Celem działalności Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego jest kompleksowe leczenie chorych na nowotwory mózgu, czaszki, rdzenia kręgowego, kręgosłupa oraz nerwów obwodowych. Wspólnie ze specjalistami z zakresu onkologii (radioterapii i chemioterapii), neuropatologii, biologii molekularnej, zespół obiera optymalne dla chorego leczenie.  Zespół pracowników Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego poza leczeniem procesów rozrostowych mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych zajmuje się również leczeniem innych zespołów chorobowych obejmujących układ nerwowy.

Główne kierunki rozwoju:

  • Kompleksowe leczenie guzów złośliwych mózgu pochodzenia glejowego.
  • Kompleksowe leczenie guzów przysadki mózgowej oraz podstawy czaszki (w tym z wykorzystaniem techniki endoskopowej).
  • Kompleksowe leczenie guzów mózgu linii pośrodkowej.
  • Kompleksowe leczenie guzów mózgu okolic elokwentnych.
  • Kompleksowe leczenie przerzutów do mózgu, czaszki, rdzenia kręgowego i kręgosłupa.
  • Kompleksowe leczenie guzów kanału kręgowego, kręgosłupa i rdzenia kręgowego.
  • Neurochirurgia czynnościowa, w tym zastosowanie technik neuromodulacyjnych w leczeniu bólu oraz chorób pozapiramidowych.