Szanowni Państwo,

Na terenie Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego im. M. Skłodowskiej-Curie stale prowadzone są prace w zakresie poprawy udogodnień dla osób niepełnosprawnych, oznakowania ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenia interaktywnych punktów informacyjnych dla pacjentów.

LOKALIZACJA NIO-PIB ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie

Wejście dla osób niepełnosprawnych:

  • Wejście główne (A) do NIO-PIB jest dostępne z poziomu terenu przy tym wejściu dostępne są również dyżurne wózki dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla osób niepełnosprawnych są dostępne przy wejściach A, C, D.

Windy umożliwiające dotarcie na wybrane piętro są dostępne przy wejściach A oraz D NIO-PIB

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem i zlokalizowane przy wejściach A oraz D.

Punkt informacyjny zlokalizowany jest przy wejściu głównym (A) do NIO-PIB gdzie jest dostępny pracownik, który w razie wskaże drogę do właściwego miejsca na terenie placówki.

Rejestracja w wejściach A i C posiadają obniżoną ladę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

System przywoływania personelu przez pacjentów jest dostępny przy każdym łóżku pacjenta.

System informacji wizualnej. W ramach ułatwienia poruszania się po placówce na całym jej obszarze umieszczony jest nowy system tablic informacyjnych.