Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-22-14, fax 22 546-31-90
e-mail: dyrekcjaursynow@pib-nio.pl

 


Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. n. med. Anna Czarnecka

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-24-55
e-mail: am.czarnecka@pib-nio.pl

 


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i  Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

dr n.med. Beata Jagielska

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-29-19, fax 22 546-31-07
e-mail: dyrektorrozliczenia@pib-nio.pl

 


Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Inwestycji

mgr Marcin Ozygała

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-22-97
e-mail: sekretariat.administracja@pib-nio.pl

 


Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania

mgr Milena Witczak

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-25-80, fax 22 546-31-81
e-mail: krystyna.sadowska@pib-nio.pl

adres: ul. Wawelska 15B, 02-093 Warszawa

tel. 22 570-93-24, fax 22 570-94-73
e-mail: zarzadzanie@pib-nio.pl