DANE KONTAKTOWE

ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. +48 22 546 33 86

fax. +48 22 546 33 91

e-mail: sekretariat.keomn[at – @] pib-nio.pl

 

JAK DO NAS TRAFIĆ: Wejście „A”
Klinika – parter Budynek F
Poradnia Wejście „D” – pokoje 114 i 129

 

 

 

ZESPÓŁ

KLINIKI ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ I MEDYCYNY NUKLEARNEJ

 

tel. 22 546 33 86

SEKRETARIAT KIEROWNIKA:

mgr Joanna Kryszczak

 

Kierownik  prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus

 

W 1998 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1999-2002 odbywał studia doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi gdzie w 2002 roku uzyskał stopień doktora, habilitował się w 2008 roku również  w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2015 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Specjalizował się w zakresie chirurgii ogólnej (2007), endokrynologii (2013) i chirurgii onkologicznej (2017).

Od 1999 zawodowo związany z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. W 2013 został kierownikiem Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie  Warszawie. Od 2011 roku jest wykładowcą na Wydziale Nauk O Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (wcześniej PWSZ w Płocku).

 

ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Kierownik Pracowni Pozytonowej Tomografii Emisyjnej  dr n. med. Grażyna Łapińska

Pielęgniarka Oddziałowa mgr piel. Elżbieta Jakubczak

Kierownik Zespołu Techników Medycznych mgr inż. Agata Sackiewicz

Specjaliści Zakładu:

 • mgr inż. Sławomir Budrewicz
 • fizyk / Inspektor Ochrony Radiologicznej mgr Bartłomiej Mirocha

Lekarze:

 • lek. med. Marek Chojnowski
 • lek. med. Danuta Owczarczak
 • dr n. med. Grażyna Łapińska
 • lek. med. Anna Garszel
 • dr n. med. Małgorzata Benke
 • lek. med. Monika Szostek
 • lek. med. Marta Wojewódzka

Pracownia Radiochemiczna Zakładu:

 • mgr Edyta Strzemecka
 • mgr Paweł Ochman
 • koordynator ds. apteki mgr inż. Paweł Krekora

ODDZIAŁ TERAPII IZOTOPOWEJ

Sekretariat medyczny Mgr Elżbieta Popek

Kierownik Oddziału lek. Elżbieta Bruszewska

Lekarze:

 • dr n.med. Małgorzata Czetwertyńska
 • dr n.med. Joanna Długosińska

Pielęgniarka Koordynująca lic. Anna Wójtowicz

ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII

Sekretariat medyczny Justyna Tokarska

Lekarze:

 • dr n.med. Joanna Januszkiewicz-Caulier
 • dr n.med. Paulina Godlewska
 • dr n.med. Andrzej Kowalczyk
 • dr n.med. Agnieszka Żyłka

ODDZIAŁ CHIRURGII ENDOKRYNOLOGICZNEJ

Sekretariat medyczny mgr Marta Ryczkowska

Pielęgniarka Koordynująca lic. Katarzyna Zelman-Grudzińska

Lekarze:

 • dr n.med. Jadwiga Stachlewska-Nasfeter
 • lek. med. Jacek Gałczyński
 • lek. med. Piotr Góralski
 • lek. med. Łukasz Panufnik

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI

KLINIKI ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ I MEDYCYNY NUKLEARNEJ

 

STRUKTURA KLINIKI

 1. Oddział Terapii Izotopowej

1.1. Pracownia USG i Biopsji Tarczycy

 1. Oddział Endokrynologii

2.1. Pracownia Densytometryczna

 1. Oddział Chirurgii Endokrynologicznej
 2. Zakład Medycyny Nuklearnej

4.1. Pracownia Radiochemiczna

4.2. Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej

4.3. Pracownia Scyntygraficzna

 1. Zakład Inżynierii Genetycznej
 2. Poradnia Endokrynologiczna
 3. Poradnia Medycyny Nuklearnej

 

W naszej Klinice wykonujemy badania przy użyciu zarówno podstawowych technik obrazowania (badania planarne), jak i nowoczesnej metody SPECT-CT  pozwalającej diagnozować małe zmiany z podaniem ich dokładnej lokalizacji, a także pozytonowej tomografii emisyjnej (PET/CT).

Zakres wykonywanych badań obejmuje:

 1. Scyntygraficzne badania diagnostyczne:

– układu kostnego (badania statyczne i dynamiczne)

– tarczycy z oznaczeniem jodochwytności

-kompleksową diagnostykę raków tarczycy (badania diagnostyczne – trzydniowe) i poterapeutyczne

– przytarczyc (metodą subtrakcyjną oraz techniką SPECT)

– serca:

 • badanie perfuzji  mięśnia sercowego  bramkowane sygnałem EKG – G-SPECT   (protokół badania dwudniowy)
 • wentrykulografia radioizotopowa – MUGA

– limfoscyntygrafia (badanie układu chłonnego)

 • poszukiwanie węzła wartowniczego przed  operacją raka piersi, szyjki macicy, sromu i czerniaka skóry
 • ocena spływu chłonki

–  renoscyntygrafia oraz badania statyczne nerek

– ocena czynności płuc:

 • przed operacją guza płuca
 • przy podejrzeniu zatorowości płucnej

– badania przewodu pokarmowego

 • ocena opróżniania żołądka
 • poszukiwanie miejsca krwawienia
 • ocena refluksu żołądkowo-przełykowy
 • poszukiwanie uchyłku Meckela

– badanie statyczne i dynamiczne wątroby i dróg żółciowych

– badania receptorowe guzów neuroendokrynnych

– ocena funkcji ślinianek

 1. Badania PET-CT (Pozytonowej Tomografii Emisyjna – Tomografia Komputerowa) jest to połączenie dwóch technik obrazowania z zakresu medycyny nuklearnej i radiologii:

– z fluorodeoksyglukozą 2-[18F]FDG w diagnostyce oraz w monitorowaniu leczenia chorób nowotworowych

– z [68Ga[Ga-DOTATATE w diagnostyce oraz w monitorowaniu leczenia guzów neuroendokrynnych

– Z [68Ga[Ga-PSMA-11 w diagnostyce oraz monitorowaniu leczenia raka prostaty

 1. Badania ultrasonograficzne:

– USG tarczycy

– biopsje cienkoigłowe i gruboigłowe tarczycy pod kontrolą USG

 1. Badania densytometryczne:

– Kręgosłupa L-S

– Szyjki kości udowej

– Całego ciała z pomiarami tkanek: kostnej, tłuszczowej i mięśniowej + BMI

– Określenie 10-letniego ryzyka złamań kości przy osteopenii lub osteoporozie

 1. Zakład Inżynierii Genetycznej

Terapie genowe nowotworów z wykorzystaniem organizmów GMM I i II klasy (m. in. wektory wirusowe)

 

 

 

NOWOTWORY LECZONE

W KLINICE ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ I MEDYCYNY NUKLEARNEJ

W ramach Poradni Endokrynologicznej i Oddziału Terapii Izotopowej prowadzona jest diagnostyka i leczenie :

 • – raków tarczycy
 • – nowotworów neuroendokrynnych
 • – łagodnych schorzeń tarczycy (zapalenia tarczycy, np. z chorobą Hashimoto, choroba Gravesa-Basedowa, wole guzkowe nadczynne tarczycy )
 • – nowotworów nadnerczy
 • – nowotworów przytarczyc
 • – nowotworów przysadki

Postępowanie w przypadku raków tarczycy obejmuje:

 1. diagnostykę przedoperacyjną zmian ogniskowych w tarczycy- badania ultrasonograficzne z biopsją cienkoigłową, badanie profilu hormonalnego tarczycy
 2. kwalifikację endokrynologiczną do leczenia operacyjnego
 3. diagnostykę pooperacyjną: ultrasonograficzną, scyntygraficzną izotopem 131I w stymulacji endogennym/egzogennym (rekombinowanym ludzkim )TSH oraz ocenę markerów raka tarczycy- tyreoglobulina,  przeciwciała antytyreoglobulinowe w stymulacji endo/egzogennym TSH, kalcytonina, CEA )
 4. kwalifikację do leczenia izotopem 131I pacjentów z rakami zróżnicowanymi-pęcherzykowymi i brodawkowatymi oraz do leczenia [131I] mIBG pacjentów z zaawansowanymi, przerzutowymi rakami rdzeniastymi tarczycy
 5. leczenie izotopem I-131/I-131-MIBG w warunkach Oddziału Terapii Jodowej zapewniającego bezpieczne prowadzenie terapii izotopowej dla leczonych pacjentów
 6. wieloletnią opiekę nad pacjentami z rozpoznaniem raka tarczycy obejmującą wizyty w Poradni Endokrynologicznej, cykliczne badania scyntygraficzne ( w tym z możliwością hospitalizacji dla pacjentów spoza terenu Warszawy na Oddziale Obserwacyjno-Diagnostycznym ), poradnictwo genetyczne ( także rodzinne) dla pacjentów z rakami rdzeniastymi tarczycy i zespołami wielogruczołowymi, skierowania na leczenie specjalistyczne-operacyjne, radioterapię , chemioterapię w przypadkach osób kontynuujących leczenie onkologiczne ( poza leczeniem jodowym)

W zakresie guzów neuroendokrynnych oferta Kliniki skierowana jest przede wszystkim na:

 1. diagnostykę scyntygraficzną analogami somatostatyny znakowanymi izotopowo ( tzw. scyntygrafię receptorową-tektrotyd), a także z wykorzystaniem techniki PET/CT (68Ga)
 2. leczenie pacjentów z guzami neuroendokrynnymi ( NET ) za pomocą analogów somatostatyny sprzężonych z izotopami itru i lutetu ( z możliwością  wykorzystania nowych form leczenia) w warunkach Oddziału Terapii Izotopowej zapewniającemu odpowiednie warunki dla ochrony radiobiologicznej pacjentów i personelu
 3. monitorowanie efektów leczenia ( badania markerów nowotworowych, badania scynytgraficzne, badania obrazowe radiologiczne, badanie PET/CT) oraz kontynuację leczenia tzw. zimnymi analogami somatostatyny dla pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi i prezentującymi cechy kliniczne typowe dla zespołu rakowiaka

W zakresie łagodnych schorzeń tarczycy oferujemy:

 1. diagnostykę hormonalną, ultrasonograficzną i scyntygraficzną dla pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa, wolem guzkowym nadczynnym z oceną wskazań do dalszego leczenia-operacyjnego, izotopowego 131I, farmakologicznego w przypadku dysfunkcji hormonalnej tarczycy
 2. prowadzenie leczenia izotopowego 131I dla pacjentów zakwalifikowanych do tej formy leczenia – w warunkach ambulatoryjnych z poradnictwem w zakresie ochrony radiobiologicznej
 3. opiekę endokrynologiczną nad pacjentami po zakończonym leczeniu izotopowym
 4. diagnostykę i leczenie endokrynologiczne dla pacjentów z rozpoznaniem zapaleń tarczycy , wolem obojętnym, współistniejącymi endokrynopatiami w warunkach Poradni Endokrynologicznej.

 

 

ZASADY PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁY

KLINIKI ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ I MEDYCYNY NUKLEARNEJ

1.  Zasady przyjęcia do Oddziału Terapii Izotopowej

Pacjent podczas konsultacji u lekarza Kliniki zostaje zakwalifikowany do terapii izotopowej w Oddziale i ma wyznaczany termin leczenia.

Z uwagi na specyfikę Oddziału pacjent w dniu kwalifikacji do leczenia otrzymuje broszurę zatytułowaną: Jak przygotować się do leczenia w Oddziale Terapii Izotopowej. Pacjent przed przyjęciem do szpitala zobowiązany jest zapoznać się z otrzymaną broszurą,
w której zawarte są wszystkie najważniejsze informacje na temat pobytu w Oddziale, leczenia jodem promieniotwórczym i obowiązujących zasad ochrony radiologicznej.

POBIERZ BROSZURĘ Jak przygotować się do leczenia w Oddziale Terapii Izotopowej PDF

W każdy wtorek odbywa się konsylium lekarskie, na którym omawiani są pacjenci zakwalifikowani do leczenia izotopowego, ustalane są aktywności izotopu indywidualnie dla każdego pacjenta.

Sekretariat Kliniki telefonicznie kontaktuje się z pacjentem w celu potwierdzenia jego obecności, na kilka dni przed planowanym terminem przyjęcia do szpitala. Dla każdego pacjenta izotop promieniotwórczy (radiojod) jest zamawiany indywidualnie.

Pacjent w dniu przyjęcia zgłasza się na czczo, najpóźniej do godziny 8.30 do Ruchu Chorych pokój B. W przypadku chorób współistniejących, które wymagają codziennego przyjmowania leków pacjent przyjmuje leki jak dotychczas.

2. Zasady przyjęcia do Oddziału Endokrynologii

Pacjent podczas konsultacji u lekarza Kliniki zostaje zakwalifikowany do diagnostyki endokrynologicznej i/lub izotopowej i wpisany na listę osób oczekujących.

W tym dniu pacjent zostaje również poinformowany przez lekarza:  Jakie są cele diagnostyki endokrynologicznej i/lub izotopowej?

Badanie scyntygraficzne jodem promieniotwórczym dla osób z rozpoznaniem raka tarczycy wykonuje się w celu uwidocznienia tkanki tarczycy pozostałej w obrębie szyi, procentowego określenia ilości gromadzonego w niej jodu oraz uwidocznienia ewentualnych zmian jodochwytnych w obrębie całego ciała.

Badanie polega na podaniu pacjentowi doustnie kapsułki z izotopem promieniotwórczym jodu (I-131) o aktywności 74 MBq (2 mCi). Radiofarmaceutyk ten emituje promieniowanie beta oraz gamma, które umożliwia ocenę tarczycy i całego ciała w badaniu scyntygraficznym wykonywanym za pomocą aparatu (gamma kamery).

Rejestrację badania scyntygraficznego szyi wykonuje się pod gamma kamerą po 24 godzinach, a całego ciała po 48 godzinach od podania izotopu. Rejestracja badania pod aparatem trwa ok. 15-20 min.

 Jak przygotować się do pobytu w Oddziale?

– jeśli są wskazania należy odstawić przyjmowane leki zawierające hormony tarczycy (Euthyrox, Lethrox, Novothyral);

– na dwa tygodnie przed planowanym pobytem odstawić preparaty witaminowe i suplementy diety zawierające jod oraz ograniczyć spożycie pokarmów z dużą zawartością jodu;

Nie należy w tym czasie wykonywać badań radiologicznych z zastosowaniem kontrastu jodowego (np. tomografia komputerowa z kontrastem)

O terminie diagnostyki i pobytu w Oddziale pacjent zostaje telefonicznie poinformowany przez sekretariat Kliniki. W sytuacji, kiedy pacjent nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie do Oddziału proszony jest o poinformowanie o tym fakcie Sekretariat Kliniki tel. 22 546 31 98 w godz. 8.00- 14.30.

INFORMACJA TA JEST NIEZBĘDNA TYDZIEŃ PRZED PRZYJĘCIEM, GDYŻ JOD PROMIENIOTWÓRCZY JEST ZAMAWIANY Z WYPRZEDZENIEM DLA KAŻDEGO PACJENTA INDYWIDUALNIE!!!!!

Przyjęcie do Oddziału.

W wyznaczonym dniu pacjent zgłasza się najpóźniej do godz. 8.30 do Ruchu Chorych – pokój B. Pacjenci w dniu przyjęcia pozostają na czczo do momentu pobrania krwi na Oddziale (w przypadku chorób współistniejących pacjenci przyjmują leki jak dotychczas).

 Pacjent powinien zabrać ze sobą:

– dokument tożsamości;

– aktualnie przyjmowane leki w oryginalnych opakowaniach z widoczną nazwą i dawką leku;

– kubek, sztućce;

– przybory toaletowe i 2 ręczniki;

– bieliznę nocną;

– dzienne ubranie i obuwie na zmianę;

W dniu przyjęcia do Oddziału odbywa się konsultacja lekarza prowadzącego, pacjent ma zlecone badania laboratoryjne krwi, badanie USG tarczycy i zostaje poinformowany kiedy ma zgłosić się do Zakładu Medycyny Nuklearnej na podanie kapsułki jodu promieniotwórczego
i w kolejnych dniach na scyntygrafię szyi i scyntygrafię całego ciała.

Pacjent po podaniu kapsułki otrzymuje na piśmie zalecenia dotyczące ochrony radiologicznej.

ZALECENIA PO PODANIU PREPARATU RADIOFARMACEUTYCZNEGO:

W ciągu 7 dni po badaniu:
– ograniczyć kontakty z małymi dziećmi i kobietami w ciąży

– pić dużo płynów

– przestrzegać zasad higieny osobistej i otoczenia, zwłaszcza korzystając z toalety.

Wskazana jest skuteczna antykoncepcja przez 6 miesięcy po badaniu (zabezpieczenie dotyczy obu płci).

 

3. Zasady przyjęcia do Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej

Pacjent podczas konsultacji u lekarza Kliniki zostaje zakwalifikowany do leczenia chirurgicznego i wpisany na listę osób oczekujących.

O terminie leczenia i pobytu w Oddziale zostaje telefonicznie poinformowany przez sekretariat Kliniki.

W sytuacji, kiedy pacjent nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie do Oddziału koniecznie powinien poinformować o tym fakcie Sekretariat Kliniki tel. 22 546 20 41 w godz. 8.00 – 14.30.

W wyznaczonym dniu pacjent zgłasza się najpóźniej do godz. 8.30 do Ruchu Chorych – pokój B. Pacjenci w dniu przyjęcia pozostają na czczo do momentu pobrania krwi na Oddziale (w przypadku chorób współistniejących przyjmują leki jak dotychczas).

Pacjent powinien zabrać ze sobą:

– dokument tożsamości;

– aktualnie przyjmowane leki w oryginalnych opakowaniach z widoczną nazwą i dawką leku;

– kubek, sztućce;

– przybory toaletowe, ręcznik;

– bieliznę nocną, kapcie;

– dokumentację medyczną z wcześniejszych pobytów szpitalnych, jeśli pacjent był hospitalizowany poza NIO-PIB;

 Przygotowanie do zabiegu:

Na 7 dni przed przyjściem do szpitala odstawić leki przeciwpłytkowe, po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym:

– pochodne kwasu acetylosalicylowego: ASPIRYNA, POLOPIRYNA, ACARD, POLOCARD,

– clopidogrel: PLAVIX, ZYLLT, AREPLEX

Na 3 dni przed przyjęciem, po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym do szpitala odstawić leki obniżające krzepliwość krwi, właczając leczenie heparyną drobnocząsteczkową w dawce uzgodnionej z lekarzem prowadzącym:

– acenokumarol: ACENOCUMAROL, SINTROM, XARELTO

 

 

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE I BADANIA NAUKOWE

KLINIKI ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ I MEDYCYNY NUKLEARNEJ

 

Stasiak M, Dedecjus M, Zawadzka-Starczewska K, Adamska E, Tomaszewska M, Lewiński A.

Novel Germline c.105_107dupGCT MEN1 Mutation in a Family with Newly Diagnosed Multiple Endocrine Neoplasia Type 1.

Genes (Basel). 2020 Aug 24;11(9):986.

 

Poniatowska G, Michalski W, Kucharz J, Joń ska-Gmyrek J, Wieszczy P, Nietupski K, Demkow T, Dedecjus M, Sadowska M, Kalinowski T, Grochulska-Nalazek B, Nowatorska A, Stelmasiak P, Wiechno PJ.

What is the damage? Testicular germ cell tumour survivors deficient in testosterone at risk of metabolic syndrome and a need for medical intervention.

Med Oncol. 2020 Aug 7;37(9):82.

 

Tańska K, Leszczyńska D, Glinicki P, Kapuścińska R, Szczepkowski M, Dedecjus M, Stachlewska-Nasfeter E, Brym I, Żelek T, Daniewska D, Gietka-Czernel M.

Therapeutic plasma exchange with albumin as a valuable method of preparing thyrotoxic patients for a life-saving thyroidectomy.

J Clin Apher. 2020 Dec 19.

 

Godlewska P, Benke M, Stachlewska-Nasfeter E, Gałczyński J, Puła B, Dedecjus M.

Risk factors of permanent hypoparathyroidism after total thyroidectomy and central neck dissection for papillary thyroid cancer: a prospective study.

Endokrynol Pol. 2020;71(2):126-133.

 

Szczepanek-Parulska E, Wolinski K, Dobruch-Sobczak K, Antosik P, Ostałowska A, Krauze A, Migda B, Żyłka A, Lange-Ratajczak M, Banasiewicz T, Dedecjus M, Adamczewski Z, Slapa RZ, Mlosek RK, Lewinski A, Ruchała M.

S-Detect Software vs. EU-TIRADS Classification: A Dual-Center Validation of Diagnostic Performance in Differentiation of Thyroid Nodules.

J Clin Med. 2020 Aug 3;9(8):2495.

 

Bakuła-Zalewska E, Długosińska J, Stanowska O, Góralski P, Gałczyński J. (2019). The value of fine needle aspiration cytology in the examination of parathyroid lesions; role of immunocytochemistry and washout fluid analysis. Virchows Archiv, 475.

 

Barczyński M, Dedecjus M, Czarniecka A, Handkiewicz-Junak D, Krajewska J, Jarząb B (2019). Chirurgia endokrynologiczna. W Jeziorski A, Rutkowski P, Wysocki W, Jeziorski A, Rutkowski P, Wysocki W. (Red.) Chirurgia onkologiczna tom 2. PZWL

 

Benke M, Dedecjus M (2018). Zastosowanie izotopów radioaktywnych w chirurgii onkologicznej. W Jeziorski A, Rutkowski P, Wysocki W, Jeziorski A, Rutkowski P, Wysocki W. (Red.), Chirurgia onkologiczna tom 1. PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

 

Benke M, Wocial K, Lewandowska W, Rutkowski P, Teterycz P, Jarek P, Dedecjus M (2018). Value of planar lymphoscintigraphy versus SPECT/CT in evaluation of sentinel lymph node in trunk melanoma — one center, large series retrospective study. Nuclear Medicine Review, 29 (2)

 

Chojnowski M, Szostek M, Wojewódzka M, Benke M, Dedecjus M. (2019). Brown adipose tissue mimicking mediastinal parathyroid adenoma on a sestamibi scan. Nuclear Medicine Review, 22 (2), 92–93.

 

Czarniecka A, Barczyński M, Dedecjus M, Kuzdak K, Jarząb B, Jeziorski A. (2019). Nowa strategia leczenia operacyjnego chorych na raka tarczycy. W Jeziorski A, Jarząb B. (Red.), Biblioteka Chirurga Onkologa tom 13 „Nowe strategie leczenia raka tarczycy”. VM Media Sp. z o.o.

 

Dedecjus M. (2018). Leczenie chirurgiczne chorób tarczycy u kobiet w wieku prokreacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ciąży. W Karbownik-Lewińska M, (Red.), Choroby tarczycy a ciąża. Termedia.

 

Dobruch-Sobczak K, Adamczewski Z, Szczepanek-Parulska E, Migda B, Woliński K, Krauze A, Dedecjus (2019). Histopathological Verification of the Diagnostic Performance of the EU-TIRADS Classification of Thyroid Nodules— Results of a Multicenter Study Performed in a Previously Iodine-Deficient Region. Journal of Clinical Medicine, 8.

 

Dobruch-Sobczak K, Krauze A, Migda B, Mlosek R K, Słapa Z R, Bakuła-Zalewska E, Dedecjus M. (2019). Integration of Sonoelastography Into the TIRADS Lexicon Could Influence the Classification. Frontiers in Endocrinology, 10.

 

Dobruch-Sobczak K, Migda B, Krauze A, Mlosek R K, Słapa R, Wareluk P, Dedecjus M. (2019). Prospective analysis of inter-observer and intra-observer variability in multi ultrasound descriptor assessment of thyroid nodules. Journal of Ultrasonography, 19.

 

 

Hu M I, Elisei R, Dedecjus M, Popovtzer A, Druce M, Kapiteijn E, Gagel R F (2019). Safety and efficacy of two starting doses of vandetanib in advanced medullary thyroid cancer. Endocrine-Related Cancer, 26 (2), 241–250.

 

Jarząb B, Dedecjus M, Słowińska-Klencka D, Lewiński A, Adamczewski Z, Anielski R,  Zembala-Nożyńska E. (2018a). Guidelines of Polish National Societies Diagnostics and Treatment of Thyroid Carcinoma 2018 Update.

Endokrynologia Polska (Polish Journal of Endocrinology), 69 (1), 34–74.

 

Jeziorski A, Rutkowski P, Wysocki W M (Red.). (2019). Chirurgia onkologiczna 2. (Jeziorski A, Rutkowski P,  Wysocki W.M.). Warszawa: PZWL.

 

Kalińska D, Godlewska P, Wągrodzki M, Rutkowski P, Dedecjus M (2018). Large tumor of iliac bone in a young woman imitating malignant disease as a sign of primary hyperparathyroidism. Nowotwory Journal of Oncology, 68.

 

 

Poniatowska G, Michalski W, Kucharz J, Jońska-Gmyrek J, Wieszczy P, Nietupski K, Wiechno P. (2020). What is the damage? Testicular germ cell tumour survivors deficient in testosterone at risk of metabolic syndrome and a need for medical intervention. Medical Oncology, 37 (9), 1–10.

 

Stanowska O, Kuczkiewicz-Siemion O, Gałczyński J, Bakuła-Zalewska E. (2019). Bone metastases of unknown primary in a patient with bilateral ovarian tumour and thyrotoxicosis – an unusual case of highly differentiated follicular carcinoma of ovarian origin (HDFCO) [malignant struma ovarii]. Virchows Archiv, 475 (1, SI).

 

Szczepanek-Parulska E, Wolinski K, Dobruch-Sobczak K, Antosik P, Ostałowska A, Krauze A, Dedecjus M. (2020). S-Detect Software vs. EU-TIRADS Classification: A Dual-Center Validation of Diagnostic Performance in Differentiation of Thyroid Nodules. Journal of Clinical Medicine, 9 (8), 1–14.

 

Wojewódzka M, Dedecjus M. (2018). Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) w chirurgii onkologicznej. W Jeziorski A, Rutkowski P, (Red.), Chirurgia onkologiczna 1 (ss. 301–320). PZWL Wydawnictwo Lekarskie.