Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm:

 • PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością,
 • PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego,

Jednostką certyfikacyjną, która udzieliła rekomendacji a następnie przyznała certyfikaty jest Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL)

Od 2009 r. funkcjonuje Dział Systemów Zarządzania (DSZ) komórka organizacyjna do której zadań należy między innymi.

 1. Koordynowanie i nadzorowanie spraw w zakresie wdrożonego
  i utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w NIO-PIB.
 2. Organizowanie i koordynowanie prac liderów procesów ZSZ.
 3. Przygotowanie planów, współpraca przy realizacji audytów wewnętrznych ZSZ oraz współudział przy planowaniu audytów klinicznych.
 4. Nadzorowanie dokumentacji ZSZ i współpraca przy aktualizacji i wprowadzaniu zmian.
  Monitorowanie zmian w normach odniesienia dotyczących ZSZ.
 5. Współpraca z jednostkami certyfikacyjnymi i akredytacyjnymi oraz innymi zainteresowanymi stronami w zakresie wdrożonego ZSZ.

Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych Zakładu Fizyki Medycznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Akredytacji udzieliło Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AP 155 i w Zakresie Akredytacji nr AB 1499 dostępnym na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

Pliki do pobrania