Oddział Zabiegowy Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w Warszawie zajmuje się chirurgicznym leczeniem wszystkich nowotworów obszaru klatki piersiowej (w tym – najczęstszego niedrobnokomórkowego raka płuca) oraz nowotworów rzadszych (międzybłoniak, grasiczki, nowotwory ściany klatki piersiowej). Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w Warszawie zajmuje się kompleksowym leczeniem wszystkich nowotworów obszaru klatki piersiowej