Ważne informacje dla Pacjentów PIB-NIO
Ważne informacje dla Pacjentów PIB-NIO
W służbie pacjenta i nauki
W służbie pacjenta i nauki

Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii oraz standardów optymalnego postępowania w celu realizacji narodowej strategii przeciwdziałania chorobom nowotworowym

Aktualności

Żegnamy nestorkę polskiej onkologii Feliksę Pieńkowską
07Maj
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w sobotę 24 kwietnia 2021 r. zmarła nestorka polskiej onkologii, dr n. med. Feliksa Pieńkowska wieloletni pracownik ...
Read More
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa na zdrowie ludzi i środowisko_2020
05Maj
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2   Jednostka prowadzi działalność związaną z narażeniem na promi...
Read More
Zapraszamy na publiczne obrony doktoratów
05Maj
Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie w dniu  6 maja 2021 r. o godz. 10:00 , na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich* ...
Read More

Partnerstwo i współpraca

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie w liczbach

88
lat tradycji
726
łóżek szpitalnych
86 tys.
hospitalizowanych osób
400 tys.
porady ambulatoryjne
436
lekarzy