DANE KONTAKTOWE

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. +48 22 546 28 99

fax. +48 22 546 22 25

e-mail: Sekretariat.Radioterapia1[at – @] pib-nio.pl

 

JAK DO NAS TRAFIĆ: Wejście „D” parter
Oddział Radioterapii wejście „E” II piętro

 

 

ZESPÓŁ

ZAKŁADU RADIOTERAPII I

 

tel. 22 546 20 76

SEKRETARIAT KIEROWNIKA:

Agnieszka Mróz

dr hab. n. med. Zbigniew Szutkowski

W 1982 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Pracę rozpoczął jako asystent na Klinicznym Oddziale Radioterapii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej. Z Narodowym Instytutem Onkologii związany od 1985 roku: początkowo jako asystent, później starszy asystent i adiunkt, a od 2013 roku kierownik Zakładu. W NIO uzyskał II stopień specjalizacji w radiologii onkologicznej w 1991 roku. Tutaj zdobył tytuł doktora nauk medycznych w 1996 roku i doktora habilitowanego nauk medycznych w 2011 roku. Odbył staże w Wielkiej Brytanii: w 1994 roku  w Londynie w Mount Vernon Hospital, Marie Curie Research Wing for Oncology oraz w 1995 roku w Christie Hospital w Manchesterze. Od 2005 roku pracuje również jako starszy wykładowca I Zakładu Radiologii Klinicznej WUM. Był dwukrotnie Kierownikiem Badania d/s Klinicznych w Wieloośrodkowych Polskich Badaniach Klinicznych III-fazy, Koordynatorem Międzynarodowego Badania III-fazy oraz dwukrotnie Badaczem w Międzynarodowych Badaniach II-fazy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (jako Członek Zarządu) oraz European Society Therapeutic Radiology and Oncoogy.

Sekretariat medyczny:

 • Hanna Kulpita
 • Alicja Marjańska
 • Monika Broniarek
 • Karolina Zagubień
 • Marzena Pajer
 • Katarzyna Tonicka

Adiunkci i asystenci oraz kontraktowcy

 • dr n. med. Katarzyna Dyttus-Cebulok
 • lek. Katarzyna Wiśniowska
 • lek. Małgorzata Grudzień-Kowalska
 • lek. Joanna Hicer-Grzenkowicz
 • dr n. med. Lucyna Pietrzak
 • dr n. med. Bogusław Lindner
 • lek. Jagna Staniaszek
 • lek. Marek Wierzchowski
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko
 • Zbigniew Jodkiewicz
 • Antoni Woźniak
 • Konrad Pawlewicz

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Radioterapii: mgr Iza Deluga

Kierownik Pracowni Leczenia Napromienianiem: lic. Ewa Zielińska

Kierownik Pracowni Przygotowania Pacjentów i Kontroli Jakości leczenia: mgr Piotr Czuchraniuk 

Administrator Systemu Radioterapii: inż. Michał Figura

Kierownik Pracowni Dozymetrii: mgr Marta Fillmann

Elektronicy – obsługa serwisowa aparatów

 • mgr inż. Jacek Lampka
 • mgr inż. Michał Rowiński
 • Michał Urbanek
 • Kaim Albert

 

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI

ZAKŁADU RADIOTERAPII I

Zakład Radioterapii jest w historii NIO-PIB kontynuacją tradycji Instytutu Radowego, który powstał jako dar narodowy od społeczeństwa polskiego w hołdzie dla Marii Skłodowskiej-Curie, której życzeniem było powstanie nowoczesnego instytutu leczącego chorych na raka i prowadzącego badania naukowe w Polsce. Instytut Radowy wraz z Zakładem Radioterapii mieszczący się w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15 rozpoczął swą działalność 1932 roku, a jego pierwszym dyrektorem został Prof. Franciszek Łukaszczyk. Instytut Radowy działał nieprzerwanie do wybuchu wojny 1939 roku i w czasie jej trwania w ekstremalnie trudnych warunkach i z ogromnym poświęceniem personelu, aż do zniszczenia w okresie Powstania Warszawskiego. Po odbudowie ze zniszczeń wojennych Instytut wznowił działalność w 1947 roku ponownie pod kierownictwem Prof., Łukaszczyka. W latach 70-tych z inicjatywy i dzięki osobistemu zaangażowaniu  Prof. Tadeusza Koszarowskiego, który był wówczas Dyrektorem powstało Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie na warszawskim Ursynowie. Pierwszym Zakładem terapeutycznym w nowo wybudowanym Instytucie , który rozpoczął pracę w 1984 roku był II Zakład Teleradioterapii.  Głównym organizatorem i pierwszym kierownikiem został wybitny polski onkolog Prof. Andrzej Hliniak ( w latach 1984-1997). Rozwijanie nowoczesnych zasad radioterapii zapewniały spotkania naukowe organizowane przez Prof. Hliniaka dzięki osobistym kontaktom z wybitnymi specjalistami zagranicznymi oraz organizowane konferencje naukowe i szkolenia międzynarodowe, co w owych czasach nie było proste. Indywidualne szkolenia personelu w zagranicznych wiodących ośrodkach onkologicznych pozwalały na bieżący kontakt i unowocześnianie metod leczenia napromienianiem. Kolejno Zakładem kierowali Prof. Jacek Fijuth (1997-2002), Prof. Krzysztof Bujko (2003-2011), Prof. Lucyna Kępka (2011-2013), a od 7 marca 2013 roku  Dr hab. n. med. Zbigniew Szutkowski.  Zakład Radioterapii I zapewnia pełny zakres procedur radioterapeutycznych dla wszystkich lokalizacji nowotworów z użyciem najnowocześniejszych technik i strategii leczenia z brachyterapią włącznie. Realizuje pełen zakres procedur medycznych w zakresie radioterapii onkologicznej.

Ścisła współpraca i konsylia w ramach Klinik Narządowych z udziałem chirurgów onkologów, onkologów klinicznych i specjalistów radioterapii onkologicznej, radiologów oraz patologów stwarzają możliwości leczenia skojarzonego wielodyscyplinarnego w myśl zasad onkologii teragnostycznej.

Zakład Radioterapii I wyposażony jest w linię terapeutyczną Varian Medical System, w skład której wchodzą trzy akceleratory True Beam , Edge, trzy akceleratory Clinac. Planowanie leczenia odbywa się przy użyciu dwóch aparatów do tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i aparatu PET. Proces planowania i realizacji radioterapii przeprowadzany jest według wysokich standardów zapewniających precyzję na obu etapach kontrolowaną na bieżąco przy użyciu optycznej nawigacji (System Optinav) zapewniającej poprawność pozycjonowania chorych oraz w trakcie realizacji radioterapii innymi systemami weryfikacji w tym CBCT. Zebrane w ten sposób dane są analizowane w Zespole Weryfikacji zapewniając poprawność i bezpieczeństwo prowadzonego leczenia.

Narodowy Instytut Onkologii na Ursynowie dysponuje 37- osobową kadrą  specjalistów radioterapii onkologicznej zaangażowanych w pracę kliniczna, naukową i jednocześnie szkolenie lekarzy rezydentów. Organizacja Zakładu Radioterapii I pozwala na objęcie leczeniem  ok 300 chorych dziennie i ok 4800 rocznie.

 

 

NOWOTWORY LECZONE

W ZAKŁADZIE RADIOTERAPII I

 

Leczenie napromienianie raka piersi – po operacji oszczędzającej pierś lub po mastektomii.

Radioterapia w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej z bramkowaniem oddechowym.

Napromienianie raka płuca – w skojarzeniu z chemioterapią lub pooperacyjne.

Radioterapia nowotworów przewodu pokarmowego – wszystkie lokalizacje.

Radioterapia raka prostaty.

Napromienianie nowotworów OUN, w tym radioterapia stereotaktyczna.

SBRT – stereotaktyczna radioterapia pozaczaszkowa guzów wątroby, płuc i kości.

TBI – napromienianie całego ciała przed przeszczepem szpiku.

Adaptacyjna radioterapia 4D.

Napromienianie nowotworów hematologicznych chłoniaki, białaczki i szpiczaki.