Stacjonarna rejestracja chorych w Instytucie czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00.

Narodowy Instytut Onkologii wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów oraz w celu ułatwienia rejestracji, prowadzi telefoniczny system zapisów do Przychodni Onkologicznej. Wizytę można umówić od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 przez rejestrację telefoniczną (22) 546 20 00.

Pracownicy rejestrują wizyty do specjalistów z poszczególnych poradni Przychodni Onkologicznej. W przypadku konsultacji u specjalisty chirurga onkologa, chirurga ogólnego, endokrynologa, neurologa, neurochirurga, torakochirurga, kardiologa, urologa, poradni leczenia bólu, poradni metabolicznej – przyjmowani są Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. W przypadku Poradni Zmian Skórnych oraz onkologa skierowanie nie jest wymagane – wystarczy dowód osobisty.

W celu usprawnienia zapisów pacjentów posiadających skierowanie na oddział gastroenterologii prosimy o przesłanie skierowania jednym z poniższych sposobów:

– faxem pod numer 22-546-30-35,

– mailem na adres: gastro@pib-nio.pl

– kopię skierowania pocztą na adres Narodowego Instytutu Onkologii ul. Roentgena 5 z dopiskiem Klinika Gastroenterologii Onkologicznej.

Następnie sekretariat Kliniki skontaktuje się z pacjentem celem weryfikacji skierowania i ustalenia terminu hospitalizacji.

Pracownicy rejestracji telefonicznej  i stacjonarnej udzielają również ogólnych informacji o:

  • terminie wizyty u lekarza specjalisty,
  • czasie oczekiwania na wizytę,
  • terminie ważności skierowania,
  • zmianie terminu wizyty u lekarza,
  • topografii Narodowego Instytutu Onkologii.

W wypadku, gdy pacjent zapisuję się po raz pierwszy prosimy o przekazanie pracownikowi rejestracji , jaki mają Państwo problem zdrowotny, aby umożliwić zapisanie do odpowiedniego gabinetu (nasi specjaliści często zajmują się bardzo wąską dziedziną onkologii) lub informacji ze skierowania jeżeli takie Państwo posiadają. Należy też podać swoje dane osobowe (m.in. nazwisko i imię oraz PESEL) w celu dokonania rezerwacji terminu wizyty. Po uzyskaniu terminu i godziny konsultacji prosimy o zgłoszenie się do rejestracji w dniu wizyty nie wcześniej niż godzinę przed wyznaczoną wizytą w celu przeprowadzenia formalności związanych z rejestracją (założenie dokumentacji medycznej).

Dokumenty wymagane do rejestracji:

  • aktualne skierowanie do poradni specjalistycznej (jeśli jest wymagane),
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z art. 50 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • legitymacja emeryta/rencisty,
  • ksero aktualnych wyników badań,
  • oryginał karty DiLO (jeżeli była wystawiana).

Na podstawie art. 50 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że Pacjent zgłaszając się do Poradni lub Szpitala Narodowego Instytutu Onkologii zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego nr PESEL. Przysługujące mu prawo do świadczeń zostanie potwierdzone przez System EWUŚ. W przypadku, gdy system nie potwierdzi prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeśli tego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Termin wizyty kontrolnej powinien być ustalony podczas wizyty w poradni (dzień oraz godzina wizyty). Jeśli jednak z określonych powodów nie podano terminu kolejnej wizyty lub też konieczna jest jego zmiana, należy skorzystać z rejestracji telefonicznej lub stacjonarnej. W przypadku wybory rejestracji telefonicznej należy po zgłoszeniu się konsultantki podać numer gabinetu (ew. nazwisko lekarza, do którego chcą Państwo się zarejestrować) oraz swoje nazwisko i imię, PESEL lub też numer PID z kontrolki (czyli kartonika, który otrzymali Państwo podczas swojej pierwszej wizyty w Narodowym Instytucie Onkologii).

Pacjenci zgłaszający się na wizyty kontrolne do gabinetów w wejściu A lub C proszeni są o zgłoszenie się do odpowiedniej rejestracji przed zaplanowaną godziną konsultacji.

Numer kontaktowy do rejestracji.

Rejestracja Telefoniczna i Informacja Ogólna

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

tel: (22) 546 20 00

 

Ruch Chorych przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.35 oraz prowadzi statystykę dotyczącą NIO-PIB.

Ruch Chorych zajmuje się przyjmowaniem pacjentów skierowanych na: leczenie szpitalne, radioterapię ambulatoryjną i chemioterapię.
Przyjęcie pacjenta odbywa się na podstawie aktualnego skierowania wystawionego przez uprawnionego lekarza w gabinecie narządowym i polega na rejestracji wymaganych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

W celu usprawnienia procesu rejestracji pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy do Narodowego Instytutu Onkologii prosimy o posiadanie wypełnionego formularza załączonego poniżej.

 

 

Pliki do pobrania

 

Pobierz Informacje potrzebne do założenia Dokumentacji Medycznej (plik w załączeniu)