Klinika Nowotworów Głowy i Szyi zajmuje się diagnostyką i kompleksowym leczeniem nowotworów nosa i zatok przynosowych, jamy ustnej, gardła, krtani i nowotworów skóry głowy i szyi. W zespole Kliniki są lekarze 6 specjalności, co zapewnia interdyscyplinarne podejmowanie decyzji o najbardziej odpowiednim dla pacjenta sposobie leczenia.

Przed rozpoczęciem leczenia w Klinice korzystamy z nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej, endoskopii czyli techniki umożliwiającej dokładne uwidocznienie górnych dróg oddechowych, biopsji cienkoigłowej.

Chorzy wymagający leczenia napromienianiem mogą odbywać je w trybie ambulatoryjnym lub w oddziale. Zespół Kliniki rutynowo stosuje nowoczesne techniki radioterapii (na przykład IMRT) oraz techniki specjalistyczne, w których współpracuje z innymi ośrodkami. Radioterapia może być wskazana jako jedyny sposób leczenia, jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego, a coraz częściej jest łączona z chemioterapią. Jednoczesna radioterapia i chemioterapie jest stosowana w Klinice od wielu lat i zespół ma w niej bardzo duże doświadczenie.

Jeżeli potrzebne jest leczenie chirurgiczne, prowadzone jest ono przez unikalny w kraju zespół interdyscyplinarny składający się z chirurgów szczękowych, otolaryngologów, neurochirurgów i specjalizujący się w leczeniu zaawansowanych nowotworów, także w okolicy podstawy czaszki i oczodołów. Zespół specjalizuje się także w złożonych technikach rekonstrukcji tkanek po usunięciu nowotworu używając do tego wolnych płatów z zespoleniem naczyń oraz technik planowania i modelowania trójwymiarowego.

Opiekę podczas pobytu w oddziale zapewnia doświadczony zespół pielęgniarski a po leczeniu zapewniona jest specjalistyczna rehabilitacja i obserwacja w przychodni.

W Klinice prowadzone są także badania kliniczne nowych leków przeciwnowotworowych.