Posiedzenia Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w 2018 roku:

  • 17 stycznia
  • 14 marca
  • 23 maja
  • 4 lipca
  • 12 września
  • 21 listopada