Poniższa strona zawiera listę projektów zakończony oraz będących w toku realizowanych w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, które są finansowane z budżetu państwa.

Nazwa Termin realizacji Kwota dofinansowania Cel projektu Źródło finansowania Stan projektu Link do projektu
„Welcome NIO” Od 2021-06-01 do 2022-11-30 366 300,- Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland W trakcie LINK