DANE KONTAKTOWE

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. +48 22 546 25 22

fax. +48 22 643 32 11

e-mail: nowotworypiersi [at – @] pib-nio.pl

 

JAK DO NAS TRAFIĆ: Wejście „A”
* Oddziały Kliniki znajdują się na V piętrze

 

 

 

ZESPÓŁ

KLINIKI NOWOTWORÓW PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ

 

 

tel. 22 546 25 22

SEKRETARIAT KIEROWNIKA:

Ewa Rybska

Kierownik  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Ireneusz Nowecki

2013 – obecnie  Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego

2014     profesor zwyczajny,

2009  doktor habilitowany nauk medycznych, Centrum Onkologii-Instytut  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

2000 doktor nauk medycznych, Centrum Onkologii-Instytut  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

1985   lekarz medycyny, Akademia Medyczna w Warszawie

1979 – 1985       Akademia Medyczna w Warszawie – I Wydział Lekarski

Specjalizacja

            1998     II st.  z chirurgii onkologicznej

            1995     II st.  z chirurgii ogólnej

            1988     I st.  z chirurgii ogólnej

 

Dr n. med. Agnieszka Jagiełło – Gruszfeld – Kierownik Oddziału Zachowawczego

Dr n. med. Jacek Piechocki – Kierownik Oddziału Zabiegowego

Dr n. med. Katarzyna Pogoda – st. asystent

Dr n. med. Roman Dubiański – st. asystent

Lek. Halina Rudnicka – neurolog

Lek. Anna Majstrak – Hulewska – st. asystent

Lek. Anna Górniak – st. asystent

Lek. Renata Sienkiewicz – st. asystent

Lek. Izabela Lemańska – st. asystent

Lek. Ewa Szombara – st. asystent

Lek. Małgorzata Meluch – mł. asystent – rezydent

Dr n. med. Michał Kunkiel – st. asystent

Lek. Aleksandra Konieczna – mł. asystent – rezydent

Lek. Katarzyna Górska – st. asystent

Dr n. med. Zbigniew Mentrak – st. asystent

Lek. Krzysztof Katana – st. asystent

Lek. Tadeusz Majewski – st. asystent

Dr n. med. Piotr Gierej – st. asystent

Lek. Marcin Napierała – st. asystent

Dr n. med. Rafał Wójcik – mł. asystent – rezydent

Lek. Paweł Winter – mł. asystent – rezydent

Lek. Łukasz Kalinowski – mł. asystent – rezydent

Lek. Jakub Powała – mł. asystent – rezydent

Lek. Krzysztof Kozak – mł. asystent – rezydent

Lek. Iwona Bilska – mł. asystent – rezydent

Lek. Marta Piwowarska – mł. asystent – rezydent

Dr n. med. Aleksander Grous – st. asystent

Dr n. med. Sławomir Mazur – adiunkt

Lek. Piotr Saramak – st. asystent

 

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI

KLINIKI NOWOTWORÓW PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ

 

Klinika składa się z dwóch oddziałów: Zabiegowego i Zachowawczego oraz Biura Badań Klinicznych.

Klinika dysponuje 33 łóżkami w Oddziale Zabiegowym i 20 łóżkami w Oddziale Zachowawczym, a w skład Ambulatorium wchodzi 9 gabinetów. W Oddziałach Kliniki corocznie hospitalizowanych jest niemal 12 000 chorych, a porady ambulatoryjne uzyskuje ponad 44 000 chorych. W ciągu roku rozpoczyna leczenie ponad 1000 chorych z nowo rozpoznanym rakiem piersi, to jest niemal połowa pacjentów z rozpoznanym rakiem piersi na Mazowszu.

 

 

NOWOTWORY LECZONE

W KLINICE NOWOTWORÓW PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ

 

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej prowadzi diagnostykę i leczenie chorych na raka piersi we wszystkich stadiach choroby. Klinika jest ośrodkiem o największym w Polsce doświadczeniu w leczeniu skojarzonym i kompleksowym chorych na te nowotwory. Zespół Kliniki składa się ze specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej, radioterapii, chorób wewnętrznych, neurologii.

Po diagnostyce decyzje o zakresie, rodzaju i sekwencji leczenia podejmuje wielodyscyplinarny zespół lekarski.

Leczenie chirurgiczne prowadzone w Klinice obejmuje bardzo szerokie spektrum operacji. Dominuje leczenie chirurgiczne oszczędzające pierś (w tym zabiegi onkoplastyczne). W przypadku wskazań do mastektomii rozważana jest możliwość wykonania jednoczasowej rekonstrukcji. W Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej wykonywane są operacje rekonstrukcyjne piersi zarówno jednoczasowe (tzn. razem z operacją radykalną nowotworu) jak i w miarę wolnych terminów operacyjnych – odroczone (tzn. po zakończeniu radykalnego leczenia onkologicznego). Termin wykonywanej rekonstrukcji piersi zależy od stanu miejscowego, zaawansowania choroby jak i planu leczenia onkologicznego chorej. Bardzo ścisła współpraca z Poradnią Genetyczną COI, pozwala na wykonywanie drugostronnej „profilaktycznej” mastektomii, u pacjentek z obciążonym wywiadem rodzinnym lub genetycznymi zmianami predysponującymi do powstania nowotworu.

Decyzje o leczeniu systemowym, zarówno jako leczenie okołooperacyjne, jaki i w przypadku uogólnienia choroby nowotworowej, podejmowane są w oparciu o biologiczne cechy guza nowotworowego (np. charakterystykę histopatologiczną nowotworu, obecność receptorów steroidowych [ER i PgR], receptora HER2. Chemioterapia stosowana jest w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe. Nowe leki i nowe sposoby prowadzenia terapii wprowadzane są niezwłocznie po ich merytorycznym zweryfikowaniu. Standardem jest prowadzenie leczenia systemowego w przypadku miejscowo zaawansowanego raka piersi lub podtypu biologicznego raka piersi o szczególnie złym rokowaniu. Takie leczenie nie tylko może wpłynąć na poprawę przeżyć chorych, ale także często pozwala na wykonanie operacji oszczędzających pierś.

U dużej grupy chorych, w ramach licznych badań klinicznych prowadzonych przez Klinikę, stosowane są unikalne leki przeciwnowotworowe. Zespół Kliniki dysponuje niezwykłym, nawet na skalę europejską, doświadczeniem zarówno w leczeniu uzupełniającym po operacji raka piersi, jak i w przypadkach występowania zmian przerzutowych. Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków na świecie leczących chorych z przerzutami raka piersi do opon mózgowo-rdzeniowych.

Radioterapia prowadzona jest zarówno jako integralna część leczenia radykalnego (np. po chirurgicznym leczeniu oszczędzającym, czy w przypadku znacznego zaawansowania miejscowego) jak i jako leczenie paliatywne.

Klinika współpracuje z ośrodkami opieki paliatywnej i hospicjum.

 

 

ZASADY PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁY

KLINIKI NOWOTWORÓW PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ

 

Została Pani/Pan zakwalifikowana/y do leczenia operacyjnego w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie (NIO-PIB).

Długość pobytu w Klinice zależy od rodzaju planowanego zabiegu operacyjnego i z reguły wynosi kilka dni, dlatego podczas pobytu nie przewiduje się żadnych „przepustek”.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z przedstawionymi poniżej informacjami. Pozwoli to Pani/u na zapoznanie się z obwiązującymi w Klinice zwyczajami oraz spowoduje, że czas spędzony szpitalu, nie wywoła dodatkowego stresu.

 

Informacja o terminie przyjęcia

Podczas kwalifikacji do operacji podczas wielodyscyplinarnego Konsylium oprócz zakresu operacji podano Pani/u planowany termin przyjęcia do szpitala.

Niestety może on ulec zmianie, dlatego bardzo prosimy o upewnienie się, że w Pani/u dokumentacji znajduje się aktualny numer Pani/a telefonu.

W sytuacji, jeżeli nie mogłaby Pani zgłosić się na operację w planowanym terminie, proszę nas powiadomić.

Nasze numery telefonów:

22 546 25 53  (śr., czw., pt. – 8.00 – 14.30; pon.- wt. 8.00 – 9.00 lub 13.30 – 14.30)

 

Przyjęcie do szpitala

W ustalonym terminie proszę zgłosić się w godzinach 7.00 – 9.00. do Ruchu Chorych – Gabinet B (wejście do szpitala „D”, następnie proszę skierować się w prawo i zgodnie z kierunkami” strzałek” informacyjnych przejść do Ruchu Chorych – Gabinet B).

Jeżeli przyjęcie jest w niedzielę lub dzień świąteczny, proszę zgłosić się w godz. 10.00 – 14.00 wejściem „A”.

Prosimy, aby mieli Państwo ze sobą:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość  (dowód osobisty, legitymację rencisty / emeryta),
 • pełną dokumentację medyczną (tzn. wyniki wykonanych poza NIO-PIB badań  i zdjęcia i/lub płyty CD, ewentualnie opinię lekarza internisty lub innego specjalisty, jeśli przy kwalifikacji zostaliście Państwo o to poproszeni, dokładny wykaz przyjmowanych leków),
 • mały zapas stale przyjmowanych leków,
 • rzeczy osobiste niezbędne na krótki pobyt poza domem (+ kubek, sztućce),
 • piżamę zapinaną od przodu w taki sposób, aby możliwy był szybki dostęp do badania  piersi,
 • szlafrok oraz strój dzienny (np. dres).

 

Pobyt w Oddziale Zabiegowym Kliniki Nowotworów  Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Oddział, do którego będzie Pani/Pan przyjęta/y, jest oddziałem zabiegowym i ze względu na obowiązujące  w nim ograniczenia (zakaz przynoszenia kwiatów i wchodzenia na oddział w okryciach wierzchnich), bardzo prosimy o stosowanie się do zaleceń Personelu Kliniki.

Ze względu na to, że nie będzie Pani musiała cały czas przebywać w łóżku zalecamy wzięcie ze sobą, wygodnego stroju dziennego.

Zabieg operacyjny będzie przeprowadzany w zakresie powłok klatki piersiowej, dlatego dla Pani komfortu pooperacyjnego, zwłaszcza przy zmianie opatrunków, prosimy, aby miała Pani rozpinane piżamy i/lub bluzy. Dodatkowo Panie kwalifikowane do zabiegów z zaoszczędzeniem piersi lub rekonstrukcji piersi proszone są o przyniesienie 2 biustonoszy (najlepiej starsze, ale dobrze trzymające piersi i takie, których nie będzie szkoda wyrzucić jeśli ulegną poplamieniu).

 

Orientacyjny czas pobytu w Klinice – w zależności od rodzaju wykonanej operacji

 1. Zabieg operacyjny z zaoszczędzeniem piersi – czas pobytu 4- 5 dni.
 2. Amputacja piersi – czas pobytu 5 – 7 dni.
 3. Amputacja piersi z jednoczasową rekonstrukcją – czas pobytu 6 – 8 dni.
 4. Rekonstrukcja piersi tzw. ekspander / proteza – czas pobytu 5 – 6 dni..

 

Informacje dodatkowe

 1. Polecamy pozostawienie w domu biżuterii i innych cennych przedmiotów.
 2. Prosimy o korzystanie ze słuchawek w przypadku używania urządzeń elektronicznych

 

Wypisanie ze szpitala

O planowanym wypisaniu ze szpitala zostanie Pani/Pan powiadomiona/y  ze znacznym wyprzedzeniem (zazwyczaj na dzień lub dwa przed terminem). Z przyczyn organizacyjnych „Karty Informacyjne” leczenia szpitalnego wydawane są po godz.13.00.

W „Karcie Informacyjnej” znajdują się zalecenia i uwagi odnośnie dalszego postępowania poszpitalnego oraz zostaje wyznaczony termin badań kontrolnych w gabinetach Ambulatorium NIO-PIB.

W przypadku  pytań lub problemów po wypisaniu ze Szpitala  proszę kontaktować się z Zespołem Koordynatorów  Kliniki pod numerem telefonu:  664 067 355  w godzinach  9.00– 13.00

 

 

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE I BADANIA NAUKOWE

KLINIKI NOWOTWORÓW PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ

 

Publikacje 2019/2020

 • Cortes J, Cescon DW, Rugo HS, Nowecki Z, Im SA, Yusof MM, Gallardo C, Lipatov O, Barrios CH, Holgado E, Iwata H, Masuda N, Otero MT, Gokmen E, Loi S, Guo Z, Zhao J, Aktan G, Karantza V, Schmid P; KEYNOTE-355 Investigators.  Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-355): a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial. Lancet. 2020 Dec 5;396(10265):1817-1828. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32531-9. PMID: 33278935
 • Niwinska A, Bałabas A, Kulecka M, Kluska A, Piątkowska M, Paziewska A, Pyśniak K, Olszewski W, Mikula M, Ostrowski J. Limited Practical Utility of Liquid Biopsy in the Treated Patients with Advanced Breast Cancer. Diagnostics (Basel). 2020 Jul 28;10(8):523. doi: 10.3390/diagnostics10080523.
 • Pogoda K, Niwińska A, Sarnowska E, Nowakowska D, Jagiełło-Gruszfeld A, Siedlecki J, Nowecki Z.  Effects of BRCA Germline Mutations on Triple-Negative Breast Cancer Prognosis. J Oncol. 2020 Jan 27;2020:8545643. doi: 10.1155/2020/8545643. eCollection 2020. PMID: 32322271 Free PMC article.
 • Bjelic-Radisic V, Cardoso F, Cameron D, Brain E, Kuljanic K, da Costa RA, Conroy T, Inwald EC, Serpentini S, Pinto M, Weis J, Morag O, Lindviksmoen Astrup G, Tomaszweksi KA, Pogoda K, Sinai P, Sprangers M, Aaronson N, Velikova G, Greimel E, Arraras J, Bottomley A; EORTC Quality of Life Group and Breast Cancer GroupAn international update of the EORTC questionnaire for assessing quality of life in breast cancer patients: EORTC QLQ-BR45.. Ann Oncol. 2020 Feb;31(2):283-288. doi: 10.1016/j.annonc.2019.10.027. Epub 2019 Dec 18. PMID: 31959345
 • Mierzynska J, Taye M, Pe M, Coens C, Martinelli F, Pogoda K, Velikova G, Bjelic-Radisic V, Cardoso F, Brain E, Ignatiadis M, Piccart M, Van Tienhoven G, Mansel R, Wildiers H, Bottomley A; EORTC and EORTC Breast Cancer Group. Reference values for the EORTC QLQ-C30 in early and metastatic breast cancer. Eur J Cancer. 2020 Jan;125:69-82. doi: 10.1016/j.ejca.2019.10.031. Epub 2019 Dec 12. PMID: 31838407 Free article.9
 • Lambertini M, Ameye L, Hamy AS, Zingarello A, Poorvu PD, Carrasco E, Grinshpun A, Han S, Rousset-Jablonski C, Ferrari A, Paluch-Shimon S, Cortesi L, Senechal C, Miolo G, Pogoda K, Pérez-Fidalgo JA, De Marchis L, Ponzone R, Livraghi L, Estevez-Diz MDP, Villarreal-Garza C, Dieci MV, Clatot F, Berlière M, Graffeo R, Teixeira L, Córdoba O, Sonnenblick A, Luna Pais H, Ignatiadis M, Paesmans M, Partridge AH, Caron O, Saule C, Del Mastro L, Peccatori FA, Azim HA Jr.  Pregnancy After Breast Cancer in Patients With Germline BRCA Mutations. J Clin Oncol. 2020 Sep 10;38(26):3012-3023. doi: 10.1200/JCO.19.02399. Epub 2020 Jul 16
 • Dubianski R, De Glas NA, Lewis AR, Rodriquenz MG, Okonji D, Gomes F, Battisti NML. Perspectives on geriatric oncology research presented at the 2019 ESMO Congress.J Geriatr Oncol. 2020 Apr;11(3):543-548. doi: 10.1016/j.jgo.2019.12.001. Epub 2019 Dec 9. PMID: 31831360 No abstract available.
 • Dubianski R, Wildes TM, Wildiers H. SIOG guidelines- essential for good clinical practice in geriatric oncology. J Geriatr Oncol. 2019 Mar;10(2):196-198. doi: 10.1016/j.jgo.2018.12.008. Epub 2019 Jan 8. PMID: 30630747 No abstract available.
 • Battisti NML, Dubianski R. Perspectives on geriatric oncology research presented at the 2019 St. Gallen international breast cancer conference. J Geriatr Oncol. 2019 Sep;10(5):673-676. doi: 10.1016/j.jgo.2019.04.014. Epub 2019 May 3. PMID: 31060963 No abstract available
 • Wichtowski M, Murawa D, Czarnecki R, Piechocki J, Nowecki Z, Witkiewicz W.   Electrochemotherapy in the Treatment of Breast Cancer Metastasis to the Skin and Subcutaneous Tissue – Multicenter Experience. Oncol Res Treat. 2019;42(1-2):47-51. doi: 10.1159/000494093. Epub 2018 Dec 12. PMID: 30537762 Free article. Clinical Trial.
 • Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka ( red. ): Rak piersi. Współczesne podejście, W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia, nr 3(5), 2020, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ISBN 978-83-200-5973-1, 121 s.
 • Niwińska Anna ( red. ), Kukołowicz Paweł, Mężeński Piotr, Dyttus-Cebulok Katarzyna, Gabryś Dorota, Gałecki Jacek, Guzel-Szczepiórkowska Zuzanna, Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka, Pawlewicz Konrad, Saniewski Piotr, Socha Joanna, Spałek Mateusz: Praktyczne aspekty radioterapii raka piersi, 2020, 90 Consulting Radosław Lipiński, ISBN 978-83-957432-0-7, 111 s.
 • Nowecki Zbigniew, Jeziorski Arkadiusz ( red. ), Nagadowska Maria, Wesołowska Ewa, Piechocki Jacek, Olszewski Wojciech, Nowakowska Dorota, Nowikiewicz Tomasz, Murawa Dawid, Kołacińska Agnieszka, Niwińska Anna, Piekarski Janusz, Wolny-Rokicka Edyta, Wichtowski Mateusz, Wysocki Wojciech, Polkowski Wojciech, Kurylcio Andrzej, Zygoń Justyna, Matkowski Rafał, Gierej Piotr, Grous Aleksander, Kozłowski Leszek, Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka, Grodecka-Gazdecka Sylwia, Nejc Dariusz, Mituś Jerzy W., Zielinski Jacek, Jaworski Radosław, Rutkowski Piotr, Kulik Anna, Mazur Sławomir, Cieśla Sławomir, Janowski Przemysław, Pluta Piotr, Bocian Artur, Kurczych Krzysztof, Maliszewski Daniel: Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi : II konsensus PTChO, Biblioteka Chirurga Onkologa, vol. 5, 2019, VM Media sp. z o. o., VM Group sp. k., Grupa Via Medica, ISBN 9788366145849, [9788375997538], 101 s.
 • Kunkiel Michał, Niwińska Anna, Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka [i in.] : Validation of the Van Nuys Prognostic Index in 737 patients with ductal carcinoma in situ (DCIS) treated at Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology, Warsaw, Poland, w: Journal of Clinical Oncology, vol. 38, nr 15_suppl, 2020, ss. e12603-e12603, DOI:10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.e12603
 • Koskowska Ewa Anna, Anna C., Pałucki Jakub [i in.] : Long-term complete remission of pancreatic cancer after first-line chemotherapy with gemcitabine and nab-paclitaxel in a patient with depressive disorder, w: Oncology in Clinical Practice, vol. 16, nr 2, 2020, ss. 83-86, DOI:10.5603/OCP.2020.0016
 • Bednarek Anna, Mykała-Cieśla J., Pogoda Katarzyna [i in.] : Limitations of Systemic Oncological Therapy in Breast Cancer Patients with Chronic Kidney Disease, w: Journal of Oncology, vol. 2020, 2020, ss. 1-11, Numer artykułu:7267083, DOI:10.1155/2020/7267083
 • Świerczyński Marek, Więckowski Zbigniew ( red. ), Pogoda Katarzyna, Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka, Nowecki Zbigniew, Kęsik-Brodacka Małgorzata: Leczenie biologiczne a prawa pacjenta, 2019, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8160-765-0, 240 s.
 • Dal Lago Lissandra, Coens Corneel, Uwimana Aime Lambert [i in.] : Health-related quality of life in elderly HER2+metastatic breast cancer patients comparing pertuzumab plus trastuzumab without or with metronomic chemotherapy in the randomized phase II clinical trial EORTC 75,111-10,114, w: Quality of Life Research, vol. 28, nr 1, SI, 2019, ss. S156-S156
 • Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka, Nowecki Zbigniew, Wielgoś M. [i in.] : Stanowisko zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników odnośnie wykonywania badania USG piersi u ciężarnych, w: Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, vol. 3, nr 3, 2019, ss. 141-142
 • Skrzypulec-Plinta Violetta, Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka, Śliż Daniel [i in.] : The safety of hormonal menopausal therapy, w: Medycyna Faktów, vol. 12, nr 2, 2019, ss. 120-124, DOI:10.24292/01.MF.0219.6

 

ZESPÓŁ REKONSTRUKCYJNY

Monografia

dr n. med. Maciej Rysz Rekonstrukcje twarzowej części czaski unaczynionymi płatami kostnymi 

ISBN 978-83-88681-93-6

Rekonstrukcje_twarzowej_części_czaski_unaczynionymi_płatami_kostnymi.pdf