Sekretariat:   Dorota Szmit
Tel. 22 546 23 88,22 546 2749
Fax. 22 546 2635
e-mail: cytometriaprzeplywowa@coi.waw.pl, grym@coi.waw.pl

 

Diagności Laboratoryjni:

mgr Katarzyna Błachnio, mgr Anita Jastrzębska, mgr Karolina Adamowicz, mgr Beata Śledź-Gawrońska

Biotechnolodzy:

dr n. med. Zbigniew Bystydzieński

 

W ramach działalności diagnostyczno-usługowej Pracownia prowadzi:

Diagnostykę cytometryczną chłoniaków– wykonujemy biopsje cienkoigłowe nowotworów układu chłonnego pod kontrolą USG i CT dla diagnostyki cytometrycznej, cytogenetycznej i molekularnej dla pacjentów Centrum Onkologii-Instytutu oraz w ramach badań komercyjnych. Dotychczas wykonaliśmy ponad 12000 diagnostycznych cytometrii przepływowych, w tym ponad 10500 uzyskanych dzięki biopsji cienkoigłowej. Biopsje i ocenę cytometrycznąmateriału uzyskanego dzięki biopsji cienkoigłowej oraz diagnostykę cytometrycznąkrwi, szpiku i płynów ustrojowych wykonują lekarze specjaliści patomorfolodzy. Diagnostyka rozpoznawanych podtypów obejmuje ocenę cytologii, immunofenotypu komórek, jak również we współpracy z Samodzielną Pracownią Cytogenetyki interpretację wyników cytogenetyczno-molekularnych. Diagnostykę prowadzimy w ścisłej współpracy z Kliniką Nowotworów Układu Chłonnego COI. Prowadzimy archiwum komórek, DNA i RNA nowotworów układu chłonnego.

Diagnostykę histopatologiczną i immunohistochemiczną nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego (ocena biopsji wycinających i trepanobiopsji). Wykonujemy badania rutynowe i konsultacyjne dla Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii-Instytutu oraz  szpitali zewnętrznych.

Diagnostykę cytologiczną obejmującą badania cytologiczne materiałów uzyskanych dzięki biopsji cienkoigłowej, badania cytologiczne płynów mózgowo-rdzeniowych, diagnostyczne badania miRNApłynów mózgowo-rdzeniowych w diagnostyce pierwotnych chłoniaków mózgu (we współpracy z Zakładem Immunologii).

Diagnostykę FISH – ocena RNA wirusa EBV (EBER) na materiale utrwalonym.

Pracowniaw ramach działalności dydaktycznej prowadzi  liczne kursy we współpracy z Zakładem Cytologii Klinicznej CMKP w zakresie nauczania podstaw cytometrii przepływowej w diagnostyce chłoniaków. Pracownia bierze udział wraz z całym Zakładem Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej oraz z Kliniką Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii-Instytutu w szkoleniach w zakresie diagnostyki histopatologicznej chłoniaków.

Pracownia prowadzi współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi w ramach EuropeanMantlecelllymphoma Network na temat „Cyclin D1 negative MCL  oraz Cyclin D1 positive/ SOX 11 negative MCL”