Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-22-14, fax 22 546-31-90
e-mail: dyrekcjaursynow@pib-nio.pl

 


Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

 

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel.
e-mail:

 


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego

prof. dr hab. n.med. Lucjan Wyrwicz

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-29-19, fax 22 546-31-07
e-mail: slo@pib-nio.pl

 


Zastępca Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych

prof. dr hab. n.med. Piotr Rutkowski

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-21-84
e-mail: elzbieta.koc@pib-nio.pl

 


Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Inwestycji

mgr Marcin Ozygała

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-22-97
e-mail: sekretariat.administracja@pib-nio.pl

 


Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania

mgr Milena Witczak

adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. 22 546-25-80, fax 22 546-31-81
e-mail: krystyna.sadowska@pib-nio.pl

adres: ul. Wawelska 15B, 02-093 Warszawa

tel. 22 570-93-24, fax 22 570-94-73
e-mail: zarzadzanie@pib-nio.pl