WHO ustanowiła 17 września Światowym Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta. Organizacja rozpoczyna globalną kampanię informacyjną  mającą na celu zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa pacjentów i nakłonienie do wykazania zaangażowania w poprawę bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.

Uznając bezpieczeństwo pacjentów za globalny priorytet zdrowia, 194 kraje połączyły siły, aby ustanowić 17 września Światowym Dniem Bezpieczeństwa Pacjenta na 72. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. Tego dnia co roku WHO zwraca uwagę na bezpieczeństwo pacjentów, aby zwiększyć świadomość i zaangażowanie społeczeństwa; zwiększyć globalne zrozumienie oraz pobudzić globalną solidarność i działania. Temat brzmi „Bezpieczeństwo pacjenta: globalny priorytet zdrowia”, a slogan brzmi „Zabierz głos w obronie bezpieczeństwa pacjentów”.

Kampania ma na celu zmobilizowanie pacjentów, pracowników służby zdrowia, decydentów, naukowców, naukowców, sieci zawodowe i przemysł opieki zdrowotnej do zabrania głosu w sprawie bezpieczeństwa pacjentów.

WHO powołuje się na statystyki, z której wynika, że w wyniku złej opieki w szpitalach umiera 2,6 mln ludzi. Według wyliczeń organizacji 15 proc. wydatków szpitalnych można  byłoby  przeznaczyć właśnie na poprawę bezpieczeństwa pacjentów tak by uniknąć błędów lekarskich i niebezpiecznych zdarzeń w krajach OECD.   Organizacja dodaje, że  4 na 10 pacjentów zostaje poszkodowana już na etapie przyjmowania i  w warunkach ambulatoryjnych, z czego 80 proc takich zdarzeń można by było uniknąć. Błędy lekarskie kosztują rokrocznie 42 mld dolarów.