Rada Naukowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2020 r. odmówiła nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:
·         Dr n. med. Marcinowi Opławskiemu (Uchwała RN nr 121-2020)

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:
·          Dr n. med. Dariuszowi Pytlowi (Uchwała RN nr 53-2020)

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 r. odmówiła nadania stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:
·         Dr n. med. Henrykowi Koziarze (Uchwała RN nr 54-2020)
·         Dr n. med. Przemysławowi Zdziarskiemu (Uchwała RN nr 55-2020)

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2020 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:
·         Dr n. med. Jakubowi Żołnierkowi (Uchwała RN nr  2-2020)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:
·         Dr n. med. Mateuszowi Bujko (Uchwała RN nr 423-2019)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:
·         Dr n. med. Mirosławowi Śnieturze (Uchwała RN nr 346-2019)
·         Dr n. med. Barbarze Radeckiej (Uchwała RN nr 345-2019)
·         Dr n. med. Ewie Chmielik (Uchwała RN nr 344-2019)
·         Dr n. med. Jakubowi Kucharzowi (Uchwała RN nr 343-2019)
·         Dr n. med. Agnieszce Adamczyk (Uchwała RN nr 342-2019)
·         Dr n. med. Michałowi Jarząbowi (Uchwała RN nr 341-2019)
·         Dr n. med. Jolancie Krajewskiej (Uchwała RN nr 340-2019)
·         Dr n. med. Małgorzacie Oczko-Wojciechowskiej (Uchwała RN nr 339-2019)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:
·         Dr n. med. Romanowi Sosnowskiemu (Uchwała RN nr 236-2019)
·         Dr n. med. Grzegorzowi Rymkiewiczowi (Uchwała RN nr 237-2019)
·         Dr n. med. Tomaszowi Czerwowi (Uchwała RN nr 235-2019)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:
·         Dr n. med. Marcie Mańczuk (Uchwała RN nr 4-2019)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2018 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:
·         Dr n. med. Joannie Didkowskiej (Uchwała RN nr 202-2018)
·         Dr n. med. Agnieszce Woźniak (Uchwała RN nr 203-2018)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 23 maja 2018 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:
·         Dr n. med. Elżbiecie Sarnowskiej (Uchwała RN nr 116-2018)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:
·         Dr n. med. Agnieszce Czarnieckiej (Uchwała RN nr 31-2017)
·         Dr n. med. Agnieszce Żółciak-Siwińskiej (Uchwała RN nr 32-2017)