Szanowni Państwo,

W ramach prowadzonego procesu akredytacji od sierpnia 2018 roku trwają w Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie prace w zakresie oznakowania ciągów komunikacyjnych i informacji dla pacjentów oraz wprowadzeniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Do tej pory wprowadzono na terenie naszej placówki szereg zmian, które obejmują miedzy innymi:

Wejścia dla osób niepełnosprawnych:

  • Przy wejściu A oraz E dostępne są dyżurne wózki dla osób niepełnosprawnych,
  • Wejście główne (A) do Centrum Onkologii-Instytutu (COI) jest dostępne z poziomu terenu przy tym wejściu dostępne są również dyżurne wózki dla osób niepełnosprawnych.

Podjazdy dla wózków inwalidzkich:

Podjazdy o łagodnym kącie nachylenia prowadzą do przychodni – wejścia C, D, E. Podjazdy posiadają barierki ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Toalety dla osób niepełnosprawnych są dostępne przy wejściach A, C, D.

Windy umożliwiające dotarcie na wybrane piętro są dostępne przy wejściach A oraz D Centrum Onkologii Instytutu

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem i zlokalizowane przy wejściach A oraz D.

Punkt informacyjny zlokalizowany jest przy wejściu głównym (A) do Centrum Onkologii-Instytutu gdzie jest dostępny pracownik, który w razie wskaże drogę do właściwego miejsca na terenie placówki.

Rejestracja w wejściach A i C posiadają obniżoną ladę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

System przywoływania personelu przez pacjentów jest dostępny przy każdym łóżku pacjenta.

System informacji wizualnej. W ramach ułatwienia poruszania się po placówce na całym jej obszarze umieszczony jest nowy system tablic informacyjnych.