• Ze względu na ograniczony dostęp do Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, należy składać wnioski do Kancelarii Instytutu (wejście A), na półkę Komisji Bioetycznej, bez możliwości potwierdzenia odbioru.
 • Jeśli potwierdzenie będzie konieczne, proszę zaznaczyć to w liście przewodnim, odeślemy podpisany dokument pocztą elektroniczną.
 • Do składanych wniosków należy każdorazowo dosyłać list przewodni w wersji edytowalnej na adres mailowy: renata.borkowska@pib-nio.pl
  Zwracamy się również z prośbą o zamieszczanie na przesyłanych dokumentach nr protokołu badania oraz nr opinii pierwotnej nadany przez naszą Komisję.

 

 

Sekretariat

Renata Borkowska

Tel. +48  22 546 33 60;
Tel. +48 (22) 546 32 02;
Faks +48 (22) 546 31 40


Skład osobowy Komisji Bioetycznej
przy przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

PRZEWODNICZĄCY
dr med. Janusz Meder

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
mec. Adam Twarowski

SEKRETARZ

dr n. med. Maryna Rubach

CZŁONKOWIE

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior
 • dr n. med. Ewelina Bobek – Pstrucha
 • dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
 • dr hab. n. med. Iwona Ługowska
 • mgr farm. Ewa Germak
 • ks. Marcin Łyżniak
 • mgr Magda Borkowska
 • mgr piel. Anna Nowarska
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
 • lek. Joanna Placzke
 • lek. Leszek Zając

Komisja Bioetyczna zbiera się na posiedzeniach raz w miesiącu.
Termin najbliższego posiedzenia: 21 stycznia 2021 roku

Wymagane dokumenty (projekt badania klinicznego) – załącznik nr 1

Uwaga: dokumenty prosimy składać w formie papierowej oraz elektronicznej (adres e-mail: renata.borkowska@pib-nio.pl )

Wymagane dokumenty (projekt badania wewnętrznego)-załącznik nr 2

Informujemy, że Komisja Bioetyczna nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy Lokalną Komisją Bioetyczną a Sponsorem w zakresie płatności za wydanie opinii.