Tel. 31-55, 30-36
e-mail: annacieckiewicz@coi.waw.pl

 

Lekarze:

dr n med. Anna Szumera-Ciećkiewicz

Technicy:

Natalia Więckiewicz, Elżbieta Grzybowska

Technicy ds. administracji:

Piotr Rdzanek

Pomoce techniczne:

Gabriela Zajączkowska

 

Pracowania Koordynacji Badań obejmuje archiwum i bank tkanek. W archiwum tkanek utrwalonych (preparaty i bloki parafinowe) zabezpieczony jest materiał biologiczny pochodzący od pacjentów diagnozowanych i leczonych w COI; są to zarówno wycinki pobrane z materiału pooperacyjnego, biopsji wycinających i gruboigłowych oraz preparaty cytologiczne i sekcyjne. Zgromadzony materiał udostępniany jest pacjentom i lekarzom w celach konsultacyjnych. Wypożyczenie materiałów po wystawieniu rewersu jest możliwe w dni powszednie, w godzinach 9.00 – 15.00. Misją Pracowni, w ramach zgromadzonych zasobów materiałów biologicznych, jest aktywna współpraca naukowa z Klinikami Narządowymi COI wspierająca realizację projektów naukowych i grantów. Ponadto działalność Pracowni skupia się na projekcie scalenia biobankowania i archiwizacji tkanek na terenie Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej COI wraz z zapewnieniem kompletnej infrastruktury. Bieżąca aktywność ma również na celu wprowadzenie digitalizacji preparatów mikroskopowych w rutynowej diagnostyce oraz działalności naukowej i szkoleniowej.