Skład osobowy Komisji Bioetycznej
przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie powołanej na kadencję 2021-2023

 

PRZEWODNICZĄCY
dr med. Janusz Meder

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
mec. Adam Twarowski

SEKRETARZ

mgr Renata Borkowska 

CZŁONKOWIE

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
 • dr n. med. Maryna Rubach
 • dr n. med. Ewelina Bobek – Pstrucha
 • dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
 • dr hab. n. med. Iwona Ługowska
 • lek. Joanna Placzke
 • lek. Leszek Zając
 • mgr farm. Ewa Germak
 • ks. Marcin Łyżniak
 • mgr Magda Borkowska
 • piel. Małgorzata Wichrzycka

Komisja Bioetyczna zbiera się na posiedzeniach raz w miesiącu.

Termin najbliższego posiedzenia: 17 maja 2022 roku.

Dokumentacja dotycząca projektów badań klinicznych oraz włączenia ośrodka będzie przyjmowana do 27 kwietnia 2022 roku, natomiast do poprawek badań już prowadzonych do 04 maja 2022 roku.
Dokumenty złożone do Komisji Bioetycznej po upływie ww. terminów będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu KB.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 14 czerwca 2022 roku.

Dokumentacja dotycząca projektów badań klinicznych oraz włączenia ośrodka będzie przyjmowana do 26 maja 2022 roku, natomiast do poprawek badań już prowadzonych do 01 czerwca 2022 roku.
Dokumenty złożone do Komisji Bioetycznej po upływie ww. terminów będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu KB.

 


Sekretariat

Renata Borkowska tel. 22 546 33 60; faks: 22 546 31 40, renata.borkowska@pib-nio.pl;

Marta Smotrycka tel. 22 546 32 02, marta.smotrycka@pib-nio.pl

 


 • Do składanych wniosków należy każdorazowo dosyłać list przewodni w wersji edytowalnej na adres mailowy: renata.borkowska@pib-nio.pl oraz marta.smotrycka@pib-nio.pl
  oraz jeśli to możliwe dołączać pendrive z nagraną dokumentacją badania.
  Zwracamy się również z prośbą o zamieszczanie na przesyłanych dokumentach
 • nr protokołu badania
 • nr opinii pierwotnej nadany przez naszą Komisję.
 • danych głównego badacza

Dodatkowo w piśmie przewodnim należy podać dane do wystawienia noty księgowej jak również adres na który należy przesłać oryginał opinii Komisji Bioetycznej. Opłacając notę księgową bardzo prosimy w tytule przelewu podawać albo nr protokołu albo nr naszej opinii Komisji.

 • Uprzejmie informujemy, że bez względu na sytuację epidemiczną, nie mamy  możliwości drukowania wszystkich działań niepożądanych wpływających pocztą elektroniczną do naszej Komisji. Bardzo prosimy o zgłaszanie (jeśli nie ma innej możliwości) – pocztą elektroniczną – zgodnie z wymogami czasowymi, natomiast w miarę możliwości dosyłanie wersji papierowych. 
 • Dodatkowo przypominamy na co  należy zwrócić szczególną uwagę składając dokumenty
 • składy zespołów badawczych – pełne, z uwzględnieniem farmaceuty, radiologa, pielęgniarki, podanie specjalizacji głównych badaczy, współbadaczy itp.
 • podanie w Informacji dla Pacjenta szczegółowych metod antykoncepcji.
 • na wszystkie badania dodatkowe należy przygotowywać oddzielne zgody dodatkowe z miejscem  na podpis pacjenta.
 • Jeżeli będziecie Państwo przesyłać dodatkowe dokumenty do poprawek już złożonych na posiedzenie, poprawki będą rozpatrywane oddzielnie i za każdą będzie pobierana opłata.    


Wymagane dokumenty (projekt badania klinicznego) – załącznik nr 1

Uwaga: dokumenty prosimy składać w formie papierowej oraz elektronicznej (adres e-mail: renata.borkowska@pib-nio.pl; marta.smotrycka@pib-nio.pl)

Wymagane dokumenty (projekt badania wewnętrznego)-załącznik nr 2

Informujemy, że Komisja Bioetyczna nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy Lokalną Komisją Bioetyczną a Sponsorem w zakresie płatności za wydanie opinii.