Aktualnie prowadzone postępowania habilitacyjne przed Radą Naukową Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego:

Postępowanie habilitacyjne dr n. med. Beata Jagielska

 

 ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE