Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych

Prof. dr hab.n.med Andrzej Kawecki


Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. n. med. Anna Czarnecka

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i  Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

Dr n.med. Beata Jagielska


Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania

mgr Milena Witczak