DANE KONTAKTOWE

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. +48 22 546 23 36

e-mail: paulina.kukwa [at – @] pib-nio.pl

 

JAK DO NAS TRAFIĆ: Wejście „A”
* Oddziały Kliniki znajdują się na IV piętrze

 

 

 

ZESPÓŁ

KLINIKI NOWOTWORÓW PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

 

tel. 22 546 21 69

SEKRETARIAT KIEROWNIKA:

Elżbieta Pucuła

Kierownik  prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów. Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej (od 1998 roku do chwili obecnej). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (poprzednio – Prezes) i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Przewodniczący  Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia (od 2015 roku do chwili obecnej). Członek Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych. Autor lub współautor około 400 publikacji naukowych oraz redaktor lub współredaktor 28 podręczników i monografii. Redaktor Naczelny czasopisma Onkologia w Praktyce Klinicznej. Członek zespołu ds. opracowania założeń Krajowej Sieci Onkologicznej (2019 rok) i Narodowej Strategii Onkologicznej (2019 rok).

ODDZIAŁ ZABIEGOWY

 • Kierownik: dr n. med. Maciej Głogowski
 • dr n. med. Mariusz Żmijewski – chirurg
 • dr n. med Łukasz Talarek – chirurg
 • lek. Robert Włodarczyk – chirurg
 • lek. Maciej Turski – chirurg
 • lek. Witold Stankiewicz-Trybowski – chirurg

ODDZIAŁ ZACHOWAWCZY

 • Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
 • dr n med. Magdalena Knetki-Wróblewska – adiunkt
 • dr n. med. Adam Płużański – adiunkt
 • dr n. med. Marta Olszyna-Serementa – starszy asystent
 • lek. Anna Janowicz-Żebrowska – starszy asystent
 • lek. Paweł Badurak – starszy asystent
 • lek. Piotr Jaśkiewicz – starszy asystent
 • lek. Aleksandra Piórek – asystent naukowy
 • lek. Katarzyna Zajda – starszy asystent
 • lek. Kinga Winiarczyk – starszy asystent
 • lek. Sylwia Tabor – starszy asystent
 • lek. Magdalena Zaborowska-Szmit – asystent naukowy
 • lek. Magdalena Borucka – młodszy asystent

 

 

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI

KLINIKI NOWOTWORÓW PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

 

W skład Kliniki wchodzi:

 • Oddział Zachowawczy
 • Oddział Zabiegowy
 • Pracownia Spirometrii
 • Pracownia Bronchofiberoskopii i Ultrasonografii Przezoskrzelowej
 • Sala Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego
 • Sekretariat Oddziału Zachowawczego
 • Sekretariat Oddziału Zabiegowego
 • Sekretariat Naukowy

W ramach Oddziału Zabiegowego zatrudnionych jest 4 torakochirurgów i 2 chirurgów ze specjalizacja w zakresie chirurgii ogólnej. Oddział posiada 25 łóżek w tym 6 w wyodrębnionej Sali pooperacyjnej intensywnego nadzoru. Konsultacje pacjentów w zakresie kwalifikacji do diagnostyki i leczenia chirurgicznego nowotworów płuca i klatki piersiowej odbywają się w Ambulatorium – Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej.

W ramach działalności diagnostycznej oddziału wykonywany jest pełen zakres diagnostyki inwazyjnej guzów płuca , śródpiersia, opłucnej i  ściany klatki piersiowej. W pracowni bronchofiberoskopowej wykonywane są diagnostyczne bronchofiberoskopie z pobieraniem materiału do badań histopatologicznych i innych oznaczeń koniecznych do decyzji w procesie leczenia ( materiał do badań molekularnych , oznaczeń PD-L1). Badania wykonywane są techniką bronchofiberoskopową zarówno w znieczuleniu miejscowym jak i w przypadku konieczności w znieczuleniu ogólnym. Wykonywane tez są biopsje węzłów chłonnych śródpiersia pod kontrolą USG , tzw. badanie EBUS .

W przypadku diagnostyki guzów obwodowych wykonywane są biopsje przez ścianę klatki piersiowej.

Uzupełnieniem diagnostyki inwazyjnej jest diagnostyka wymagająca zaplecza bloku operacyjnego , czyli badania wykonywane techniką wideomediastinoskopii i wideotorakoskopii.

Oddział zajmuje się w pełnym zakresie leczeniem chirurgicznym radykalnym wszystkich nowotworów ( pierwotnych i wtórnych ) płuc , śródpiersia, opłucnej i ściany klatki piersiowej. Operacje wykonywane są zarówno klasycznie ( torakotomia , sternotomia) jak i technikami małoinwazyjnymi ( wideotorakoskopia).  Leczenie chirurgiczne stosowane jest jak samodzielna metoda leczenia , ale również jako element leczenia skojarzonego .

W leczeniu paliatywnym chirurgicznym wykonywane są zabiegi wideotorakoskopii z pleurodezą talkową u chorych z nawracającym płynem nowotworowym w jamie opłucnowej , implantacje stentów ( protez) dotchawiczych i oskrzelowych  oraz udrażnianie dróg oddechowych z użyciem lasera neodymowo-yagowego.

W Klinice prowadzone są  badania kliniczne z udziałem leczenia chirurgicznego jako elementu leczenia skojarzonego , a także wykonywane są biopsje tkankowe u pacjentów leczonych w badaniach klinicznych przy konieczności uzyskania materiału do kwalifikacji do badania.

Oddział współpracuje ze wszystkimi Klinikami NIO w zakresie diagnostyki i leczenia przerzutów innych nowotworów do płuc.

 

 

NOWOTWORY LECZONE

W KLINICE NOWOTWORÓW PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

 • Niedrobnokomórkowy Rak Płuca
 • Drobnokomórkowy Rak Płuca
 • Złośliwy Międzybłoniak Opłucnej
 • Pierwotne Nowotwory Grasicy
 • Rakowiaki W Lokalizacji Płucnej
 • Pierwotne Zarodkowe Nowotwory Śródpiersia
 1. leczenie uzupełniające (adiuwantowe) chorych na NDRP – chemioterapia pooperacyjna;
 2. leczenie uzupełniające (adiuwantowe) chorych na NDRP – radioterapia pooperacyjna (cecha pN2 i/lub R1);
 3. leczenie wstępne (neoadiuwantowe) chorych na NDRP w stopniu zaawansowania miejscowego (CS IIIA z N2);
 4. leczenie radyklane NDRP w stopniu zaawanowania I i II z użyciem technologii SBRT;
 5. leczenie skojarzone chorych na NDRP w stadium zaawansowania miejscowego metodą radiochemioterapii (sekwencyjnej i jednoczasowej) z planowaniem konformalnym (3D, 4D, IMRT);
 6. leczenie konsolidujące durwalumabem po jednoczasowej radiochemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca;
 7. leczenie radykalne chorych na NDRP z udziałem samodzielnej radioterapii 3D, 4D, IMRT;
 8. leczenie z użyciem technologii SBRT przerzutów do płuc z innych lokalizacji narzadowych;
 9. leczenie paliatywne chorych na NDRP w stadium zaawansowanym – chemioterapia;
 10. leczenie paliatywne chorych na NDRP w stadium zaawansowanym – leczenie ukierunkowane molekularnie (EGFR, ALK, ROS-1, BRAF, RET, KRAS, MET, NTRK, HER-2 i inne zaburzenia molekularne o niskim odsetku występowania);
 11. leczenie paliatywne chorych na NDRP w stadium zaawansowanym – immunoterapia (1 linia leczenia w monoterapii; 1 linia leczenia w skojarzeniu z chemioterapią, 2 i kolejne linie leczenia);
 12. leczenie paliatywne chorych na NDRP w stadium zaawansowanym – radioterapia;
 13. leczenie chorych na NDRP (wszystkie stopnie zaawansowania) w ramach badań klinicznych fazy I, II i III;.
 14. leczenie radykalne chorych na DRP metodą skojarzoną (radiochemioterapia jednoczasowa lub sekwencyjna);
 15. leczenie paliatywne chorych na DRP (chemioterapia i radioterapia);
 16. profilaktyczne napromienianie (PCI) ośrodkowego układu nerwowego (element leczenia radykalnego po skojarzonej radiochemioterapii DRP lub element leczenia paliatywnego DRP);
 17. leczenie chorych na DRP (wszystkie stopnie zaawansowania) w ramach badań klinicznych fazy I, II i III;.
 18. leczenie radykalne chorych na pierwotne rakowiaki układu oddechowego (uzupełniająca radioterapia uzupełniająca konformalna 3D, 4D, IMRT oraz chemioterapia);
 19. leczenie radykalne chorych na pierwotne rakowiaki układu oddechowego (chemioradioterapia konformalna 3D, 4D, IMRT);
 20. leczenie paliatywne chorych na pierwotne rakowiaki układu oddechowego (chemioterapia i radioterapia);
 21. leczenie radykalne chorych na złośliwego międzybłoniaka opłucnej z zastosowaniem radiochemioterapii z planowaniem IMRT i radioterapii uzupełniającej techniką IMRT;
 22. leczenie paliatywne chorych na złośliwego miedzybłoniaka opłucnej (chemioterapia i radioterapia);
 23. leczenie chorych na złośliwego międzybłoniaka opłucnej (wszystkie stopnie zaawansowania) w ramach badań klinicznych fazy II i III;.
 24. leczenie radykalne chorych na nowotwory grasicy (chemioterapia neoadiuwantowa, uzupełniająca radioterapia pooperacyjna 3D, 4D, IMRT, radiochemioterapia sekwencyjna z planowaniem 3D, 4D, IMRT, radioterapia samodzielna konformalna 3D, 4D, IMRT);
 25. leczenie paliatywne chorych na nowotwory grasicy (chemioterapia i radioterapia);
 26. leczenie radykalane skojarzone z udziałem chirurgii, chemioterapii i radioterapii chorych na zarodkowe nowotwory o pierwotnej lokalizacji śródpiersiowej;
 27. leczenie paliatywne chorych na zarodkowe nowotwory o pierwotnej lokalizacji śródpiersiowej (chemioterapia i –radioterapia);
 28. leczenie radykalne chorych na pierwotne nowotwory tchawicy (radioterapia uzupełniająca konformalna 3D, 4D, IMRT, radiochemioterapia z planowaniem 3D);
 29. leczenie paliatywne chorych na pierwotne nowotwory tchawicy (radioterapia i chemioterapia);
 30. leczenie chorych na nowotwory klatki piersiowej o rzadkim występowaniu (radioterapia IMRT, 4D, chemioterapia, leczenie wspomagające);
 31. leczenie wspomagające – powikłania hematologiczne (neutropenia, gorączka neutropeniczna, trombocytopenia, niedokrwistość), nudności i wymioty (profilaktyka i leczenie), zakażenia, powikłania skórne (w tym po TKI), powikłania ze strony przewodu pokarmowego, powikłania popromienne, leczenie bólu nowotworowego oraz udział w badaniach klinicznych;
 32. współpraca w zakresie kardioonkologii i psychoonkologii

 

 

ZASADY PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁY

KLINIKI NOWOTWORÓW PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

 

Każdy pacjent wymagający hospitalizacji w Oddziale Zachowawczym Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej jest pierwotnie konsultowany w Poradni i kwalifikowany do przyjęcia.

Każdy pacjent wymagający hospitalizacji w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej jest pierwotnie konsultowany w Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej i kwalifikowany do przyjęcia.

 

 

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE I BADANIA NAUKOWE

KLINIKI NOWOTWORÓW PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

 1. Prognostic value of synaptophysin and chromogranin A expression in patients receiving palliative chemotherapy for advanced non-small-cell lung cancer. Kowalski DM., Krzakowski M., Jaśkiewicz P., Olszewski W., Janowicz-Żebrowska A., Wojas-Krawczyk K., Krawczyk P. Respiration 2013; 85 (4): 289-296.
 2. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer.Paz-Ares L, Luft A, Vicente D, Tafreshi A, Gümüş M, Mazières J, Hermes B, Çay Şenler F, Csőszi T, Fülöp A, Rodríguez-Cid J, Wilson J, Sugawara S, Kato T, Lee KH, Cheng Y, Novello S, Halmos B, Li X, Lubiniecki GM, Piperdi B, Kowalski DM; KEYNOTE-407 Investigators. N Engl J Med. 2018 Sep 25. doi: 10.1056/NEJMoa1810865
 3. Health-Related Quality of Life With Carboplatin-Paclitaxel or nab-Paclitaxel With or Without Pembrolizumab in Patients With Metastatic Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer. Mazieres J, Kowalski D, Luft A, Vicente D, Tafreshi A, Gümüş M, Laktionov K, Hermes B, Cicin I, Rodríguez-Cid J, Wilson J, Kato T, Ramlau R, Novello S, Reddy S, Kopp HG, Piperdi B, Li X, Burke T, Paz-Ares L. J Clin Oncol. 2020 Jan 20;38(3):271-280.
 4. ARCTIC: durvalumab with or without tremelimumab as third-line or later treatment of metastatic non-small-cell lung cancer. Planchard D, Reinmuth N, Orlov S, Fischer JR, Sugawara S, Mandziuk S, Marquez-Medina D, Novello S, Takeda Y, Soo R, Park K, McCleod M, Geater SL, Powell M, May R, Scheuring U, Stockman P, Kowalski D. Ann Oncol. 2020 May;31(5):609-618.
 5. Osimertinib plus savolitinib in patients with EGFR mutation-positive, MET-amplified, non-small-cell lung cancer after progression on EGFR tyrosine kinase inhibitors: interim results from a multicentre, open-label, phase 1b study. Sequist LV, Han JY, Ahn MJ, Cho BC, Yu H, Kim SW, Yang JC, Lee JS, Su WC, Kowalski D, Orlov S, Cantarini M, Verheijen RB, Mellemgaard A, Ottesen L, Frewer P, Ou X, Oxnard G. Lancet Oncol. 2020 Mar;21(3):373-386.
 6. Cardiovascular Complications of Systemic Therapy in Non-Small-Cell Lung Cancer. Zaborowska-Szmit M, Krzakowski M, Kowalski DM, Szmit S. J Clin Med. 2020 Apr 27;9(5):1268.
 7. Lung Cancer in Poland. Adamek M, Biernat W, Chorostowska-Wynimko J, Didkowska JA, Dziadziuszko K, Grodzki T, Jassem J, Kępka L, Kowalski D, Krawczyk P, Krzakowski M, Nikliński J, Langfort R, Olszewski W, Orłowski T, Ramlau R, Rzyman W, Wrona A, Zieliński M, Dziadziuszko R. J Thorac Oncol. 2020 Aug;15(8):1271-1276.
 8. Nivolumab for Previously Treated Patients with Non-Small-Cell Lung Cancer-Daily Practice versus Clinical Trials. Knetki-Wróblewska M, Kowalski DM, Krzakowski M. J Clin Med. 2020 Jul 17;9(7):2273.
 9. Effectiveness of osimertinib in patients with lung adenocarcinoma in clinical practice – the Expanded Drug Access Program in Poland. Knetki-Wróblewska M, Kowalski DM, Czyżewicz G, Bryl M, Wrona A, Dziadziuszko R, Kieszko R, Milanowski J, Świniuch D, Ramlau R, Krzakowski M. Adv Respir Med. 2020;88(3):189-196.
 10. Real-world clinical outcomes of first-generation and second-generation epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors in a large cohort of European non-small-cell lung cancer patients. Pluzanski A, Krzakowski M, Kowalski D, Dziadziuszko R. ESMO Open. 2020 Nov;5(6):e001011.
 11. Tepotinib in Non-Small-Cell Lung Cancer with MET Exon 14 Skipping Mutations. Paik PK, Felip E, Veillon R, Sakai H, Cortot AB, Garassino MC, Mazieres J, Viteri S, Senellart H, Van Meerbeeck J, Raskin J, Reinmuth N, Conte P, Kowalski D, Cho BC, Patel JD, Horn L, Griesinger F, Han JY, Kim YC, Chang GC, Tsai CL, Yang JC, Chen YM, Smit EF, van der Wekken AJ, Kato T, Juraeva D, Stroh C, Bruns R, Straub J, Johne A, Scheele J, Heymach JV, Le X. N Engl J Med. 2020 Sep 3;383(10):931-943.
 12. Osimertinib plus savolitinib in patients with EGFR mutation-positive, MET-amplified, non-small-cell lung cancer after progression on EGFR tyrosine kinase inhibitors: interim results from a multicentre, open-label, phase 1b study. Sequist LV, Han JY, Ahn MJ, Cho BC, Yu H, Kim SW, Yang JC, Lee JS, Su WC, Kowalski D, Orlov S, Cantarini M, Verheijen RB, Mellemgaard A, Ottesen L, Frewer P, Ou X, Oxnard G. Lancet Oncol. 2020 Mar;21(3):373-386.
 13. Randomized Phase III Study of Ganetespib, a Heat Shock Protein 90 Inhibitor, With Docetaxel Versus Docetaxel in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer (GALAXY-2). Pillai RN, Fennell DA, Kovcin V, Ciuleanu TE, Ramlau R, Kowalski D, Schenker M, Yalcin I, Teofilovici F, Vukovic VM, Ramalingam SS. J Clin Oncol. 2020 Feb 20;38(6):613-622.
 14. Pembrolizumab versus chemotherapy for previously untreated, PD-L1-expressing, locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-042): a randomised, open-label, controlled, phase 3 trial. Mok TSK, Wu YL, Kudaba I, Kowalski DM, Cho BC, Turna HZ, Castro G Jr, Srimuninnimit V, Laktionov KK, Bondarenko I, Kubota K, Lubiniecki GM, Zhang J, Kush D, Lopes G; KEYNOTE-042 Investigators. Lancet. 2019 May 4;393(10183):1819-1830.
 15. Atezolizumab versus docetaxel in patients with previously treated non-small-cell lung cancer (OAK): a phase 3, open-label, multicentre randomised controlled trial. Rittmeyer A, Barlesi F, Waterkamp D, Park K, Ciardiello F, von Pawel J, Gadgeel SM, Hida T, Kowalski DM, Dols MC, Cortinovis DL, Leach J, Polikoff J, Barrios C, Kabbinavar F, Frontera OA, De Marinis F, Turna H, Lee JS, Ballinger M, Kowanetz M, He P, Chen DS, Sandler A, Gandara DR; OAK Study Group. Lancet. 2017 Jan 21;389(10066):255-265.
 16. Trastuzumab Emtansine (T-DM1) in Patients with Previously Treated HER2-Overexpressing Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer: Efficacy, Safety, and Biomarkers. Peters S, Stahel R, Bubendorf L, Bonomi P, Villegas A, Kowalski DM, Baik CS, Isla D, Carpeno JC, Garrido P, Rittmeyer A, Tiseo M, Meyenberg C, de Haas S, Lam LH, Lu MW, Stinchcombe TE. Clin Cancer Res. 2019 Jan 1;25(1):64-72.
 17. Updated Efficacy Analysis Including Secondary Population Results for OAK: A Randomized Phase III Study of Atezolizumab versus Docetaxel in Patients with Previously Treated Advanced Non-Small Cell Lung Cancer. Fehrenbacher L, von Pawel J, Park K, Rittmeyer A, Gandara DR, Ponce Aix S, Han JY, Gadgeel SM, Hida T, Cortinovis DL, Cobo M, Kowalski DM, De Marinis F, Gandhi M, Danner B, Matheny C, Kowanetz M, He P, Felizzi F, Patel H, Sandler A, Ballinger M, Barlesi F. J Thorac Oncol. 2018 Aug;13(8):1156-1170.
 18. A decrease in D-dimer concentration and an occurrence of skin rash as iatrogenic events and complementary predictors of survival in lung cancer patients treated with EGFR tyrosine kinase inhibitors. Zaborowska-Szmit M, Kowalski DM, Piórek A, Krzakowski M, Szmit S. Pharmacol Rep. 2016 Dec;68(6):1140-1148.
 19. Tremelimumab as second-line or third-line treatment in relapsed malignant mesothelioma (DETERMINE): a multicentre, international, randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2b trial. Maio M, Scherpereel A, Calabrò L, Aerts J, Perez SC, Bearz A, Nackaerts K, Fennell DA, Kowalski D, Tsao AS, Taylor P, Grosso F, Antonia SJ, Nowak AK, Taboada M, Puglisi M, Stockman PK, Kindler HL. Lancet Oncol. 2017 Sep;18(9):1261-1273.
 20. Preventing central nervous system metastases in non-small cell lung cancer. Krawczyk P, Duchnowska R, Nicoś M, Kowalski D, Wojas-Krawczyk K. Expert Rev Anticancer Ther. 2018 Nov;18(11):1077-1083.
 21. Solitary fibrous tumour along with non-small-cell lung cancer and Doege-Potter syndrome. Piórek A, Kowalski D, Płużański A, Szołkowska M, Wągrodzki M, Koseła-Paterczyk H, Krzakowski M. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2019 Mar;16(1):49-51.
 22. Consensus statement on a screening programme for the detection of early lung cancer in Poland. Rzyman W, Didkowska J, Dziedzic R, Grodzki T, Orłowski T, Szurowska E, Langfort R, Biernat W, Kowalski D, Dyszkiewicz W, Jędrzejczyk T, Zdrojewski T, Nawrocki S, Jassem E, Adamek M. Adv Respir Med. 2018;86(1):53-74.
 23. Population morbidity in elderly lung cancer patients from Poland with specific trends in elderly women. Śliwczyński A, Kalinka E, Sierocka A, Iltchev P, Kowalski D, Marczak M. Prz Menopauzalny. 2019 Dec;18(3):161-165.
 24. Diagnostic value of plasma expression of microRNAs complementary to Drosha and Dicer in lung cancer patients. Szczyrek M, Kuźnar-Kamińska B, Grenda A, Krawczyk P, Sawicki M, Głogowski M, Balicka G, Rolska-Kopińska A, Nicoś M, Jakimiec M, Batura-Gabryel H, Kowalski DM, Mlak R, Krzakowski M, Milanowski J. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019 May;23(9):3857-3866.
 25. Phase III safety study of intravenous NEPA: a novel fixed antiemetic combination of fosnetupitant and palonosetron in patients receiving highly emetogenic chemotherapy. Schwartzberg L, Roeland E, Andric Z, Kowalski D, Radic J, Voisin D, Rizzi G, Navari R, Gralla RJ, Karthaus M. Ann Oncol. 2018 Jul 1;29(7):1535-1540.
 26. Phase II Study of Roniciclib in Combination with Cisplatin/Etoposide or Carboplatin/Etoposide as First-Line Therapy in Patients with Extensive-Disease Small Cell Lung Cancer. Reck M, Horn L, Novello S, Barlesi F, Albert I, Juhász E, Kowalski D, Robinet G, Cadranel J, Bidoli P, Chung J, Fritsch A, Drews U, Wagner A, Govindan R. J Thorac Oncol. 2019 Apr;14(4):701-711.
 27. Genetic and immune factors underlying the efficacy of cetuximab and panitumumab in the treatment of patients with metastatic colorectal cancer. Krawczyk PA, Kowalski DM. Contemp Oncol (Pozn). 2014;18(1):7-16.
 28. EGFR mutation testing on cytological and histological samples in non-small cell lung cancer: a Polish, single institution study and systematic review of European incidence. Szumera-Ciećkiewicz A, Olszewski WT, Tysarowski A, Kowalski DM, Głogowski M, Krzakowski M, Siedlecki JA, Wągrodzki M, Prochorec-Sobieszek M. Int J Clin Exp Pathol. 2013 Nov 15;6(12):2800-12.
 29. Comparison of the effectiveness of erlotinib, gefitinib, and afatinib for treatment of non-small cell lung cancer in patients with common and rare EGFR gene mutations. Krawczyk P, Kowalski DM, Ramlau R, Kalinka-Warzocha E, Winiarczyk K, Stencel K, Powrózek T, Reszka K, Wojas-Krawczyk K, Bryl M, Wójcik-Superczyńska M, Głogowski M, Barinow-Wojewódzki A, Milanowski J, Krzakowski M. Oncol Lett. 2017 Jun;13(6):4433-4444.
 30. Evaluation of miR-506 and miR-4316 expression in early and non-invasive diagnosis of colorectal cancer. Krawczyk P, Powrózek T, Olesiński T, Dmitruk A, Dziwota J, Kowalski D, Milanowski J. Int J Colorectal Dis. 2017 Jul;32(7):1057-1060.
 31. Krawczyk P, Kowalski DM, Ramlau R, Kalinka-Warzocha E, Winiarczyk K, Stencel K, Powrózek T, Reszka K, Wojas-Krawczyk K, Bryl M, Wójcik-Superczyńska M, Głogowski M, Barinow-Wojewódzki A, Milanowski J, Krzakowski M. Comparison of the effectiveness of erlotinib, gefitinib, and afatinib for treatment of non-small cell lung cancer in patients with common and rare EGFR gene mutations. Oncol Lett. 2017 Jun;13(6):4433-4444. doi: 10.3892/ol.2017.5980. Epub 2017 Apr 3.
 32. Ługowska I, Pieńkowski A, Szumera-Ciećkiewicz A, Koseła-Paterczyk H, Teterycz P, Głogowski M, Kozak K, Klimczak A, Falkowski S, Rutkowski P. The long-term treatment outcomes of adult osteosarcoma. Pol Merkur Lekarski. 2017 Apr 21;42(250):158-164. Polish.
 33. Sromek M, Glogowski M, Chechlinska M, Kulinczak M, Szafron L, Zakrzewska K, Owczarek J, Wisniewski P, Wlodarczyk R, Talarek L, Turski M, Siwicki JK. Changes in plasma miR-9, miR-16, miR-205 and miR-486 levels after non-small cell lung cancer resection. Cell Oncol (Dordr). 2017 Jun 20. doi: 10.1007/s13402-017-0334-8.
 34. P.Wiśniewski, M. Głogowski, W.Olszewski . Assessment of diagnostic value of cytological examination in lung carcinoma in own material obtained by EBUS and EUS methods .Polish Journal of Pathology 2018;69(3) :278-284
 35. Stelmachowska-Banaś M, Głogowski M, Vasiljevic A, Raverot V, Raverot G, Zgliczyński W. Ectopic acromegaly due to growth hormone-releasing hormone producing bronchial carcinoid causing somatotroph hyperplasia and partial pituitary insufficiency. Pol Arch Intern Med. 2019 Jan 4. doi: 10.20452/pamw.4413.
 36. Szczyrek M, Kuźnar-Kamińska B, Grenda A, Krawczyk P, Sawicki M, Głogowski M, Balicka G, Rolska-Kopińska A, Nicoś M, Jakimiec M, Batura-Gabryel H, Kowalski DM, Mlak R, Krzakowski M, Milanowski J. Diagnostic value of plasma expression of microRNAs complementary to Drosha and Dicer in lung cancer patients. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019 May;23(9):3857-3866. doi: 10.26355/eurrev_201905_17813