Tel. 22546 21 04
e-mail: cytologia@coi.waw.pl

 

Profesorowie:

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Olszewski

 

Lekarze:

dr n. med. Jan Faryna

 

Diagności Laboratoryjni:

mgr biologii Magdalena Beata Baryga – cytomorfolog
mgr Renata Jonasz – mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr biologii Ewa Osiecka-Tęsny – cytomorfolog
mgr Aleksandra Florek – mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej

 

Technicy:

mgr Monika Stańczak – specjalista biolog

 

Pracownia Cytologii Ginekologicznej realizuje badania z zakresu oceny preparatów cytologii ginekologicznej w ramach programów przesiewowych raka szyjki macicy oraz pacjentek leczonych onkologicznie w Klinikach i Przychodni Centrum Onkologii-Instytutu. Działalność diagnostyczna opiera się na opracowywaniu wyników w systemie Bethesda. Rocznie w Pracowni wykonuje się ponad 12 000 badań cytologicznych. W Pracowni prowadzona jest ocena statystyczna wyników badań oraz ocena jakości i zgodności wyników cytologicznych i histopatologicznych. W Pracowni Cytologii Ginekologicznej we współpracy z Pracownią Genetyki Nowotworów i Zakładem Profilaktyki Nowotworów COI wprowadzono w 2014 roku pilotażowy program połączonego badania cytologicznego wymazów z szyjki macicy i oceny obecności wirusa HPV – jego szczepów o wysokiej onkogenności (HPV HR ). Badanie to przeprowadzono w ramach Narodowego Programu Zwalczania Nowotworów. Pracownia prowadziła również walidację aparatury systemu Gyn-CellSlide do cytologii cienkowarstwowej na podłożu półpłynnym.
Działalność naukowa Pracowni Cytologii Ginekologicznej to przede wszystkim tworzenie baz ciekawych przypadków, archiwizowanie preparatów cytologicznych do celów porównawczych, jak również testowanie i ocena nowowprowadzonych metod cytologii: cytologii cienkowarstwowej, cytologii z typowaniem HPV.
Pracownia Cytologii Ginekologicznej prowadzi także działalność edukacyjną – organizuje i prowadzi szkolenia dla osób podnoszących kwalifikacje z cytologii ginekologicznej, lekarzy ginekologii zainteresowanych cytomorfologią i przygotowujących się do specjalizacji z patomorfologii oraz dla diagnostów laboratoryjnych. Zespół lekarski Pracowni Cytologii Ginekologicznej bierze czynny udział w konsultacjach trudnych przypadków z zakresu cytolopatologii w gronie lekarzy patomorfologów, klinicystów i cytodiagnostów. Prowadzone są konsultacje mulitidyscyplinarne przypadków wątpliwych z analizą porównawczą wstecznych wyników badań cytologicznych z aktualnymi badaniami i analizą występowania różnic w opisach obrazów cytologicznych.
W roku 2017 wprowadzono w Pracowni do rutynowego postępowania diagnostycznego, obok metody konwencjonalnej, badanie cytologii na podłożu płynnym, czyli LBC (Liquid Based Cytology). LBC to badanie, które – podobnie jak konwencjonalna cytologia – pozwala wykryć nieprawidłowe zmiany w obrębie szyjki macicy. Cytologia na podłożu płynnym jest metodą znacznie dokładniejszą, dzięki czemu odznacza się nawet dwukrotnie większą wykrywalnością wszelkich nieprawidłowości, m.in. raka szyjki macicy – nawet we wczesnym stadium rozwoju.
W Pracowni Cytologii Ginekologicznej istnieje również możliwość wykonania oznaczenia DNA wirusa HPV metodą PCR oraz barwień immunohistochemicznych CintecPLUS – oznaczenia łączącego w sobie dwa biomarkery: p16 oraz Ki-67. Test pozwala na wykrycie komórek, które przeszły transformację nowotworową pod wpływem wirusa HPV HR. Powyższe działania diagnostyczne pozwalają na identyfikację pacjentek HSIL+/CIN2+ z wcześniejszym potwierdzonym pozytywnym statusem HPV-HR lub rozpoznaniem cytologicznym ASC-US lub LSIL.