Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej powstała w 1995 r. Jest ośrodkiem o największym w Polsce doświadczeniu w leczeniu skojarzonym i kompleksowym chorych na nowotwory piersi.Prowadzi diagnostykę i leczenie chorych we wszystkich stadiach choroby.

Zespół Kliniki składa się ze specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej, radioterapii, neurologii. Ze względu na swoją strukturę i sposób zorganizowania pracy Klinika spełnia wymogi stawiane specjalistycznym ośrodkom diagnostyki i leczenia raka piersi (Breast Cancer Unit).

Plany postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dotyczące chorych pozostających pod opieką Kliniki powstają w oparciu o systematycznie aktualizowane zalecenia i zespołowe wielodyscyplinarne decyzje. Bardzo ściśle współpracujemy z Poradnią Genetyczną COI.

Leczenie chirurgiczne prowadzone w Klinice obejmuje bardzo szerokie spektrum operacji. Główny nacisk kładziony jest na wykonywanie operacji oszczędzających pierś i regionalne węzły chłonne. W przypadku zmian bardziej zaawansowanych rozważamy wykonanie mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją piersi. Standardem jest prowadzenie leczenia systemowego w przypadku miejscowo zaawansowanego raka piersi. Dysponujemy, unikalnym w Polsce, urządzeniem do śródoperacyjnej radioterapii. Jesteśmy największym w Polsce ośrodkiem mającym doświadczenie w leczeniu chorych na raka piersi w ciąży. Sposób leczenia pozwala nie tylko na wyleczenie chorej, ale także urodzenia zdrowego dziecka. Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków na świecie leczących chorych z przerzutami raka piersi do opon mózgowo-rdzeniowych.

Oprócz działalności leczniczej w Klinice prowadzone są międzynarodowe badania nad wykorzystaniem nowych leków w terapii raka piersi.

Każdego roku, ponad 1200 chorych z nowo rozpoznanym rakiem piersi rozpoczyna radykalne leczenie raka piersi w Klinice. Ta grupa chorych stanowi prawie połowę chorych z nowo rozpoznanym rakiem piersi na Mazowszu.

Wyniki leczenia w Klinice porównywalne przez najlepsze ośrodki na świecie (5 letnie przeżycia wynoszą ponad 85% leczonych).

Zasady przyjmowania pacjentów

Na Konsylium zostanie podany planowany termin przyjęcia do szpitala. W sytuacji, jeżeli nie mogłaby Pani zgłosić się na operację w planowanym terminie, proszę nas powiadomić., dzwoniąc pod jeden z poniżej wymienionych numerów telefonów:

Koordynator

603 609 982 lub 22 546 25 53

Sekretariat Kliniki

22 546 25 22 (najlepiej w godz. 8.00 – 9.00 lub 13.00 -14.00).

W ustalonym terminie proszę zgłosić się w godzinach 8.00 – 9.00. do Ruchu Chorych – Gabinet B (wejście do szpitala „D”, następnie proszę skierować się w prawo i zgodnie z kierunkami” strzałek” informacyjnych przejść do Ruchu Chorych).

Prosimy, aby mieli Państwo ze sobą:

  • dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty, legitymację rencisty / emeryta),
  • pełną dokumentację medyczną (tzn. wyniki wykonanych poza Centrum Onkologii w Warszawie badań i zdjęcia i/lub płyty CD, ewentualnie opinię lekarza internisty lub innego specjalisty, jeśli przy kwalifikacji zostaliście Państwo o to poproszeni, dokładny wykaz przyjmowanych leków),
  • mały zapas stale przyjmowanych leków,
  • rzeczy osobiste niezbędne na krótki pobyt poza domem,
  • piżamę zapinaną od przodu w taki sposób, aby możliwy był szybki dostęp do badania piersi,
  • szlafrok oraz strój dzienny np. dres.

Zasady / zwyczaje panujące w klinice

Godziny odwiedzin w Klinice:

8.00 – 19.00

W Klinice obowiązuje zakaz przynoszenia kwiatów. Odzież wierzchnią osoby odwiedzające proszone są o pozostawianie w szatni na parterze.

Godziny wypisów:

Wypisy z Kliniki wydawane są od godz. 12.00