DANE KONTAKTOWE

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. +48 22 546 22 95

e-mail: sekretariatgin[at – @] pib-nio.pl

 

Sekretariat medyczny: tel. +48 22 546 24 54  oraz  tel. +48 22 546 22 68

Lekarz dyżurny: tel. +48 22 546 21 88

Punkt pielęgniarski Oddział Zachowawczy: tel. +48 22 546 20 59

Punkt pielęgniarski Oddział Zabiegowy: tel. +48 22 546 23 25

Badania kliniczne: tel. +48 22 546 32 14

JAK DO NAS TRAFIĆ: Wejście „A”
Klinika znajduje się na II piętrze

 

ZESPÓŁ

KLINIKI GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

 

 

 

tel. 22 546 22 95

 

SEKRETARIAT

KIEROWNIKA:

mgr Barbara

Kisielewska

Kierownik  prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

Studia medyczne na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w roku 1981. Staż podyplomowy zrealizował w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Od września 1982r rozpoczął pracę w Zespole Nauczanie Klinicznego II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab n. med. Longina Marianowskiego. W roku 1984 został asystentem naukowym w Zespole Nauczanie Klinicznego II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. W roku 1985 uzyskał I stopień specjalizacji z położnictwa i ginekologii. W tym samym roku obronił pracę doktorską pt:” Wpływ lokalizacji łożyska na czas trwania ciąży i porodu” . W roku 1987 uzyskał II stopień specjalizacji z położnictwa i ginekologii. Od roku 1988 rozpoczął pracę w Klinice Ginekologii Onkologicznej Instytutu Onkologii w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jana Zielińskiego. W latach 90-tych odbywał cykliczne szkolenia z zakresu endoskopii w ginekologii onkologicznej w Antwerpii i Kilonii. W roku 1999 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy pt: „Analiza zaburzeń gęstości mineralnej kości oraz ocena wybranych farmakologicznych metod przeciwdziałania im u kobiet leczonych z powodu raka trzonu macicy.” W roku 2000 został Kierownikiem Kliniki Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii w Warszawie i funkcję tę sprawował do roku 2011. W roku 2005 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał 21 grudnia 2007. W latach 2011 – 2016 kolejno pracował w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Szpitalu Inflancka w Warszawie oraz był Dyrektorem Medycznym Szpitala Przemienienia Pańskiego w Warszawie. W lipcu 2016 roku po wygraniu konkursu na Kierownika Kliniki Ginekologii Onkologicznej powrócił do Centrum Onkologii – Instytutu im. M Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Funkcję tę sprawuje do chwili obecnej. W latach 2004 – 2010 był członkiem Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej a w latach 2007 – 2010 wice prezesem tego stowarzyszenia. W latach 2007 – 2011 piastował funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Był profesorem Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego a także Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 1 stycznia 2021r objął funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Jest autorem i współautorem 179 publikacji naukowych i podręczników z zakresu ginekologii onkologicznej.

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Marta Mitruczuk tel. +48 22 546 22 78

Sanitariuszka gospodarcza: Agnieszka Puchalska tel. +48 22 546 23 25

Koordynator Odcinka Zabiegowego dr hab. n. med. Piotr Sobiczewski  tel. +48 22 546 21 75

Pokój lekarski: tel. +48 22 546 28 66

 • Dr Katarzyna Jalinik
 • Dr Szymon Piątek
 • Dr Adam Dziewięcki

Pokój lekarski: tel. +48 22 546 25 78

 • Dr Agnieszka Rychlik
 • Dr Jakub Rzepka

Pokój lekarski Oddział Zachowawczy: tel. +48 22 546 25 26

 • Dr Małgorzata Figat
 • Dr Małgorzata Kuc-Rajca
 • Dr Adam Szostak

OPIS DZIAŁALNOŚCI

KLINIKI GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

 • Leczenie chirurgiczne

W Klinice realizowane są wszystkie, w tym najbardziej skomplikowane procedury chirurgiczne wykorzystywane do leczenia nowotworów kobiecych narządów płciowych. Szczególną uwagę poświęca się terapii chorych na nowotwory jajnika. Leczymy zarówno guzy pierwotnie rozpoznane jak i nawrotowe. Posiadamy możliwości zastosowania w wybranych przypadkach procedury HIPEC (operacja cytoredukcyjna połączona z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w warunkach hipertermii). U chorych na raka jajnika stosujemy także klasyczną chemioterapię dootrzewnową, która jest polecanym standardem w USA. Dodatkową możliwością leczenia chirurgicznego w skojarzeniu z radioterapią jest możliwość leczenia guzów nawrotowych z zastosowaniem radioterapii śród i okołooperacyjnej. Wyjątkowa metoda, stosowana w niewielu polskich ośrodkach, ze względu na ograniczoną dostępność przenośnego przyśpieszacza liniowego. Powszechne jest zastosowanie oznaczania lokalizacji węzła wartowniczego, inaczej mówiąc pierwszego węzła spływu chłonki. Dotyczy to chorych z nowotworami sromu i nowotworami szyjki a także trzonu macicy. Ta taktyka postępowania pozwala bezpiecznie zmniejszyć zakres chirurgii. Stały dostęp chorych do wszechstronnej rehabilitacji, skutkuje szybką rekonwalescencją pooperacyjną i krótkim pobytem w Klinice.

 • Leczenie metodą radioterapii

Klinika zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z zakresu radioterapii onkologicznej. Osoby te posiadają także specjalizacje z ginekologii, co wyraźnie wyróżnia umiejętności kolegów w zakresie radioterapii nowotworów narządów płciowych kobiecych. Dostęp do nowoczesnych metod planowania i leczenia pozwala stosować niestandardowe techniki leczenia a tym samym zapewniać optymalniejsze wyniki terapii. Stosowana jest także metoda jednoczasowej z radioterapią hipertermii.

Chore mogą być leczone zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych.

 • Leczenie systemowe (chemioterapia i leczenie celowane)

Współczesne wyniki leczenia nowotworów ginekologicznych poprawiają się dzięki zastosowaniu coraz częściej stosowanym lekom ukierunkowanym molekularnie. Sprawia to że lek działa wyłącznie na komórki guza nowotworowego. Obecnie posiadamy w rutynowej praktyce klinicznej inhibitory śródnaczyniowego czynnika wzrostu jak i białka PARP. Leki te dedykowane są głównie dla chorych z rakiem jajnika. Oprócz tych standardowych cząsteczek w Klinice prowadzone są badania kliniczne pozwalające na zastosowanie niestandardowych terapii. Zespół lekarski prowadzący tę terapię składa się z lekarzy specjalistów onkologii klinicznej.

Dla zapobieżenia części skutków ubocznych chemioterapii, w Klinice stosowany jest m.in. system do chłodzenia skóry głowy. Bardzo kompleksowo stosowana procedura premedykacji przed chemioterapią pozwala zminimalizować efekty toksyczne leczenia systemowego. Leczenie można stosować zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych.

ZASADY PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁY

KLINIKI GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

W dniu przyjęcia pacjent powinien mieć ze sobą dowód osobisty oraz wyniki badań, konsultacji, które odbyły się po wizycie kwalifikującej do zabiegu. Jeśli pacjent przyjmuje leki na stałe to prosimy, aby miał je ze sobą w oryginalnych opakowaniach. Najlepiej, żeby pacjent miał również listę leków, które przyjmuje wraz z podaniem ile, kiedy.

Ważne jest wypisanie upoważnienia dla osoby trzeciej. Tylko na tej podstawie będzie możliwość udzielenia informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Rzeczy, które powinien pacjent mieć ze sobą na oddziale:

 • koszula nocna
 • maseczka (może być wielokrotnego użytku + 1 jednorazowa; ewentualnie większa ilość jednorazowych)
 • szklanka lub kubek (jest możliwość zrobienia sobie kawy czy herbaty w oddziałowej kuchence; trzeba mieć własną, ponieważ oddział nie zapewnia ogólnodostępnej kawy czy herbaty)
 • sztućce