Aktualnie prowadzone postępowania habilitacyjne przed Radą Naukową Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie:

  Postępowanie habilitacyjne dr Jakub Żołnierek:


  Postępowanie habilitacyjne dr Przemysław Zdziarski:


  Postępowanie habilitacyjne dr Henryk Koziara:


  Postępowanie habilitacyjne dr Dariusz Pytel:


  Postępowanie habilitacyjne dr Marcin Opławski:


  Postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Adamczyk:


  Postępowanie habilitacyjne dr Mirosława Śnietury:


  Postępowanie habilitacyjne dr Urszuli Wojciechowskiej:


  Postępowanie habilitacyjne dr Jakuba Kucharza:


  Postępowanie habilitacyjne dr Ewy Chmielik:


  Postępowanie habilitacyjne dr Michała Jarząba:


  Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Oczko-Wojciechowskiej:


  Postępowanie habilitacyjne dr Jolanty Krajewskiej:


  Postępowanie habilitacyjne dr Tomasza Czerwa:


  Postępowanie habilitacyjne dr Doroty Gabryś:


  Postępowanie habilitacyjne dr Grzegorza Rymkiewicza:


  Postępowanie habilitacyjne dr Romana Sosnowskiego:

     Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:

  • dr n. med. Romanowi Sosnowskiemu
  • dr n. med. Grzegorzowi Rymkiewiczowi
  • dr n. med. Tomaszowi Czerwowi

  Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:

  • dr n. med. Marcie Mańczuk

  Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2018 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:

  • dr Joannie Didkowskiej
  • dr Agnieszce Woźniak

  Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 23 maja 2018 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:

  • dr n. med. Elżbiecie Sarnowskiej

  Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:

  • dr n. med. Agnieszce Czarnieckiej
  • dr n. med. Agnieszce Żółciak-Siwińskiej