Centrala telefoniczna (22) 546 20 00
Rejestracja do COI (22) 460 00 09

Rejestracja telefoniczna i informacja ogólna
tel: (22) 460 00 09
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

Wejście A
Rejestracja
tel. (22) 546 32 83, (22) 546 26 32
poniedziałek – piątek 7.00 – 17.30