Sposób postępowania w związku z planowym przyjęciem do szpitala w Narodowym Instytucie Onkologii – informacja dla pacjenta

 

Szanowni pacjenci,

 

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej zasadami bezpieczeństwa w związku z zaplanowaną u Państwa w najbliższym czasie hospitalizacją w Narodowym Instytucie Onkologii.

Na terenie Instytutu obowiązuje całkowity nakaz noszenia maseczek ochronnych oraz mycie i dezynfekcja rąk.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego pozwoli na zminimalizowanie ryzyka zachorowania na COVID-19.

 

ZALECENIA DLA PACJENTA

 

 1. Na 10 dni przed przyjęciem do szpitala, jeżeli to możliwe:
 • unikanie wychodzenia z domu do miejsc publicznych, poruszania się środkami transportu zbiorowego,
 • unikanie kontaktów interpersonalnych innych niż domowe,
 • pozostawanie w minimum 7 dniowej (optymalnie 10 – dniowej) kwarantannie domowej wraz z domownikami,
 • częste mycie i dezynfekcja rąk,
 • obowiązek telefonicznego poinformowania szpitala o wystąpieniu objawów zakażenia (kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu i smaku) lub ekspozycji na wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa),
 • jeżeli pacjent przebywa w kwarantannie/izolacji planowana hospitalizacja nie odbędzie się, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 1. Wykonanie testów w kierunku SARS-CoV-2 przed planowanym przyjęciem do szpitala.
 • Narodowy Instytut Onkologii przed planowanym przyjęciem pacjentów do szpitala honoruje wyniki badań PCR (wymazów) wykonane w laboratoriach zewnętrznych.
 • W dniu zaplanowanego przyjęcia do szpitala pacjenci powinni dostarczyć ujemny wynik badania PCR (wymazu) w kierunku SARS-CoV2 wykonanego maksymalnie 48 godzin wcześniej.
 • Wykonanie testu w NIO-PIB
 1. Pacjenci zgłaszają się do wyznaczonego gabinetu pobrań w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa).
 2. Pacjenci zgłaszają się samodzielnie bez osób towarzyszących, (opiekunowie wchodzą tylko z osobami wymagającymi pomocy osób trzecich lub z osobami z ograniczeniami psychoruchowymi).
 3. Gabinet pobrań dla Pacjentów i osób niepełnosprawnych na wózkach, którzy mają pobierany wymaz w dniu przyjęcia – zlokalizowany jest w wejściu D – gabinet 127.
 4. Gabinet pobrań dla Pacjentów, którzy maja pobierany wymaz dobę lub dwie przed planowanym przyjęciem do szpitala – gabinet -1A boczne wejście do NIO przy Centrum Edukacyjno Konferencyjnym.
 5. W trakcie oczekiwania na wymaz przed gabinetem pobrań pacjenci zobowiązani są do stosowania ogólnie przyjętych zaleceń sanitarnych tj. noszenia maseczek oraz zachowania dystansu społecznego.

 

 1. Wyniki testów przed planowanym przyjęciem do szpitala:

 

 • pacjenci, którzy mają wykonywany wymaz dobę lub dwie przed planowanym przyjęciem do szpitala dostają powiadomienie telefonicznie tylko w przypadku, gdy wynik testu jest pozytywny (dodatni). Pacjenci, którzy nie otrzymają telefonu mają wynik testu negatywny (ujemny) i zgłaszają się w dniu przyjęcia do Ruchu Chorych,
 • pacjenci, którzy mają pobierany wymaz w dniu przyjęcia oczekują na wynik testu na terenie szpitala lub poza szpitalem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego,
 • informacja o wyniku testu pacjenta przekazywana jest telefonicznie przez lekarza dyżurnego z klinki, do której ma być przyjęty,
 • po otrzymaniu negatywnego wyniku testu pacjenci zgłaszają się do Ruchu Chorych w celu przyjęcia na oddział,
 • w trakcie oczekiwania na przyjęcie na oddział pacjenci zobowiązani są do stosowania ogólnie przyjętych zaleceń sanitarnych tj. noszenia maseczek oraz zachowania dystansu społecznego,
 • tylko ujemny wynik testu warunkuje przyjęcie do szpitala na planowaną hospitalizację/ zabieg planowy. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się na wykonanie badania w kierunku koronawirusa do Narodowego Instytutu Onkologii w wyznaczonym terminie niezbędne jest dostarczenie w dniu zaplanowanego przyjęcia do szpitala ujemnego wyniku badania PCR (wymazu) w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego maksymalnie 48 godzin wcześniej.
 • w przypadku pozytywnego wyniku testu o dalszym postepowaniu decyduje lekarz prowadzący.

 

 1. Postępowanie po przyjęciu do szpitala na oddziale:
 • pacjent przyjmowany do szpitala przynosi maskę bawełnianą wielorazowego użytku (po użyciu bawełniane maski należy przechowywać w zamkniętych foliowych woreczkach)
 • lub jednorazowe maski chirurgiczne, jedna maska na każdy dzień planowanego pobytu (po użyciu maskę należy wyrzucić do kosza z czerwonym workiem)
 • maska jest każdorazowo zakładana w sytuacji:
 1. przy opuszczaniu sali
 2. gdy w obrębie sali pacjent przebywa w mniejszej odległości niż 2 m od innej osoby
 3. gdy personel medyczny lub pomocniczy wchodzi na salę
 • opuszczanie sali przez pacjenta w trakcie pobytu należy ograniczyć do niezbędnego minimum; wówczas pacjent myje ręce, zakłada maskę i dezynfekuje ręce przed opuszczeniem pomieszczenia oraz dezynfekuje ręce po powrocie do sali,
 • w czasie pobytu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin