Struktura Zakładu:

Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych, Pracownia Dozymetrii, Pracownia Fizycznych Problemów Diagnostyki, Pracownia Planowania Radioterapii, Pracownia Dozymetrii i Planowania Leczenia, Pracownia Dozymetrii i Planowania Brachyterapii

Kierownik Zakładu:

dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz, prof. nadzw.

Do zadań Zakładu należy rozwijanie fizycznych metod umożliwiających skuteczną diagnostykę i terapię nowotworów, z uwzględnieniem metod optymalizacyjnych i kontroli jakości, w szczególności:

  • wykonywanie badań naukowych w zakresie fizyki medycznej, głównie radiologicznej, związanych z bezpośrednimi i perspektywicznymi potrzebami klinik i zakładów Centrum Onkologii – Instytutu;
  • wykonywanie procedur wymagających udziału wykwalifikowanych fizyków (np. skomplikowanych planów leczenia, kontroli aparatury, nadzoru nad radiologicznym bezpieczeństwem personelu).

Nowe technologie

W latach 2012-2014 wdrożono do zastosowań klinicznych techniki obrotowe radioterapii, napromienianie śródoperacyjne oraz kontrole jakości diagnostycznych urządzeń cyfrowych.

Akredytacje

Od 9 kwietnia 2014 r. Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr akredytacji: AB 1499) w dziedzinie „badania radiochemiczne i promieniowania” na przedmiot badań „wyposażenie medyczne, a dokładnie  „systemy dozymetryczne i komputerowe systemy planowania leczenia”. Akredytacja ta obejmuje wyznaczanie dawki pochłoniętej w wodzie dla wiązek promieniowania X i dla wiązek elektronów metodą TLD (tj. dozymetrii termoluminescencyjnej).

 

Od 28 maja 2014 roku Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr akredytacji: AP 155) w dziedzinie „promieniowanie jonizujące i radioaktywność” na wzorcowania dawkomierzy promieniowania jonizującego:

  • z komorą jonizacyjną dla dawki pochłoniętej w wodzie w wiązce promieniowania Co-60;
  • z komorą studzienkową ze źródłem promieniotwórczego irydu (Ir-192) dla mocy kermy w powietrzu.

 

Aktualny zakres ww. akredytacji dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji: tutaj (dotyczy akredytacji nr AB 1499) oraz tutaj (dotyczy akredytacji nr AP 155).

 

Projekty badawcze

W ramach działalności naukowej, pod kierunkiem dr. Krzysztofa Kacperskiego pracuje grupa kilku fizyków realizujących projekt badawczy Wellcome Trust International Senior Research Fellowship nr 084288/Z/07/Z „Optimal collimators for nuclear medicine functional imaging”.

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Zakładu nadzorują inne ośrodki onkologiczne (obowiązkowe wzorcowanie przez Zakład Fizyki Medycznej dawkomierzy terapeutycznych); przeprowadzają akcje informatyczne i pomiarowo-kontrolne, doradztwo i konsultacje oraz szkolenia w zakresie dyscyplin radiologicznych i kursy specjalizacyjne w dziedzinie fizyki medycznej.