Leczenie chirurgiczne

W Klinice realizowane są wszystkie, w tym najbardziej skomplikowane procedury chirurgiczne wykorzystywane do leczenia nowotworów kobiecych narządów płciowych. Szczególną uwagę poświęca się terapii chorych na nowotwory jajnika. Leczymy zarówno guzy pierwotnie rozpoznane jak i nawrotowe. Posiadamy możliwości zastosowania w wybranych przypadkach procedury HIPEC (operacja cytoredukcyjna połączona z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w warunkach hipertermii). U chorych na raka jajnika stosujemy także klasyczną chemioterapię dootrzewnową, która jest polecanym standardem w USA. Dodatkową możliwością leczenia chirurgicznego w skojarzeniu z radioterapią jest możliwość leczenia guzów nawrotowych z zastosowaniem radioterapii śród i okołooperacyjnej. Wyjątkowa metoda, stosowana w niewielu polskich ośrodkach, ze względu na ograniczoną dostępność przenośnego przyśpieszacza liniowego. Powszechne jest zastosowanie oznaczania lokalizacji węzła wartowniczego, inaczej mówiąc pierwszego węzła spływu chłonki. Dotyczy to chorych z nowotworami sromu i nowotworami szyjki a także trzonu macicy. Ta taktyka postępowania pozwala bezpiecznie zmniejszyć zakres chirurgii. Stały dostęp chorych do wszechstronnej rehabilitacji, skutkuje szybką rekonwalescencją pooperacyjną i krótkim pobytem w Klinice. 

Leczenie metodą radioterapii

Klinika zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z zakresu radioterapii onkologicznej. Osoby te posiadają także specjalizacje z ginekologii, co wyrażnie wyróżnia umiejętności kolegów w zakresie radioterapii nowotworów narządów płciowych kobiecych. Dostęp do nowoczesnych metod planowania i leczenia pozwala stosować niestandardowe techniki leczenia a tym samym zapewniać optymalniejsze wyniki terapii. Stosowana jest także metoda jednoczasowej z radioterapią hipertermii.

Chore mogą być leczone zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych.

Leczenie systemowe (chemioterapia i leczenie celowane)

Współczesne wyniki leczenia nowotworów ginekologicznych poprawiają się dzięki zastosowaniu coraz częściej stosowanym lekom ukierunkowanym molekularnie. Sprawia to że lek działa wyłącznie na komórki guza nowotworowego. Obecnie posiadamy w rutynowej praktyce klinicznej inhibitory śródnaczyniowego czynnika wzrostu jak i białka PARP. Leki te dedykowane są głównie dla chorych z rakiem jajnika. Oprócz tych standardowych cząsteczek w Klinice prowadzone są badania kliniczne pozwalające na zastosowanie niestandardowych terapii. Zespół lekarski prowadzący tę terapię składa się z lekarzy specjalistów onkologii klinicznej.

Dla zapobieżenia części skutków ubocznych chemioterapii, w Klinice stosowany jest m.in. system do chłodzenia skóry głowy. Bardzo kompleksowo stosowana procedura premedykacji przed chemioterapią pozwala zminimalizować efekty toksyczne leczenia systemowego. Leczenie można stosować zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych.