PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS.PROJEKTÓW BADAWCZYCH I EWALUACJI

prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki

tel. 22 546-31-86

e-mail: jas@pib-nio.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. BADAŃ KLINICZNYCH

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. KOORDYNACJI I MONITOROWANIA NARODOWEJ STRATEGII ONKOLOGICZNEJ

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

tel. 22 546-27-07

e-mail: elzbieta.koc@pib-nio.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

mgr Leszek Sitek

tel. 22 546-27-45

e-mail: lsitek@pib-nio.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRAW PACJENTA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

dr n. med. Witold Tomaszewski

tel. 22 546-22-14

e-mail: prawapacjenta@pib-nio.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. WYTYCZNYCH I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

tel. 22 546-21-69

e-mail: maciekk@pib-nio.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. KSZTAŁCENIA PRZEDYPLOMOWEGO

dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, prof. nadzw.

tel. 22 570-92-23

e-mail: lwyrwicz@pib-nio.pl 


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

dr hab. n. med. Iwona Ługowska

tel. 22 546-33-81

e-mail: iwona.lugowska@pib-nio.pl


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA CHOROBY ZAKAŹNEJ WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-COV-2 W NIO-PIB

lek. Marek Szpakowski

tel. 22 546-26-24

e-mail: szpakowski@pib-nio.pl