DANE KONTAKTOWE

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. +48 22 546 29 59; +48 22 546 23 60

fax. +48 22 643 29 60

e-mail: neurochirurgia [at – @] pib-nio.pl

 

JAK DO NAS TRAFIĆ: Wejście „A”
* Klinika Nowotworów Układu Nerwowego znajduje się w głównym budynku klinicznym na I piętrze
* Poradnia przykliniczna znajduje się w budynku poradnianym na I piętrze (gabinet 22)

 

 

 

ZESPÓŁ

KLINIKI NOWOTWORÓW UKŁADU NERWOWEGO

 

 

 

tel. 22 546 29 59

SEKRETARIAT KIEROWNIKA:

Iwona Chustecka

Kierownik  prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandat

Związany z neurochirurgią od 1993 roku, kiedy rozpoczął studia indywidualne w Klinice Neurochirurgii AM w Łodzi. Podczas specjalizacji z zakresu neurochirurgii w WIM (1998 – 2005) brał udział w licznych szkoleniach, podnosząc kwalifikacje zawodowe (m.in. w Polsce, Danii, Niemczech, USA, Czechach, Grecji, Luksemburgu i Turcji). Ukończył cykl kursów i zdał egzaminy organizowane przez Europejskie Towarzystwo Neurochirurgów (EANS) uzyskując tytuł FEBNS. Ukończył cykl kursów organizowanych przez Europejskie i Światowe Towarzystwo Neurochirurgii Stereotaktycznej i Czynnościowej (WSSFN, ESSFN).

Doktoryzował i habilitował się z następujących dziedzin:

rozprawa doktorska: Endoskopowa ventrikulostomia komory trzeciej w leczeniu różnych postaci wodogłowia u dzieci (2002).

rozprawa habilitacyjna: Neuromodulacja w leczeniu neuropatycznych zespołów bólowych i chorób pozapiramidowych z wykorzystaniem stymulatorów struktur głębokich mózgu, stymulatorów kory ruchowej mózgu oraz stymulatorów rdzenia kręgowego (2011).

W 2020 roku otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP. Odbył roczne stypendium na UBC w Kanadzie (2003-2004) oraz roczny staż naukowo-kliniczny we Francji (2006-2007; Henri-Mondor). Uczestniczy w licznych projektach badawczych polskich i międzynarodowych. Od 2008 roku zatrudniony Klinice Nowotworów Układu Nerwowego NIO  im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB w Warszawie.

 

  • Dr n. med. Jacek Kunicki – neurochirurg, adiunkt, z – ca kierownika Kliniki
  • Prof. dr hab. n. med. Wiesław Bonicki –  neurochirurg
  • Dr n. med. Henryk Koziara – neurochirurg, adiunkt
  • Dr n. med. Radosław Michalik – neurochirurg
  • Dr n. med. Artur Oziębło – neurochirurg
  • Dr n. med. Edmund Ruzikowski –neurochirurg
  • Dr n. med. Krzysztof Szalecki – neurochirurg
  • Prof. dr hab. Wiesława Grajkowska – neuropatolog
  • Prof. dr hab. Ewa Matyja – neuropatolog
  • Prof. dr hab. Rafał Rola – neurolog
  • Lek. Piotr Izdebski –  neurochirurg
  • Lek. Bartosz Królicki – neurochirurg
  • Lek. Radosław Manowiec – neurochirurg
  • Dr n. med. Paweł Poppe – laryngolog
 • Lek. Asta Zielińska – rezydent
 • Lek. Paweł Zdunek – rezydent
 • Mgr Aleksandra Bednarska – psycholog
 • Mgr Agnieszka Toczydłowska –pielęgniarka oddziałowa
 • Spec. Piel. Agnieszka Zawadewicz –Łukaszuk – pielęgniarka koordynująca
 • Mgr Iwona Walas – spec. piel., pielęgniarka neuromodulacyjna
 • Mgr Anna Idus – pielęgniarka zabiegowa
 • Lic. Piel.  Monika Bednarczyk – pielęgniarka
 • Spec. Piel. Iwona Białek – pielęgniarka
 • St. Piel. Katarzyna Bieńkowska – pielęgniarka
 • Mgr Dorota Bąk – pielęgniarka
 • Lic. Piel. Anna Cwalina – pielęgniarka
 • Lic. Piel. Sylwia Jaraczewska – pielęgniarka
 • Lic. Piel. Barbara Jarznicka – pielęgniarka
 • Lic. Piel. Teresa Krestian – pielęgniarka
 • St. Piel. Katarzyna Machniewska – Gajda – pielęgniarka
 • Lic. Piel. Kamil Pawłowski- pielęgniarka
 • Lic.Piel. Renata Rosa- pielęgniarka
 • Lic.Piel. Krystiana Serówka – pielęgniarka
 • Spec. Piel. Agnieszka Skrzos –  pielęgniarka
 • Mgr Katarzyna Sosnowska – pielęgniarka
 • St. Piel. Anna Śmielewska – pielęgniarka
 • Mgr Anna Wrońska – pielęgniarka
 • Lic. Piel Kargul Lidia – pielęgniarka
 • Lic. Piel. Monika Zwierzyńska –pielęgniarka
 • Anna Markiewicz – sekretarka medyczna
 • Magdalena Chustecka – sekretarka medyczna
 • Iwona Chustecka – sekretarka medyczna
 • Mgr Sylwia Chebda – sekretarka medyczna
 • Beata Janus – sanitariuszka gospodarcza
 • Dorota Pasieka – sanitariuszka
 • Elżbieta Śpiewak – sanitariuszka
 • Dorota Wierzbowska- sanitariuszka
 • Remigiusz Kilian – sanitariusz

 

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI

KLINIKI NOWOTWORÓW UKŁADU NERWOWEGO

 

Struktura

Klinika Nowotworów Układu Nerwowego ma profil zabiegowy. Posiada możliwości pełnoprofilowego leczenia i diagnostyki inwazyjnej wszystkich schorzeń nowotworowych i nienowotworowych układu nerwowego. Leczenie onkologiczne jest przeprowadzane we współpracy z onkologami klinicznymi, radioterapeutami i biologami molekularnymi. W klinice zatrudnionych jest 11 specjalistów neurochirurgów oraz 3 specjalistów neuropatologów, jeden specjalista neurolog oraz jeden specjalista laryngolog. Ponadto  w ramach Kliniki  specjalizuje się trzech specjalizantów. W Klinice wykonanych jest ponad 1250 operacji neurochirurgicznych rocznie.

Działalność Kliniki

Celem Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego jest kompleksowe leczenie chorych na nowotwory mózgu, czaszki, rdzenia kręgowego, kręgosłupa oraz nerwów obwodowych. Zespół pracowników Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego poza leczeniem procesów rozrostowych mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych zajmuje się również leczeniem operacyjnym innych zespołów chorobowych obejmujących układ nerwowy.

 

 

NOWOTWORY I INNE CHOROBY LECZONE

W KLINICE NOWOTWORÓW UKŁADU NERWOWEGO

 

Klinika zajmuje się kompleksowym leczeniem następujących procesów rozrostowych:

 • Pierwotne guzy mózgu, takie jak: glejak wielopostaciowy, gwiaździak anaplastyczny, gwiaździaki rozlane, skąpodrzewiaki, gwiaździak włosowatokomórkowy oraz inne rzadkie nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Operacje niektórych guzów mózgu, tak zwanych okolic elokwentnych (odpowiadających za tworzenie lub rozumienie mowy oraz okolic pierwszorzędowej kory ruchowej) przeprowadzane są w wybudzeniu (ang. awake craniotomy). W skład zespołu Kliniki wchodzi neuropsycholog oraz neurolog-neurofizjolog umożliwiający przeprowadzanie tych operacji w sposób najbezpieczniejszy i najmniej traumatyczny dla Pacjentów.
 • Pierwotne guzy mózgu o szczególnej lokalizacji. W Klinice leczymy guzy kąta mostowo-móżdżkowego z ciągłym monitorowaniem EMG funkcji nerwu twarzowego (oponiaki, osłoniaki), guzy podstawy przedniego dołu czaszki (guzy rynienki węchowej), guzy złącza szczytowo potylicznego.
 • Guzy okolicy okołosiodłowej operowane z dostępu endoskopowego przez jamę nosa i zatokę klinową. W klinice leczymy rocznie ponad 250 guzów okolicy siodła tureckiego do których zaliczamy: gruczolaki przysadki nieczynne hormonalnie, jak i powodujące: chorobę Cushinga, akromegalię, hiperprolaktynemię; struniaki podstawy czaszki; guzy złącza szczytowo-potylicznego operowane z dostępu przez nos i jamę ustną.
 • Wtórne (przerzutowe) guzy mózgu. Przeprowadzamy operacje resekcyjne guzów przerzutowych nad i podnamiotowych oraz przerzutów do kości czaszki.
 • Guzy mózgu o nieznanym punkcie wyjścia – w Klinice Nowotworów Układu Nerwowego przeprowadzamy biopsje otwarte, nawigowane (przy użyciu systemu nawigacji optycznej) oraz ramowe stereotaktyczne.
 • Guzy śródkomorowe. Klinika dysponuje wentriculoskopem umożliwiającym operacje resekcyjne lub biopsje guzów komór bocznych lub komory trzeciej (w tym guzów okolicy szyszynki). Dodatkowo przeprowadzamy operacje wentrikulocysternostomii komory III w przypadku występowania wodogłowia trójkomorowego.
 • Pierwotne i wtórne guzy kręgosłupa (w tym guzy wewnątrzkanałowe oraz wewnątrzrdzeniowe). Przeprowadzamy pełen panel operacji kręgosłupa: operacje biopsyjne (igłowe lub otwarte), operacje resekcyjne, operacje stabilizacji kręgosłupa również techniką minimalnie inwazyjną. Stabilizacje potyliczno-szyjne w przypadku nowotworów złącza czaszkowo-szyjnego. Operacje guzów rdzenia kręgowego i korzeni rdzeniowych – operacje wykonywane są w asyście neurologa-neurofizjologa oraz neuromonitoringu, umożliwiając przeprowadzenie operacji w sposób najbezpieczniejszy dla Pacjenta.
 • Uzupełnienie leczenia onkologicznego: wertebroplastyka i kyphoplastyka złamań patologicznych kręgosłupa.

 

Operacje neurochirurgiczne we wskazaniach nieonkologicznych:

 • Choroby pozapiramidowe – choroba Parkinsona, dystonie, drżenie samoistne. W klinice przeprowadzamy leczenie wskazanych chorób z użyciem wszystkich dostępnych na rynku układów stymulujących. W zależności od potrzeb implantowane są generatory impulsów wymienialne lub doładowywalne. Dzięki współpracy z neuropsychologiem, neurologiem-neurofizjologiem oraz pielęgniarką neuromodulacyjną zapewniamy Pacjentom pełną opiekę od momentu kwalifikacji poprzez operację, aż po długoterminową opiekę pooperacyjną.
 • Zespoły bólowe kręgosłupa. W Klinice leczymy przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa niepoddające się leczeniu farmakologicznemu ani usprawniającemu. Wykonujemy pełny profil operacji korekcyjnych oraz leczenie z wykorzystaniem neurostymulatorów.
 • Choroby nerwów splotu ramiennego oraz nerwów obwodowych. W Klinice przeprowadzamy operacje odbarczające w zespołach cieśni nadgarstka oraz rowka nerwu łokciowego. Leczymy także guzy splotu ramiennego oraz nerwów obwodowych. W trakcie operacji wykorzystujemy ciągłe monitorowanie neurofizjologiczne prowadzone przez doświadczonego neurologa-neurofizjologa.
 • Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego. W Klinice przeprowadzamy operacje przepuklin krążków międzykręgowych z użyciem dostępu endoskopowego lub mikroskopowego. Wykonujemy operacje stabilizujące w przypadku dyskopatii wielopoziomowych.
 • Bóle twarzy niepoddające się leczeniu farmakologicznemu. W Klinice przeprowadzamy operacje mikrodekompresji naczyniowych w przypadki zespołów bólowych twarzy oraz paliatywną neurolizę zwoju nerwu trójdzielnego.
 • Wodogłowie. W klinice przeprowadzamy diagnostykę wodogłowia normotensyjnego (test infuzyjny) oraz leczenia różnych postaci wodogłowia przy wykorzystaniu zastawek komorowo-otrzewnowych i komorowo-przedsionkowych.

 

 

ZASADY PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ

KLINIKI NOWOTWORÓW UKŁADU NERWOWEGO

 

INFORMACJE NA CZAS PANDEMII COVID-19

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Kliniki prosimy o:
1. Zgłoszenie się do rejestracji głównej Instytutu (wejście A) w godzinach 7:30 – 8:00 i zarejestrowanie się do poradni neurochirurgicznej.
2. Prosimy udać się do gabinetu 22 (wejście A, II piętro), w godzinach 8:00 – 8:30, celem otrzymania skierowań na badania.
3. Prosimy udać się do gabinetu 127 celem pobrania wymazu COVID.
4. Prosimy udać się do punktu pobrań krwi i zakładu radiologii.
5. Około godziny 13:30-14:00 prosimy o zgłoszenie się do Ruchu Chorych celem przyjęcia do Kliniki (parter).
W przypadku pytań tel: 22 546 2959

Prosimy o zabranie ze sobą całej dokumentacji medycznej dotyczącej choroby z powodu której odbędzie się hospitalizacja, tj: karty wypisowe/informacyjne z innych szpitali, płyty CD z badaniami obrazowymi głowy lub kręgosłupa (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny).

Prosimy o zabranie ze sobą całej dokumentacji medycznej dotyczącej innych chorób przewlekłych, tj: czytelna lista przyjmowanych aktualnie leków, wyniki badania: ECHO serca, spirometrii, grupy krwi, wyniki innych badań obrazowych: RTG klatki piersiowej, badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

W razie przewlekłej choroby serca tj: stan po zawale mięśnia sercowego, stan po by-pass’ach, stan po stentowaniu naczyń wieńcowych, niewydolność mięśnia sercowego prosimy o dostarczenie aktualnego zaświadczenia specjalisty lekarza rodzinnego/kardiologa/ o braku przeciwwskazań do znieczulenia ogólnego.

LEKI

Na 7 dni przed przyjęciem do szpitala prosimy odstawić leki przeciwpłytkowe:

 • kwas acetylosalicylowy: ASPIRYNA, POLOPIRYNA, POLOCARD, ACARD, ETOPIRYNA (itp)
 • clopidogrel: PLAVIX, ZYLLT, AREPLEX, PLAVOCORIN.

Na 14 dni przed przyjęciem do szpitala prosimy odstawić leki przeciwpłytkowe:

 • tiklopidyna: TICLID, ACLOTIN.

Na 3 dni przed przyjęciem prosimy  odstawić leki obniżające krzepliwość krwi:

 • acenokumarol: ACENOCUMAROL, SINTROM,
 • warfaryna: WARFIN.

Na 2 dni przed przyjęciem prosimy odstawić nowe leki przeciwkrzepliwe:

 • dabigatran: PRADAXA,
 • rywaroksaban: XARELTO,
 • apiksaban: ELIQUIS.

W razie przyjmowania któregoś z powyższych leków, prosimy o kontakt z lekarzem który go zlecił lub lekarzem rodzinnym, celem odstawienia powyższych preparatów i ewentualnym włączeniem heparyn drobnocząsteczkowych (w zależności od wskazań do przyjmowania powyższych leków).

Nie należy odstawiać leków na nadciśnienie, przeciwpadaczkowych, wziewnych stosowanych w przypadkach astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Wszystkie przyjmowane regularnie leki prosimy wziąć ze sobą do szpitala. Leki powinny być zachowane w oryginalnych opakowaniach z widoczną nazwą i dawką leku.

RZECZY OSOBISTE

Do szpitala prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz rzeczy osobiste takie jak: kapcie, szczoteczkę do zębów i pastę, krem, dezodorant, mydło, ręczniki, sztućce, kubek, szlafrok oraz piżamę lub koszulę nocną.

 

 

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE I BADANIA NAUKOWE

KLINIKI NOWOTWORÓW UKŁADU NERWOWEGO

 

Główne kierunki działalności naukowej  Kliniki związane są z diagnostyką i leczeniem  nowotworów mózgu i przysadki, kręgosłupa i nerwów obwodowych, chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa oraz neuromodulacji. W ostatnich latach Klinika współpracując z Zakładami NIO-PIB  jak również z podmiotami zewnętrznymi  w tym :WUM, WIM, SGGW, realizuje szereg projektów naukowo badawczych.

Do  najbardziej obiecujących  prac naukowo-wdrożeniowych należą :

 1. Miejscowa chemioterapia guzów mózgu z zastosowaniem doksorubicyny inkapsulowanej w nanocząsteczkach B dekstryny sprzężonej z kwasem Foliowym (B CDFA-DOX).  Projekt realizowany we współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Laboratorium Bionanostruktur Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego; dotyczący  możliwości stosowania miejscowej chemioterapii samodzielnie zsyntetyzowaną nanocząsteczką B dekstryny i kwasu foliowego stanowiących nośnik dla Chemioterapeutyku.
 2. Zastosowanie znakowanej radioizotopami beta 9Y, 177Lu, lub alfa -213BI) Substancji P w leczeniu chorych na guzy mózgu. Projekt realizowany również we współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ;  dotyczący  możliwości stosowania miejscowej terapii radioizotopami – alfa i beta  sprzężonymi z nośnikiem w postaci Substancji P
 3. Współpraca Kliniki wraz z Zakładem Patologii i  Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakład Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii — Instytut w Warszawie  dotyczy diagnostyki  guzów przysadki oraz wybranych guzów mózgu. Współpraca  zaowocowała licznymi publikacjami  oraz jest i była podstawą wewnętrznych projektów badawczych Centrum Onkologii. Prace dotyczą m.in. charakterystyki immunohistochemicznej, genetycznej  oraz molekularnej inwazyjnych guzów przysadki, charakterystyki molekularnej czynnych i nieczynnych kortykotropowych gruczolaków przysadki.Ogólnej charakterystyki zaburzeń genetycznych i epigenetycznych  spotykanych w nieczynnych hormonalnie gruczolakach przysadki. Innymi  opracowaniami jest ocena  profilu zmian genetycznych i molekularnych w  oponiakach w zależności o stopnia ich złośliwości – oponiaki atypowe i anaplastyczne.

Zespół Kliniki bierze udział w czterech wieloośrodkowych, międzynarodowych badaniach klinicznych.

Najważniejsze publikacje z lat 2018-19

 1. Safety and efficacy of targeted alpha therapy with 213Bi-DOTA-substance P in recurrent glioblastoma  Królicki L, Bruchertseifer F, Kunikowska J, Koziara H, Królicki B, Jakuciński M, Pawlak D, Apostolidis C, Mirzadeh S, Rola R, Merlo A, Morgenstern A.. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2019;46(3):614-622.
 2. Diamond Nanoparticles Downregulate Expression of CycD and CycE in Glioma Cells. Grodzik M, Szczepaniak J, Strojny-Cieslak B, Hotowy A, Wierzbicki M, Jaworski S, Kutwin M, Soltan E, Mandat T, Lewicka A, Chwalibog A.
 3. Subthalamic and pallidal oscillatory activity in patients with Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation type I (NBIA-I). Huebl J, Poshtiban A, Brücke C, Siegert S, Bock A, Koziara H, Kmiec T, Rola R, Mandat T, Kühn AA.Clin Neurophysiol. 2019 Apr;130(4):469-473
 4. Cytokines in the pathogenesis of hemophilic arthropathy. Wojdasiewicz P, Poniatowski ŁA, Nauman P, Mandat T, Paradowska-Gorycka A, Romanowska-Próchnicka K, Szukiewicz D, Kotela A, Kubaszewski Ł, Kotela I, Kurkowska-Jastrzębska I, Gasik R. Cytokine Growth Factor Rev. 2018 Feb;39:71-91.
 5. The Neuromodulatory Impact of Subthalamic Nucleus Deep Brain Stimulation on Gait and Postural Instability in Parkinson’s Disease Patients: A Prospective Case Controlled Study. Szlufik S, Kloda M, Friedman A, Potrzebowska I, Gregier K, Mandat T,             Przybyszewski A, Dutkiewicz J, Figura M, Habela P, Koziorowski D. Front Neurol. 2018 Oct 31;9:906. 2018.
 6. Neuromodulatory role of subthalamic nucleus deep brain stimulation in Parkinson’s disease patients, Szlufik, S.; Przybyszewski, A.; Duszynska-Was, K.; Mandat T; et al. MOVEMENT DISORDERS Volume: 33   Pages: S126-S126
 7. Mutational Analysis of Recurrent Meningioma Progressing From Atypical to Rhabdoid Subtype Bujko M, Machnicki MM, Grecka E, Rusetska N, Matyja E, Kober P, Mandat T, Rydzanicz M, Płoski R, Krajewski R, Bonicki W, Stokłosa T, Siedlecki JA. World Neurosurg. 2017 Jan;97:754.e1-754.e6. doi: 10.1016/j.wneu.2016.10.047. Epub 2016 Oct 15.  PMID: 27756662
 8. Telomere length and TERT abnormalities in pituitary adenomas. Boresowicz J, Kober P, Rusetska N, Maksymowicz M, Goryca K, Kunicki J, Bonicki W, Bujko M. Neuro Endocrinol Lett. 2018 Mar;39(1):49-55.
 9. DNA methylation profiling in nonfunctioning pituitary adenomas. Kober P, Boresowicz J, Rusetska N, Maksymowicz M, Goryca K, Kunicki J, Bonicki W, Siedlecki JA, Bujko M.Mol Cell Endocrinol. 2018 Sep 15;473:194-204. doi: 10.1016/j.mce.2018.01.020. Epub 2018 Feb 1.
 10. Prolonged survival in secondary glioblastoma following local injection of targeted alpha therapy with 213Bi-substance P analogue. Krolicki L, Bruchertseifer F, Kunikowska J, Koziara H, Królicki B, Jakuciński M, Pawlak D, Apostolidis C, Mirzadeh S, Rola R, Merlo A, Morgenstern A.Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2018 Jul;45(9):1636-1644. doi: 10.1007/s00259-018-4015-2. Epub 2018 Apr 30.