Szanowni Państwo,

Na terenie Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego im. M. Skłodowskiej-Curie stale prowadzone są prace w zakresie poprawy udogodnień dla osób niepełnosprawnych, oznakowania ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenia interaktywnych punktów informacyjnych dla pacjentów.

Wejścia dla osób niepełnosprawnych:

  • Przy wejściu A oraz D dostępne są dyżurne wózki dla osób niepełnosprawnych,
  • Wejście główne (A) do Narodowego Instytutu Onkologii (NIO) jest dostępne z poziomu terenu, przy tym wejściu dostępne są również dyżurne wózki dla osób niepełnosprawnych.

Podjazdy dla wózków inwalidzkich:

Podjazdy o łagodnym kącie nachylenia prowadzą do przychodni – wejścia C, D, E. Podjazdy posiadają barierki ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną przypominamy o ograniczonym dostępie do Narodowego Instytutu Onkologii. Wejście pacjentów do budynków przy ulicy Roentgena odbywa się tylko przez wejścia A i D.

Toalety dla osób niepełnosprawnych są dostępne przy wejściach A, C, D.

Windy umożliwiające dotarcie na wybrane piętro są dostępne przy wejściach A oraz D Narodowego Instytutu Onkologii.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem i zlokalizowane przy wejściach A oraz D.

Punkt informacyjny zlokalizowany jest przy wejściu głównym (A) do Narodowego Instytutu Onkologii gdzie jest dostępny pracownik, który w razie problemów wskaże drogę do właściwego miejsca na terenie placówki.

Rejestracja w wejściach A i C posiadają obniżoną ladę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

System informacji wizualnej. W ramach ułatwienia poruszania się po placówce na całym jej obszarze umieszczony jest nowy system tablic informacyjnych. Dodatkowo w wejściu A oraz D znajdują się Info-kioski zawierające mapy z rozkładem budynków w NIO.