• Jednostki Działalności Leczniczej podległe Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Kaweckiemu
  • Klinika Gastroenterologii Onkologicznej
   Rozwiń
   • Oddział Zachowawczy
   • Oddział Zabiegowy
   • Oddział Onkologii
   • Pracownia Endoskopii
   • Pracownia Ultrasonografii
   • Pracownia Diagnostyki Zaburzeń Motoryki Przewodu Pokarmowego
  • Klinika Ginekologii Onkologicznej
   Rozwiń
   • Oddział Zachowawczy
   • Oddział Zabiegowy
  • Klinika Nowotworów Głowy i Szyi
   Rozwiń
   • Oddział Zabiegowy
   • Oddział Zachowawczy
  • Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
   Rozwiń
   • Oddział Zabiegowy
   • Oddział Zachowawczy
  • Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
   Rozwiń
   • Oddział Zabiegowy
   • Oddział Zachowawczy
  • Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
   Rozwiń
   • Oddział Zabiegowy
   • Oddział Zachowawczy
  • Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
   Rozwiń
   • Oddział Intensywnej Opieki Hematoonkologicznej
   • Oddział Zachowawczy
   • Oddział Pobierania i Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych
  • Klinika Nowotworów Układu Moczowego
   Rozwiń
   • Oddział Zabiegowy
   • Oddział Zachowawczy
  • Klinika Nowotworów Układu Nerwowego
   Rozwiń
   • Oddział Zabiegowy
  • Klinika Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych
   Rozwiń
   • Oddział Chirurgii
   • Blok Operacyjny
  • Klinika Onkologii i Radioterapii
   Rozwiń
   • Oddział Onkologii
   • Oddział Radioterapii II
   • Pracownia Przygotowania, Planowania i Leczenia Napromienianiem
  • Klinika Diagnostyki Onkologicznej, Kardiologii i Medycyny Paliatywnej
   Rozwiń
   • Oddział Onkologii Klinicznej i Diagnostyki z Pododdziałem Kardioonkologii
   • Oddział Medycyny Paliatywnej
   • Pracownia Echokardiograficzna
   • Pracownia Elektrokardiograficzna
  • Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej
   Rozwiń
   • Oddział Terapii Izotopowej
    • Pracownia Ultrasonografii i Biopsji Tarczycy
   • Oddział Endokrynologii
    • Pracownia Densytometryczna
   • Oddział Chirurgii Endokrynologicznej
   • Zakład Medycyny Nuklearnej
    • Pracownia Radiochemiczna
    • Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej
    • Pracownia Scyntygraficzna
   • Zakład Inżynierii Genetycznej
   • Poradnia Endokrynologiczna
   • Poradnia Medycyny Nuklearnej
  • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Rozwiń
   • Oddział Anestezjologiik
   • Oddział Intensywnej Terapii
   • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Izba Przyjęć I
  • Izba Przyjęć II
  • Samodzielna Pracownia Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów
  • Poradnia Medycyny Pracy
  • Dział Żywienia Klinicznego
   Rozwiń
   • Poradnia Żywieniowa
   • Poradnia Prewencji i Leczenia Wyniszczenia
   • Sekcja Dietetyki Klinicznej
   • Pododdział Żywienia Klinicznego
  • Naczelny Specjalista ds. Pielęgniarstwa
   Rozwiń
   • Koordynator ds. Pielęgniarstwa Lecznictwa Otwartego
  • Naczelny Specjalista Radioterapeuta
   Rozwiń
   • Zakład Radioterapii I
    • Oddział Radioterapii
    • Pracownia Przygotowania Pacjentów i Kontroli Jakości Leczenia
    • Pracownia Leczenia Napromienianiem
    • Sekcja Wsparcia Technicznego I
   • Zakład Brachyterapii
    • Oddział Brachyterapii
    • Pracownia Brachyterapii Ginekologicznej i Hipertermii
   • Pracownia Planowania i Leczenia Napromienianiem Kliniki Onkologii i Radioterapii
   • Zakład Fizyki Medycznej
    • Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych
    • Pracownia Dozymetrii
    • Pracownia Fizycznych Problemów Diagnostyki
    • Pracownia Planowania Radioterapii
    • Pracownia Dozymetrii i Planowania Leczenia
    • Pracownia Dozymetrii i Planowania Brachyterapii
   • Oddział Obserwacyjno-Diagnostyczny
  • Naczelny Specjalista Chirurg
   Rozwiń
   • Blok Operacyjny
   • Dział Higieny Szpitalnej
    • Centralna Sterylizatornia
    • Stacja Łóżek
   • Zakład Mikrobiologii Klinicznej
    • Pracownia Bakteriologii
    • Pracownia Mikologii
    • Pracownia Mikrobiologicznej Diagnostyki Molekularnej
  • Naczelny Specjalista Onkologii Klinicznej
   Rozwiń
   • Apteka Szpitalna
   • Samodzielna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi