• Jednostki Działalności Administracyjnej podległe Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania mgr Milenie Witczak
  • Dział Kadr
  • Koordynator ds. Systemów Informatycznych
   Rozwiń
   • Dział Informatyki
   • Dział Bezpieczeństwa
  • Koordynator ds. Strategii i Rozwoju
   Rozwiń
   • Dział Analiz Ekonomicznych i Planowania
   • Dział Systemów Zarządzania
   • Dział Organizacyjny
   • Dział Funduszy Zewnętrznych
  • Koordynator ds. Administracyjnych
   Rozwiń
   • Dział Administracyjno-Gospodarczy
   • Dział Zamówień Publicznych
   • Archiwum Zakładowe i Dokumentacji Medycznej
   • Centrum Edukacyjno-Konferencyjne i Hotel Szkoleniowy
  • Koordynator ds. Technicznych
   Rozwiń
   • Sekcja Techniczna
   • Sekcja Konserwacji Technicznej
   • Sekcja Instalacji Sanitarnych
   • Sekcja Elektryczna
   • Sekcja Gospodarki Aparaturowej
   • Sekcja Wentylacji i Klimatyzacji
   • Sekcja Poligrafii
   • Sekcja Inwestycji
  • Dział Bezpieczeństwa Pracy i Nadzoru Środowiskowego
   Rozwiń
   • Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
   • Sekcja Przeciwpożarowa
   • Sekcja Ochrony Środowiska