Szczegółowy Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – załącznik do uchwały nr 284/2019

Rada Doskonałości Naukowej o postępowaniach habilitacyjnych

 

Aktualnie prowadzone postępowania habilitacyjne przed Radą Naukową Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego:

Postępowanie habilitacyjne dr n. med. Agnieszka Mazurek

Postępowanie habilitacyjne dr n. med. Beata Jagielska

 

 ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE