Tel.22546 23 99
e-mail: ederezinska@coi.waw.pl

 

Pracownia Technik Patologicznych Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej przygotowuje technicznie szeroki zakres badań cytologicznych, histopatologicznych, histochemicznych, immunohistochemicznych oraz z użyciem mikroskopii elektronowej. Badania diagnostyczne wykonywane są dla klinik Centrum Onkologii-Instytutu oraz podmiotów zewnętrznych z zachowaniem norm standaryzacyjnych zgodnych z zaleceniami patomorfologicznych oraz onkologicznych towarzystw naukowych. Pracownia prowadzi szybką diagnostykę histopatologiczną w ramach pakietu onkologicznego. Badania realizowane są w oparciu o zespół doświadczonych diagnostów laboratoryjnych, biologów i techników laboratoryjnych.

W skład Pracowni Technik Patologicznych ZPiDL wchodzą Laboratoria Histopatologii, Cytopatologii, Immunohistochemii oraz Mikroskopii Elektronowej.

 • Laboratorium Histopatologii
  Tel. (22) 546 23 69, (22) 546 20 06
  Diagności Laboratoryjni:mgr Anna Kałużyńska, mgr Monika Turek
  Technicy:mgr inż. Magdalena Bogacińska, mgr inż. Monika Chodowska, mgr inż.  Agnieszka Grabuś, mgr Anna Wysocka, mgr Anna Galicka, Magdalena Giza, Ewa Kamińska, Ewa Kołakowska-Ruszczak, Małgorzata Kubiak, Aneta Lewicka, Lucyna Michoń, Anna Nowak, Iwona Probe , Barbara UtrataPomoce laboratoryjne:

  Katarzyna Kaczyńska, Wojciechowska Danuta

  Laboratorium po pełnej modernizacji w 2015 roku zostało zaprojektowane oraz wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę w oparciu o system zarządzania „workflow” umożliwiający usprawnienie i skrócenie przeddiagnostycznego procesu obiegu materiału histopatologicznego. Laboratorium posiada nowoczesny, zintegrowany, mulimedialny system do makroskopowego opracowania materiału pozabiegowego i pooperacyjnego (Milestone), próżniowe procesory do przeprowadzania pobranych wycinków tkankowych (Sakura) oraz w pełni zautomatyzowany aparat do wykonywania barwień podstawowych metodą Hematoksylina&Eozyna zintegrowany z cieplarką oraz zaklejarką do szkiełek nakrywkowych (DAKO). Ponadto laboratorium dysponuje nowoczesnymi kriostatami (Thermo Scientific) oraz automatem barwiącym do wykonywanie badań śródoperacyjnych (Thermo Scientific), modułowymi zatapiarkami do zatapiania materiału i formowania bloków parafinowych (Thermo Scientific, Leica) oraz mikrotomami saneczkowymi i rotacyjnymi do skrawania i wykonywania preparatów histopatologicznych (Thermo Scientific, Leica, PFM). W celu optymalizacji wydajności pracy i zminimalizowania ryzyka popełnienia błędu laboratorium posiada stanowiskowe drukarki barkodów do kasetek histopatologicznych oraz drukarki barkodów do szkiełek podstawowych (Primera). Dodatkowo w sytuacjach wymagających opracowania materiału tkankowego z zastosowaniem technik specjalnych dysponujemy aparatem do barwień histochemicznych z szerokim panelem barwień. Pełna automatyzacja i cyfryzacja laboratorium umożliwia standaryzację jakości otrzymywanych badań i skrócenie czasu opracowania materiału biopsyjnego – aby jak najszybciej trafił do specjalisty patomorfologa, lekarza kierującego na badanie oraz w rezultacie do oczekującego na wynik badania PACJENTA. Wykonujemy rocznie około 150 000  badań histopatologicznych i histochemicznych.

  Wykonywane w laboratorium badania histopatologiczne i histochemiczne poddawane są regularnym kontrolom wewnętrznym i zewnętrznym. Laboratorium uczestniczy w Europejskim Programie kontroli jakości badań NEQAS.

 • Laboratorium Cytopatologii
  Tel. 22546 22 55
  Specjalista biolog: mgr Klaudia SuskaLaboratorium opracowuje technicznie aspiraty pochodzące biopsji cienkoigłowych guzów tarczycy, piersi, węzłów chłonnych, płuc, nerek i innych narządów. Wykonujemy również preparaty z płynów z jam ciała oraz płynów mózgowo-rdzeniowych. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne, zintegrowane urządzenie pozwalające na standaryzację procesu barwienia oraz zaklejania szkiełek z pobranym materiałem biologicznym (SAKURA). Wykonujemy rocznie  około 4 000  badań.
 • Laboratorium Immunohistochemii
  Tel. 22546 21 65, 22546 25 66
  Diagności Laboratoryjni:
  mgr Agata Piaścik, mgr Beata PytlakBiolodzy:
  mgr Elżbieta KulczyckaTechnicy:
  Daria Owczarek, Monika WęgierLaboratorium prowadzi działalność w zakresie przygotowania preparatów immunohistochemicznych do diagnostyki i badań naukowych. Działalność w tym zakresie prowadzona jest dla klinik COI oraz w ramach konsultacji zewnętrznych. Barwienia immunohistochemiczne (IHC) w preparatach histopatologicznych i cytologicznych wykonywane są metodą peroksydazową systemem EnVision HRP. Laboratorium dysponuje bardzo szerokim panelem ponad 200 przeciwciał dostarczanych przez wyspecjalizowane światowe firmy (min: DAKO, Ventana, CellMarque, Leica, Thermo Scientific, Zytomed, Abcam, Novus), co umożliwia immunohistochemiczną diagnostykę różnicową wszystkich nowotworów uwzględniającą czynniki prognostyczne i predykcyjne. Barwienia immunohistochemiczne wykonywane są wystandaryzowaną metodą automatyczną. Posiadamy cztery nowoczesne aparaty do barwień immunohistochemicznych (DAKO, Roche) oraz jedno stanowisko do badań manualnych. Wykonujemy ponad 50 000 oznaczeń immunohistochemicznych rocznie.Laboratorium od 1998 roku uczestniczy w zewnętrznej kontroli jakości badań immunohistochemicznych – UK NEQAS-ICC (UK National External Quality Assessment Scheme for Immunocytochemistry) w zakresie patologii ogólnej – nr. uczestnictwa 458. Ocena badań laboratorium mieści się w zakresie wysokiego standardu demonstracji wskazanych antygenów w tkance.
 • Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
  Tel. 22546 21 65, 22546 25 66
  Adiunkt:
  dr n.med. Maria MaksymowiczDiagności Laboratoryjni:
  mgr Monika PękulLaboratorium  wyposażone jest w nowoczesny transmisyjny mikroskop elektronowy Philips CM120 BioTWIN wraz z systemem komputerowym i kamerą TV Gatan oraz z systemem chłodzenia Zephyr. W grudniu 2011 mikroskop elektronowy dodatkowo został rozbudowany w nowoczesny cyfrowy system obrazowania i archiwizacji obrazu: kamerę Olympus CDD Veleta wraz z komputerem i oprogramowaniem Olympus SIS. Ponadto posiadamy w pełni wyposażone laboratorium i ciemnię fotograficzną (aktualnie nie używaną) oraz skaner Epson V750 PRO umożliwiający wykorzystanie archiwalnych negatywów poprzez uzyskanie formy cyfrowej elektronogramów.Laboratorium prowadzi działalność diagnostyczną w zakresie ultrastruktury komórek nowotworowych w korelacji z oceną immunohistochemiczną, ze szczególnym uwzględnieniem guzów przysadki, nowotworów neuroendokrynnych płuc i innych nowotworów układu dokrewnego, rzadkich nowotworów tkanek miękkich, nowotworów OUN oraz onkocytarnych nowotworów nerek oraz badania naukowe.W zakresie diagnostyki guzów przysadki dokonujemy całościowej oceny zgodnie z zaleceniami WHO (immunohistochemia, w tym ocena MIB-1 i innych markerów, badania mikroskopowo-elektronowe i immunohistochemia na poziomie ultrastrukturalnym metodą post embedding).Aktualnie dokonujemy oceny patomorfologicznej około 90% wszystkich gruczolaków przysadki nadsyłanych z obszaru całej Polski, stanowiąc główny i jeden z dwóch ośrodków w kraju prowadzących takie badania.

  Mamy również możliwość wykonywania badań konsultacyjnych w zakresie oceny ultrastrukturalnej nowotworów neuroendokrynnych płuc i innych narządów, onkocytarnych nowotworów nerek oraz nowotworów OUN i tkanek miękkich.

  Od 1998r. prowadzimy badania dotyczące korelacji pomiędzy cechami klinicznymi i patomorfologicznymi nowotworów przysadki, szczególnie poszukiwanie nowych czynników prognostycznych i predykcyjnych w nowotworach inwazyjnych, z uwzględnieniem oceny immunohistochemicznej markerów: MIB-1, p53, MGMT, PIT1, FGFR4. Ponadto we współpracy z innymi ośrodkami prowadzimy badania nad molekularnymi podstawami patogenezy gruczolaków przysadki.

  Bierzemy czynny udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach i konferencjach naukowych. W ramach działalności naukowej ściśle współpracujemy z Kliniką Nowotworów Układu Nerwowego CO-I, z Kliniką Neurochirurgii WIM oraz z klinikami endokrynologii z całego kraju.

  Posiadamy bazę danych leczonych operacyjnie gruczolaków przysadki (w formie cyfrowej i księgi preparatów) obejmującą aktualnie blisko 5 tysięcy przypadków guzów przysadki i okolicy siodła tureckiego oraz zarchiwizowane preparaty immunohistochemiczne i mikroskopowo-elektronowe.