zespół Zakładu Medycyny Regeneracyjnej

DANE KONTAKTOWE

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. +48 22 546 31 65

fax. +48 22 546 30 60

e-mail: zofia.zielinska [at – @] pib-nio.pl

 

JAK DO NAS TRAFIĆ: Wejście „A”
Budynek „F” parter

 

 

ZESPÓŁ

ZAKŁADU MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

 

tel. 22 546 31 64

SEKRETARIAT KIEROWNIKA:

specjalista Zofia Zielińska

Kierownik  prof. dr hab. n. med. Zygmunt Pojda

dr n. med. Katarzyna Siennicka – Z-ca Kierownika Zespołu, adiunkt

dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon – konsultant

Pracownia Biologii Komórki Macierzystej

dr n. med. Katarzyna Siennicka – Kierownik Pracowni

mgr biotech. Aleksandra Wójcik – specjalista biotechnolog

Pracownia Inżynierii Komórkowej

mgr inż Aleksandra Zołocińska – p.o. Kierownika Pracowni, asystent

mgr biotech. Anna Słysz – asystent

Bank Komórek Macierzystych i Tkanek

mgr biotech. Karolina Janik-Kosacka – Kierownik Pracowni, starszy specjalista, diagnosta laboratoryjny

lic. Emilia Kuchta – starszy technik analityki medycznej, Koordynator BKMiT

lic. Katarzyna Caban – starszy technik analityki medycznej

lic. Magdalena Cieślak – specjalista biolog

mgr anal. med. Magdalena Jabłońska – specjalista, diagnosta laboratoryjny

mgr inż.. Justyna Lewandowska – specjalista biotechnolog

mgr anal. med. Marta Stącel – młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

mgr Aleksandra Warzybok – specjalista biotechnolog

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI

ZAKŁADU MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

Zakład Medycyny Regeneracyjnej składa się Pracowni Inżynierii Komórkowej, Pracowni Biologii Komórki Macierzystej i Banku Komórek Macierzystych i Tkanek. Dysponuje laboratorium uprawnionym do przygotowywania przeszczepów na użytek kliniczny, laboratorium naukowo-badawczym (badania in vitro komórek ludzkich i zwierzęcych), aktualnie budowane jest laboratorium klasy GMP przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP, ATiMP, ATMP-HE), w tym komórek modyfikowanych genetycznie przeznaczonych do immunoterapii nowotworów (CAR-T). Bank Komórek Macierzystych i Tkanek, zlokalizowany w odrębnym budynku, oferuje przestrzeń o objętości 7 560 l dla przechowywania żywych komórek i tkanek do celów transplantacyjnych w temperaturze -1700C.

Głównymi kierunkami badawczo-wdrożeniowymi Zakładu są:

 • Badanie biologii komórek macierzystych izolowanych z tkanek dorosłych dawców
 • Badania laboratoryjne i klinicze nad zastosowaniami mezenchymalnych komórek macierzystych do regeneracji uszkodzonych tkanek w przebiegu choroby nowotworowej, choroby popromiennej (terapia radiacyjna), urazów i oparzeń
 • Badanie interakcji pomiędzy komórkami nowotworowymi a tkanką otaczającą nowotwór, poszukiwanie metody wykorzystania mezenchymalnych komórek macierzystych do hamowania proliferacji nowotworu
 • Badanie in vitro trójwymiarowych konstruktów składających się z mezenchymalnych komórek macierzystych i komórek nowotworowych (sferoidy w hodowli 3D) i ich wykorzystywanie do testowania komórek układu odpornościowego i leków
 • wykorzystanie komórek macierzystych do konstrukcji biomateriałów i bioprotez
 • projektowanie i wytwarzanie zaawansowanych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) dZespół ZMdo badań klinicznych w onkologii
 • Udział w pracach nad uzyskaniem leku przydatnego w leczeniu COVID-19

 

 

NOWOTWORY LECZONE

W ZAKŁADZIE MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

 • Preparatyka i bankowanie krwiotwórczych komórek macierzystych przeznaczonych do leczenia nowotworów układu chłonnego
 • Fotofereza pozaustrojowa
 • monitorowanie procesu mobilizacji krwiotwórczych komórek macierzystych ze szpiku do krwi obwodowej u chorych onkologicznych – kandydatów do autoprzeszczepień  szpiku

 

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE I BADANIA NAUKOWE

ZAKŁADU MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

 1. Publikacje
 • Zolocinska A, Siennicka K, Debski T, Gut G, Mazur S, Gajewska M, Kaminski A, Pojda Z.: Comparison of mouse, rat and rabbit models for adipose – Derived stem cells (ASC) research. Curr Res Transl Med 2020 Nov;68(4):205-210. doi: 10.1016/j.retram.2020.07.001.
 • Dębski T, Kurzyk A, Ostrowska B, Wysocki J, Jaroszewicz J, Święszkowski W, Pojda Z.: Scaffold vascularization method using an adipose-derived stem cell (ASC)-seeded scaffold prefabricated with a flow-through pedicle. Stem Cell Res Ther. 2020 Jan 23;11(1):34. doi: 10.1186/s13287-019-1535-z.PMID: 31973733.
 • Archacka K, Bem J, Brzoska E, Czerwinska AM, Grabowska I, Kasprzycka P, Hoinkis D, Siennicka K, Pojda Z, Bernas P, Binkowski R, Jastrzebska K, Kupiec A, Malesza M, Michalczewska E, Soszynska M, Ilach K, Streminska W, Ciemerych MA. Beneficial Effect of IL-4 and SDF-1 on Myogenic Potential of Mouse and Human Adipose Tissue-Derived Stromal Cells.  Cells. 2020 Jun 17;9(6):1479. doi: 10.3390/cells9061479.PMID: 32560483
 • Skirecki T, Drechsler S, Hoser G, Jafarmadar M, Siennicka K, Pojda Z, Kawiak J, Osuchowski MF.  The Fluctuations of Leukocytes and Circulating Cytokines in Septic Humanized Mice Vary With Outcome. Front Immunol. 2019 Jun 26;10:1427. doi: 10.3389/fimmu.2019.01427. eCollection 2019.PMID: 31297113
 • Leszczyński P, Smiech M, Teeli AS, Zolocinska A, Slysz A, Pojda Z, Taniguchi H: Neurogenesis Using P19 Embryonal Carcinoma Cells. JOVE J Vis Exp 2019; Article No: e58225, DOI: 10.3791/58225
 • Kurzyk A, Ostrowska B, Święszkowski W, Pojda Z.  Characterization and Optimization of the Seeding Process of Adipose Stem Cells on the Polycaprolactone Scaffolds. Stem Cells Int. 2019 Feb 20;2019:1201927. doi: 10.1155/2019/1201927. eCollection 2019.PMID: 30915123
 • Mazur S, Zolocinska A, Siennicka, K Janik-Kosacka, K Chrapusta, A ; Pojda, Z Safety of adipose-derived cell (stromal vascular fraction – SVF) augmentation for surgical breast reconstruction in cancer patients Advances in Clinical and Experimental Medicine 2018;27:1085-1090, DOI: 10.17219/acem/70798
 1. Udział w projektach badawczych (pow. 1 000 000 zł)
 • Wielofunkcyjne kompozytowe biomateriały nanowłókniste dla inżynierii obwodowej tkanki nerwowej. NCN, OPUS 6 OSF 239789/UMO-2013/11/B/ST8/03401 2014-2018 (partner Konsorcjum ze strony NIO-PIB), wartość dofinansowania grantu 1434695 zł
 • Opracowanie i wdrożenie nowej metody wspomagania i regeneracji mięśni szkieletowych z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskiwanych z tkanki tłuszczowej. NCBiR, PBS/A7/22/2015 „MIOCELL”, 2015-2018 (partner Konsorcjum ze strony NIO-PIB), wartość dofinansowania grantu: 4219590  zł
 • Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł. NCBiR STRATEGMED 1/233224/10/NCBR/2014 „START”, 2014-2018 (partner Konsorcjum ze strony NIO-PIB), wartość dofinansowania grantu: 15849769 zł
 • Zastosowanie limfocytów CAR-T antyCD19 w niskich dawkach w leczeniu dorosłych chorych na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną i chłoniaka Burkitta. Badanie kliniczne fazy I/II. Agencja Badań Medycznych ABM/2020/01/00053 „MERMAID1”, 2020-2025,(udział zadaniu badawczym NIO-PIB), wartość dofinansowania grantu: 17354830 zł
 • Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network. Agencja Badań Medycznych ABM/2020/4 „CAR-NET”, 2021-2026 (partner Konsorcjum ze strony NIO-PIB), wartość dofinansowania grantu: 100000000 zł
 1. Patenty, zgłoszenia patentowe
 • Patent Nr: PL430364-A1 Expression panel useful for assessing  suitability of mesenchymal stem cells, comprises agent for assessing level of markers e.g. lymphoid enhancer-binding factor 1 and intraflagellar transport protein 88 Właściciele: Uniwersytet Warszawski; Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (Pojda Z, Siennicka K), OPENEXOME SPC, 28.12.2020 r
 • Patent Nr: PL430359-A1 Multiplying adipose tissue-derived stem cells (ADSC) in vitro by multiplying isolated ADSC in presence of stromal cell-derived factor (SDF)-1 alpha and interleukin (IL)-4, thus increasing their potential for skeletal muscle regeneration. Właściciele: Uniwersytet Warszawski; Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (Pojda Z, Siennicka K), 28.12.2020 r.
 • Patent Nr: PL434140-A1 Radioactive implant used for selective irradiation of tissues in individual, comprises radioactive isotope grain which is attached to plate made of a material constituting barrier to ionizing radiation Właściciel: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (Siennicka K, Pojda Z, Piotrowski PA, Kulik A, Gruszczyńska E), 29.05.2020
 1. Obrony prac doktorskich (promotor Z. Pojda)
 • Tomasz Dębski: Wpływ prefabrykacji chirurgicznej rusztowań polimerowych na właściwości angiogenne i osteogenne komórek ADSC. Data nadania stopnia doktora: 08.10.2018 r., wyróżnienie
 • Agata Kurzyk: Wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej do konstrukcji polimerowo-komórkowych rusztowań do regeneracji ubytków kostnych. Data nadania stopnia doktora: 10.04.2019, wyróżnienie, Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP
 • Katarzyna Siennicka: Badanie zależności pomiędzy morfologicznymi czynnościowymi parametrami mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej (ASC) a wiekiem szczura – dawcy komórek. Data nadania stopnia doktora: 2.06.2019, wyróżnienie
 1. Członkostwo w towarzystwach naukowych (Z. Pojda)
 • International Society of Experimental Hematology
 • American Society of Hematology
 • International Cord Blood Society
 • European Group of Blood and Marrow Transplantation
 • International Society for Stem Cell Research