• lek. Bożena Sikora-Kupis

Tytuł rozprawy: „Analiza wyników leczenia chorych na nasieniaka jądra w II stopniu zaawansowania klinicznego”
Promotor: dr hab. Wojciech Majewski
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


 

  • lek. Daniel Szram

Tytuł rozprawy: „Ocena przydatności modelowania przestrzennego i nawigacji śródoperacyjnej w resekcji i rekonstrukcji szczęki i żuchwy”
Promotor: prof. dr hab. Romuald Krajewski
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


 

  • lek. Jakub Zwoliński

Tytuł rozprawy: „Wpływ techniki pobrania materiału do badania śródoperacyjnego na  ocenę radykalności resekcji nowotworów głowy i szyi”
Promotor: prof. dr hab. Romuald Krajewski
Promotor pomocniczy: dr Monika Kirwil
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


 

  • lek. Roman Dubiański

Tytuł rozprawy: „Analiza funkcji jądrowej receptora HER2 w HER2-dodatnim raku piersi”
Promotor: dr hab. n. med. Elżbieta Sarnowska, prof. Instytutu
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 

 


 

  • lek. Konrad Muzykiewicz

Tytuł rozprawy: „Analiza wartości prognostycznej biochemicznych markerów odpowiedzi zapalnej oraz klasycznych czynników prognostycznych u chorych leczonych z powodu zaawansowanego raka endometrium”
Promotor: prof. dr hab. Paweł Blecharz
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


 

  • lek. Marco Vito Marino

Tytuł rozprawy: „The role of laparoscopic and robotic surgery in the treatment of liver and pancreatis tumors”
Promotor: dr hab. Andrzej Komorowski
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie PL     Streszczenie EN

 


 

  • mgr Magdalena Dymnicka

Tytuł rozprawy: „Algorytmy optymalizacji odwrotnej w planowaniu brachyterapii nowotworów piersi ”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


 

  • lek. Ewa Iwańska

Tytuł rozprawy: „Poszukiwanie optymalnej metody oceny miejscowego zaawansowania raka endometrium z użyciem badań obrazowych i biochemicznych ”
Promotor: prof. dr hab. Paweł Blecharz
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


 

  • lek. Agnieszka Chreptowicz

Tytuł rozprawy: „Wartość predykcyjna skali endoskopowej DICA (ang. Diverticular Inflammation and Complication Assessment) w przewidywaniu przebiegu klinicznego uchyłkowatości ”
Promotor: dr hab. Andrzej Mróz
Promotor pomocniczy: dr Anna Pietrzak

Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


 

  • lek. Magdalena Stankiewicz

Tytuł rozprawy: „Ocena wartości prognostycznych wybranych parametrów klinicznych i fizycznych u chorych poddanych radiochirurgii lub hipofrakcjonowanej radioterapii stereotaktycznej Cyber-Knife z powodu przerzutów do mózgu ”
Promotor: dr hab. Sławomir Blamek, prof. Instytutu
Recenzenci
prof. dr hab. Piotr Bażowski i dr hab. Krzysztof Roszkowski
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


 

  • mgr Anna Syska-Bielak

Tytuł rozprawy: „Ocena psychologicznego funkcjonowania i jakości życia pacjentów uczestniczących w badania klinicznych nad nowymi lekami w terapii zaawansowanego raka tarczycy ”
Promotor: prof. dr hab. Barbara Jarząb
Promotor pomocniczy: dr n. hum. Ewa Wojtyna
Recenzenci: dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała i dr hab. Katarzyna Popiołek
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


  • lek. Kinga Dębiec

Tytuł rozprawy: „Ocena przydatności pozytonowej emisji tomografii w diagnostyce i leczeniu chorych na raka żołądka”
Promotor: dr hab. Jerzy Wydmański, prof. Instytutu
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Milecki  i  dr hab. Krzysztof Roszkowski
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


  • lek. Małgorzata Kraszkiewicz

Tytuł rozprawy: „Ocena skuteczności radykalnej radioterapii i radiochemioterapii w leczeniu miejscowo zaawansowanego, pierwotnie nieresekcyjnego raka odbytnicy”
Promotor: dr hab. Wojciech Majewski, prof. Instytutu
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Piecuch i   dr hab. Krzysztof Roszkowski
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


 

  • mgr Witold Skrzyński

Tytuł rozprawy: „Wyznaczanie dawki pochłoniętej u pacjentów poddanych badaniom TK”
Promotor: dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. Instytutu
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Staniszewska i prof. dr hab. Paweł Olko
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


  • lek. Tomasz Napiórkowski

Tytuł rozprawy: „Ocena porównawcza propofolu i sewofluranu w endoskopowych resekcjach guzów przysadki mózgowej”
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Mandat
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Sokół-Kobielska i dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


  • lek. Michał Szymczyk

Tytuł rozprawy: „Optymalizacja leczenia chorych na chłoniaka z komórek płaszcza w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ”
Promotor: prof. dr hab. Jan Walewski
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda i prof. dr hab. Sebastian Giebel
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


 

  • lek. Michał Kunkiel

Tytuł rozprawy: „Ocena wartości klinicznej indeksu prognostycznego VNPI (Van Nuys Prognostic Index) stosowanego przy wyborze metody terapeutycznej u chorych na przedinwazyjnego przewodowego raka piersi leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 1996-2011 ”
Promotor: dr hab. Anna Niwińska, prof. Instytutu
Recenzenci: prof. dr hab. Lucyna Kępka i dr hab. Maria Litwiniuk, prof. UM
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


 

  • lek. Irena Kruczyk

Tytuł rozprawy: „Ocena przydatności skal stosowanych u chorych hospitalizowanych w Klinikach narządowych oraz Oddziale Intensywnej Terapii Centrum Onkologii-Instytutu jako czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o niestosowaniu terapii daremnej ”
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Kowalski
Recenzenci: dr hab. Maria Litwiniuk, prof. UM i dr hab. Janusz Trzebnicki
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


 

  • lek. Artur Oziębło

Tytuł rozprawy: „Ocena przydatności technik chirurgii podstawy czaszki w leczeniu oponiaków ”
Promotor: prof. dr hab. Romuald Krajewski
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kukwa i prof. dr hab. Piotr Ładziński
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


 

  • mgr Agnieszka Magdziak

Tytuł rozprawy: „Wartość diagnostyczna oznaczenia wirusa cytomegalii (CMV) w kale u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego ”
Promotor: dr hab. Edyta Zagórowicz
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Kłopocka i prof. dr hab. Robert Wojtyczka
Dokumenty (PDF):   Recenzja 1       Recenzja 2      Streszczenie

 


 • lek. Tomasz Goryń pt: „Analiza wyników leczenia i czynników rokowniczych u dorosłych chorych na mięsaki kości o lokalizacji kończynowej z uwzględnieniem wyników funkcjonalnych zachowanej kończyny w przypadku zastosowania leczenia oszczędzającego”
  Promotor – dr hab. Iwona Ługowska
  Promotor pomocniczy – dr Marcin Zdzienicki
  -recenzja 1
  -recenzja 2

 


 • lek. Katarzyna Kozak pt: „Analiza wyników leczenia skojarzonego chorych na mięsaka maziówkowego o zaawansowaniu miejscowym
  Promotor- prof. dr hab. Piotr Rutkowski
  -recenzja 1
  -recenzja 2

 


 • lek. Michał Wągrodzki pt: „Ocena przydatności statusu mutacji genu H3F3A w diagnostyce guza olbrzymiokomórkowego kości
  Promotor- prof. dr hab. Piotr Rutkowski
  Promotor pomocniczy  dr Andrzej Tysarowski
  -recenzja 1
  -recenzja 2