Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jest obecnie największą placówką onkologiczną w Polsce składająca się z trzech oddziałów: w Warszawie, Gliwicach i Krakowie.
Warszawskie Centrum Onkologii dysponuje 670 łóżkami i zatrudnia 437 lekarzy. Rocznie w trybie ambulatoryjnym przyjmuje blisko 400 tysięcy, a hospitalizujemy ponad 50 tys. Pacjentów. Pacjentów, których skutecznie leczy sztab najlepszych w kraju onkologów, korzystających z wysoko specjalistycznych procedur i terapii.

W skład Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wchodzą m.in. jednostki :

Prowadzące działalność kliniczną: Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Klinika Ginekologii Onkologicznej, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego z Oddziałem Intensywnej Opieki Hematoonkologicznej i Oddział Pobierania i Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych, Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Klinika Nowotworów Układu Nerwowego, Klinika Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii, Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej, Klinika Onkologii i Radioterapii, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych, Zakład Radioterapii, Zakład Fizyki Medycznej, Zakład Brachyterapii z Pracownią Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii, Zakład Rehabilitacji; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Blok Operacyjny;

Prowadzące działalność naukową: Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej (z Pracownią Badań Translacyjnych, Pracownią Biologii Komórki oraz Pracownią Wdrażania i Walidacji Molekularnych Technik Diagnostycznych), Zakład Medycyny Regeneracyjnej (z Pracownią Inżynierii Komórkowej; Biologii Komórki Macierzystej oraz Bankiem Komórek Macierzystych i Tkanek), Zakład Genetyki (z Pracownią Badań Wielkoskalowych oraz Pracownią Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów (z Pracownią Epidemiologii; Prewencji Pierwotnej; Poradnią Pomocy Palącym; Krajowym Rejestrem Nowotworów, Mazowieckim Rejestrem Nowotworów oraz Centrum Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia), Zakład Immunologii (z Pracownią Immunologii Komórkowej oraz Pracownią Immunologii Komórkowej, Samodzielna Pracownia Bioinformatyki i Biostatystyki a także Dział Nauki (z Sekcją Planowania Naukowego, Sekcją Dokumentacji i Informacji Naukowej oraz z Sekcją Grantów i Współpracy Naukowej, Redakcja Naukowa, Biblioteka Naukowa i Dział Kształcenia (z Sekcją Kształcenia Przeddyplomowego i Podyplomowego.


Dział Badań Klinicznych, wieloletnie doświadczenie naukowe, unikalne możliwości rekrutacji chorych do badań klinicznych, oraz nowocześnie zorganizowana apteka szpitalna – stanowią podstawę do prowadzenia badań klinicznych (akademickich i komercyjnych) na światowym poziomie.