dr n.med. Dorota Kiprian

Naczelny Specjalista Radioterapeuta

„Naszą tradycją jest nowoczesność”

Zakład Radioterapii I COI w Warszawie od ponad 80 lat nieprzerwanie prowadzi leczenie chorych na nowotwory złośliwe. Obecnie jesteśmy jednym z najnowocześniejszych ośrodków leczniczych, w którym dysponujemy zaawansowanymi technikami leczenia, dostępnymi na całym świecie. Posiadamy nowoczesne urządzenia do napromieniania, które umożliwiają zastosowanie takich technik radioterapii jak stereotaktyczna radiochirurgia, napromienianie z użyciem modulacji wiązki, napromienianie sterowane obrazem czy bramkowanie oddechowe, czyli uwzględnienie podczas napromieniania ruchomości oddechowej narządów. Zdobyta wiedza i wieloletnie doświadczenie zespołu lekarskiego, fizyków i techników oraz ustawiczne doskonalenie gwarantuje wysoki poziom i jakość radioterapii, która dodatkowo jest na bieżąco monitorowana.Pracownia Przygotowania Pacjentów i Kontroli Jakości Leczenia

Zdając sobie sprawę jak ważne jest przygotowanie oraz zaznajomienie pacjenta z całym procesem leczenia napromienianiem w Zakładzie Radioterapii powstała Pracownia Przygotowania Pacjentów i Kontroli Jakości Leczenia. Jest to możliwe dzięki wysokim kompetencjom personelu i użytej technologii optycznego wsparcia w wyznaczaniu pozycji terapeutycznej reprezentowanej przez system „Marian” firmy OPTINAV .

Pracownia przygotowania pacjentów zajmuje się kompleksowym przygotowaniem chorego do radioterapii i brachyterapii. W ramach pracowni funkcjonują : modelarnia, dwa aparaty tomografii komputerowej, rezonans magnetyczny i pokój przygotowania pacjenta. Jako jedyny ośrodek w Polsce posiadamy optyczny system ułożenia chorego umożliwiający bezpieczne i bardziej precyzyjne napromienianie. Planowanie odbywa się w oparciu o wysokiej klasy sprzęt medyczny : tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny. Są to nowoczesne aparaty dedykowane do planowania radioterapii.


W Modelarni, wykonywane są czynności związane z przygotowaniem do radioterapii, wyznaczeniem odtwarzalnej pozycji terapeutycznej przy użyciu indywidualnych akcesoriów unieruchamiających, takich jak materace próżniowe, maski unieruchamiające i inne…
Tomografia Komputerowa do planowania leczenia to miejsce gdzie odtwarzana jest pozycja terapeutyczna z modelarni, wykonywana jest jej dokumentacja, w dalszych etapach radioterapii każde ulżenie będzie porównywane do wzorca z tomografii komputerowej. Samo badanie nie różni się od tomografii diagnostycznej. Na podstawie tomografii komputerowej wykonywany  jest plan leczenia.
Rezonans Magnetyczny i  Pozytonowa Tomografia Emisyjna wykonywany dla potrzeb planowania leczenia pomaga w niektórych sytuacjach klinicznych na precyzyjne określenie obszaru leczenia.
Kontrola Jakości Leczenia w radioterapii to przede wszystkim stała analiza zgodności planu leczenia z jego realizacją na akceleratorze. Są to czynności polegające na analizie obrazów, które odbywają się w tle, których pacjent może nie dostrzegać podczas leczenia napromienianiem

Pracownia Leczenia Napromienianiem

Kontynuując tradycje w nowej strukturze Centrum Onkologii prowadzimy leczenie napromienianiem zgodnie ze standardami światowymi we wszystkich lokalizacjach nowotworów złośliwych. Leczenie przeprowadzane jest z wykorzystaniem najwyższej klasy akceleratorów liniowych firmy Varian. Wszystkie aparaty terapeutyczne wyposażone są w systemy radioterapii sterowanej obrazem, które gwarantują bezpieczeństwo realizacji napromieniania. Akcelerator Edge dedykowany jest do radioterapii stereotaktycznej z jedynym w Polsce systemem Hyper Arc, który umożliwia napromienianie jednorazowo kilka zmian w mózgu, w bardzo krótkim czasie. Pracownia dysponuje trzema aparatmi Clinac, trzema aparatami True Beam oraz aparatem Edge.

Clinac

True Beam

Edge


Dzięki nowoczesnym urządzeniom możemy napromieniać chorych różnymi technikami:

Technika IMRT technika wysokokonformalna intensywnej modulacji dawki napromieniania umożliwiająca maksymalne oszczędzenie struktur krytycznych czyli narządów ważnych w organizmie tj. nerwy wzrokowe, oczy, skrzyżowanie nerwów wzrokowych, płuca, serce, rdzeń kręgowy, nerki.
Technika SIB IMRT  technika jednoczasowego boostu polegająca na poddaniu wysokiej dawki frakcyjnej i całkowitej w miejscu czynnego procesu nowotworowego i maksymalne oszczędzenie tkanek zdrowych dzięki zastosowaniu mniejszych dawek frakcyjnych i całkowitych na obszar  elektywny.   Stosując tą technikę skraca się również całkowity czas leczenia co korzystnie wpływa na możliwości regresji nowotworu.
Technika VMAT  jest to technika łukowa umożliwiająca podanie odpowiednich dawek frakcyjnych i całkowitych na określony rejon oraz maksymalną ochronę tkanek zdrowych w krótkim czasie.
Technika stereotaktyczna frakcjonowana (FSR)  napromienianie wysokimi frakcjami w dawkach od 2 do 15 zmian nowotworowych w rejonie mózgowia i podstawy czaszki, umożliwiające podanie bardzo wysokiej dawki terapeutycznej z maksymalnym oszczędzeniem tkanki mózgowej i narządów krytycznych w rejonie głowy i szyi.
Technika radiochirurgiczna napromienienie jedną bardzo wysoką dawką zmiany nowotworowej z maksymalnym oszczędzeniem tkanki mózgowej i narządów krytycznych głowy i szyi.
Technika HYPER – ARC jest to technika łukowa umożliwiająca podanie dawki napromieniania na zmiany w mózgu i w rejonie podstawy czaszki z różnych kierunków co umożliwia napromienianie jednorazowo kilka zmian w mózgu w krótkim czasie. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce stosującym tę technikę.
Technika SBRT technika napromieniania stereotaktycznego poza obszarem mózgu i głowy i szyi,  wysoko wybiórcza umożliwiająca napromienianie paroma wysokimi fakcjami zmiany nowotworowe pierwotne w płucach, trzustce, wątrobie  lub przerzutowe do płuc, wątroby i kręgosłupa.
Technika 4D IGRT jest to technika uwzględniająca ruchomość oddechową pacjenta stosowana przede wszystkim do leczenia nowotworów rejonu klatki piersiowej i jamy brzusznej.
Technika 4D na wstrzymanym wdechu  stosowana przede wszystkim u chorych napromienianych  po operacjach lewej piersi w celu oszczędzenie serca.
Technika 3D technika konformalna umożliwiająca leczenie obszarów określonych do napromieniania i oszczędzająca tkanki zdrowe.
Technika wirtualnej symulacji stosowana przede wszystkim przy leczeniu paliatywnym, przeciwbólowym.
Technika 2D prosta technika napromieniania stosowana jedynie w leczeniu paliatywnym.

Pracownia Brachyterapii

Pracownia Brachyterapii prowadzi leczenie promieniami kontaktowe, polegające na umieszczaniu źródeł promieniowania bezpośrednio w guzie (brachyterapia śródtkankowa) lub w najbliższym jego sąsiedztwie (brachyterapia dojamowa, wewnątrzprzewodowa). Taka metoda leczenia promieniami pozwala na podanie wysokiej dawki promieniowania w zmienionym chorobowo obszarze przy jednoczesnej optymalnej ochronie tkanek zdrowych.

Co roku kilkuset chorych na raka gruczołu krokowego powierza swoje zdrowie i życie w nasze ręce, rozpoczynając leczenie promieniowaniem w Zakładzie Radioterapii i Zakładzie Brachyterapii Centrum Onkologii w Warszawie. Dla zespół specjalistów zajmujący się radioterapią raka prostaty jest to ogromne wyróżnienie i motywuje nas to do wytężonej pracy na rzecz chorych. Zgodnie z misją ośrodka „Naszą tradycją jest nowoczesność” staramy się łączyć wieloletnie doświadczenie z implementacją najnowszych technik radioterapii. W Zakładzie Radioterapii i Brachyterapii dysponujemy najwyższej klasy sprzętem umożliwiającym leczenie z użycie zaawansowanych technik radioterapeutycznych:

 • Standardową techniką napromieniania od zewnątrz stosowaną u chorych na raka gruczołu krokowego jest dynamiczna terapia łukowa (RapidArc) lub radioterapia z modulacją intensywności wiązki (IMRT- intensity modulated radiotherapy)
 • U wybranych chorych stosujemy stereotaktyczne napromienianie gruczołu krokowego- jest to ultranowoczesna metoda radioterapii, gdzie w zaledwie kilku frakcjach (najczęściej 5) podawana jest wysoka dawka na obszar tarczowy. Podstępowanie takie jest bezpieczne dzięki możliwości precyzyjnego celowania wiązką promieni w chorą tkankę (patrz śródfrakcyjne monitorowanie położenia znaczników poniżej) oraz możliwości wszczepienia ekspandera pomiędzy prostatę i odbytnicę (patrz poniżej)
 • Radioterapia stereotaktyczna stosowana jest również u chorych z pojedynczymi przerzutami raka stercza (tzw. choroba oligometastatyczna)- napromienieni zmian przerzutowych widocznych w badaniu PETCT z PSMA umożliwia poprawę rokowania chorych
 • W przypadku zastosowania brachyterapii nasz sprzęt umożliwia zastosowanie trójwymiarowego planowania rozkładu dawki w czasie rzeczywistym (real time 3D planning)

Struktura Zakładu Radioterapii I

dr n.med. Dorota Kiprian

dr n.med. Dorota Kiprian

Naczelny Specjalista Radioterapeuta

dr hab.n.med. Zbigniew Szutkowski

dr hab.n.med. Zbigniew Szutkowski

Kierownik Zakładu Radioterapii I

Pracownia Przygotowania Pacjenta i Kontrola Jakości Leczenia Pracownia Leczenia Napromienianiem Brachyterapia
Kierownik Piotr Czuchraniuk Ewa Zielińska dr n. med. Anna Kulik
Telefon kontakowy:

Email:


Lekarze radioterapeuci pracują w interdyscyplinarnych zespołach narządowych co umożliwia kompleksowe i skuteczne planowanie oraz realizację leczenie pacjenta. Powstały następujące zespoły:

 •  Nowotwory głowy i szyi – koordynator : dr n.med. Kiprian Dorota
 • Nowotwory piersi – koordynator:
 • Nowotwory klatki piersiowej- koordynator:
 • Ginekologii- koordynator:
 • Urologii- koordynator:
 • Nowotwory przewodu pokarmowego- koordynator : dr. Guzel
 • Nowotwory kości i tkanek miękkich- koordynator : dr. Morysiński