Skład osobowy Komisji Bioetycznej
przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie powołanej na kadencję 2021-2023

 

PRZEWODNICZĄCY
dr med. Janusz Meder

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
mec. Adam Twarowski

SEKRETARZ

mgr Renata Borkowska 

CZŁONKOWIE

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
 • dr n. med. Maryna Rubach
 • dr n. med. Ewelina Bobek – Pstrucha
 • dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
 • dr hab. n. med. Iwona Ługowska
 • lek. Joanna Placzke
 • lek. Leszek Zając
 • mgr farm. Ewa Germak
 • ks. Marcin Łyżniak
 • mgr Magda Borkowska
 • piel. Małgorzata Wichrzycka

Komisja Bioetyczna zbiera się na posiedzeniach raz w miesiącu.
Termin najbliższego posiedzenia: 24 czerwca 2021 roku.

Kolejne 15 lipca 2021 roku.


Sekretariat

Renata Borkowska

Tel. +48  22 546 33 60;
Tel. +48 (22) 546 32 02;
Faks +48 (22) 546 31 40

renata.borkowska@pib-nio.pl


 • Ze względu na ograniczony dostęp do Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, należy składać wnioski do Kancelarii Instytutu (wejście A), na półkę Komisji Bioetycznej, bez możliwości potwierdzenia odbioru.
 • Jeśli potwierdzenie będzie konieczne, proszę zaznaczyć to w liście przewodnim, odeślemy podpisany dokument pocztą elektroniczną.
 • Do składanych wniosków należy każdorazowo dosyłać list przewodni w wersji edytowalnej na adres mailowy: renata.borkowska@pib-nio.pl
  Zwracamy się również z prośbą o zamieszczanie na przesyłanych dokumentach
 • nr protokołu badania
 • nr opinii pierwotnej nadany przez naszą Komisję.
 • danych głównego badacza

Dodatkowo w piśmie przewodnim należy podać dane do wystawienia noty księgowej jak również adres na który należy przesłać oryginał opinii Komisji Bioetycznej. Opłacając notę księgową bardzo prosimy w tytule przelewu podawać albo nr protokołu albo nr naszej opinii Komisji.

 • Uprzejmie informujemy, że bez względu na sytuację epidemiczną, nie mamy  możliwości drukowania wszystkich działań niepożądanych wpływających pocztą elektroniczną do naszej Komisji. Bardzo prosimy o zgłaszanie (jeśli nie ma innej możliwości) – pocztą elektroniczną – zgodnie z wymogami czasowymi, natomiast w miarę możliwości dosyłanie wersji papierowych. 
 • Dodatkowo przypominamy na co  należy zwrócić szczególną uwagę składając dokumenty
 • składy zespołów badawczych – pełne, z uwzględnieniem farmaceuty, radiologa, pielęgniarki, podanie specjalizacji głównych badaczy, współbadaczy itp.
 • podanie w Informacji dla Pacjenta szczegółowych metod antykoncepcji.
 • na wszystkie badania dodatkowe należy przygotowywać oddzielne zgody dodatkowe z miejscem  na podpis pacjenta.
 • Jeżeli będziecie Państwo przesyłać dodatkowe dokumenty do poprawek już złożonych na posiedzenie, poprawki będą rozpatrywane oddzielnie i za każdą będzie pobierana opłata.    


Wymagane dokumenty (projekt badania klinicznego) – załącznik nr 1

Uwaga: dokumenty prosimy składać w formie papierowej oraz elektronicznej (adres e-mail: renata.borkowska@pib-nio.pl )

Wymagane dokumenty (projekt badania wewnętrznego)-załącznik nr 2

Informujemy, że Komisja Bioetyczna nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy Lokalną Komisją Bioetyczną a Sponsorem w zakresie płatności za wydanie opinii.