Celem rehabilitacji w onkologii jest ograniczenie niekorzystnych fizycznych i psychicznych następstw leczenia chorób nowotworowych. Współpraca lekarzy z fizjoterapeutami, psychologami oraz specjalistami wielu innych dziedzin medycznych sprawia, że ratując życie chorym na raka, możemy przywrócić im jego wartość. Zakład specjalizuje się w usprawnianiu pacjentów po przebyciu lub w trakcie choroby nowotworowej.

Rehabilitacja w onkologii, podobnie jak w innych dziedzinach medycyny, opiera się na współpracy wielospecjalistycznych zespołów, w skład których wchodzą: fizjoterapeuci, lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, logopedzi, psycholodzy oraz – w zależności od potrzeb – lekarze innych specjalności i specjaliści innych zawodów medycznych. W Centrum Onkologii współpracujemy szczególnie z psychoonkologami z Pracowni Psychoonkologii, realizując wspólnie niektóre z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zespół pracowników Zakładu Rehabilitacji obejmuje swoją pracą pacjentów w poszczególnych klinikach i zakładach Centrum Onkologii (łącznie z OIOM) oraz pacjentów w trybie ambulatoryjnym, którzy są kierowani z innych placówek medycznych.

Zakres pomocy i opieki

 • profilaktyka i edukacja w zakresie wtórnych obrzęków limfatycznych;
 • kompleksowe leczenie zachowawcze pacjentów z pierwotnymi lub wtórnymi obrzękami limfatycznymi kończyn górnych i dolnych;
 • kompleksowa zachowawcza terapia pacjentów z powodu obrzęków o innym umiejscowieniu;
 • fizjoterapia pacjentów leczonych z powodu mięsaków tkanek miękkich i kości, szczególnie po alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego;
 • fizjoterapia pacjentów po rekonstrukcjach (z tkanek własnych i przy pomocy implantów);
 • usprawnianie pacjentów po operacyjnym i radioterapeutycznym leczeniu guzów mózgu;
 • fizjoterapia pacjentów po lub w trakcie chemioterapii;
 • fizjoterapia w celu zmniejszenia ubocznych skutków radioterapii;
 • fizjoterapia pacjentów wymagających usprawniania z powodów innych niż choroby nowotworowe.

Działalność dydaktyczna

Szkolenia z zakresu: rehabilitacji w onkologii; rehabilitacji dla kobiet po leczeniu z powodu raka piersi; kompleksowego leczenia pacjentów z obrzękiem limfatycznym (drenaż limfatyczny ręczny i kompresjoterapia oraz inne metody zmniejszania obrzęków); fizjoterapii w onkologii.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów wydziałów o kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja, we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie i  Społeczną  Akademią Nauk w Łodzi (kierunek fizjoterapia).

Wykłady w ramach szkoleń i kursów doskonalenia zawodowego dla pielęgniarek i fizjoterapeutów oraz wykłady dla lekarzy w ramach specjalizacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi skupiającymi pacjentów onkologicznych – szczególnie ze Stowarzyszeniem Amazonki-Centrum, którego siedziba i historia jest związana z Zakładem Rehabilitacji Centrum Onkologii.

Personel Zakładu Rehabilitacji posiada wiele krajowych i międzynarodowych certyfikatów.

 • Certyfikat Francuskiej Akademii Kompresjoterapii Thuasne;
 • Certyfikat Metod Neurofizjologicznych w fizjoterapii;
 • Certyfikat kursu “Nowoczesne Metody Diagnostyki i Leczenia Tkanek Miękkich”;
 • Certyfikat kursu drenażu limfatycznego;
 • Certyfikat metody plastrowania dynamicznego Kinesiotaping;
 • certyfikat nauczanaia samobadania piersi Albany Medical College, Division of Medical Oncology;
 • Psychosomatic Methods For Cancer Treatment – warsztaty nt.metody Carla Simontona w leczeniu chorych na nowotory;
 • Certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia;
 • Certyfikat AGGGUP- fizjoterapeuta uro-ginekologiczny.