• Jednostki Działalności Administracyjnej podległe Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania mgr Milenie Witczak
  • Dział Kadr
  • Dział Zamówień Publicznych
  • Dział Analiz Ekonomicznych i Planowania
  • Dział Informatyki
  • Dział Bezpieczeństwa
  • Dział Bezpieczeństwa Pracy i Nadzoru Środowiskowego
  • Archiwum Zakładowe i Dokumentacji Medycznej
  • Centrum Edukacyjno-Konferencyjne i Hotel Szkoleniowy