• lek. Marek Rodzaj– Ocena wpływu parametrów klinicznych i laboratoryjnych oraz stosowanej terapii indukującej na wyniki leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego hospitalizowanych w Oddziale Hematologii S.S. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w latach 2006-2017
  promotor – dr hab. Beata Piątkowska-Jakubas
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2

 


 • lek. Włodzimierz Mendrek– Ocena skuteczności i bezpieczeństwa podwójnej autotransplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych z sekwencyjnym zastosowaniem napromieniania całego ciała i dużych dawek melfalanu u chorych na szpiczaka plazmocytowego
  promotor – prof. dr hab. Sebastian Giebel
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2

 


 • mgr Agata Abramowicz– Scharakteryzowanie proteomu egzosomów uwalnianych z komórek poddanych stresowi genotoksycznemu
  promotor – dr hab. Monika Pietrowska
  -streszczenie
  -recenzja 1
  -recenzja 2