Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na względzie fakt, że chorzy w trakcie leczenia często mają obniżoną odporność, od dnia 13.03.2020 został ograniczony dostęp do Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Uprzejmie informujemy, że ww. sytuacja znacznie ogranicza możliwości funkcjonowania Komisji Bioetycznej tj.przyjmowanie wniosków i dokumentacji, przekazywanie dokumentów do recenzji oraz brak możliwości organizowania posiedzeń Komisji Bioetycznej. W związku z tym uprzejmie informujemy, że wstrzymuje się przyjmowanie wniosków do Komisji Bioetycznej do odwołania. O terminie posiedzenia Komisji powiadomimy niezwłocznie jak tylko zostanie ustalony. Jednocześnie prosimy o przekazywanie wszystkich raportów drogą mailową.

 

 

Sekretariat

Renata Borkowska

Tel. +48  22 546 33 60;

Marta Smotrycka
Tel. +48 (22) 546 32 02; Faks +48 (22) 546 31 40


Skład osobowy Komisji Bioetycznej
przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie

PRZEWODNICZĄCY
dr med. Janusz Meder

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
mec. Adam Twarowski

SEKRETARZ

dr n. med. Maryna Rubach

CZŁONKOWIE

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior
 • dr n. med. Ewelina Bobek – Pstrucha
 • dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
 • dr hab. n. med. Iwona Ługowska
 • mgr farm. Ewa Germak
 • ks. Marcin Łyżniak
 • mgr Magda Borkowska
 • mgr piel. Anna Nowarska
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
 • lek. Joanna Placzke
 • lek. Leszek Zając

Komisja Bioetyczna zbiera się na posiedzeniach raz w miesiącu.
Termin najbliższego posiedzenia:

Wymagane dokumenty (projekt badania klinicznego) – załącznik nr 1

Uwaga: dokumenty prosimy składać w formie papierowej oraz elektronicznej (adresy e-mail: renata.borkowska@coi.pl lub marta.smotrycka@coi.pl)

Wymagane dokumenty (projekt badania wewnętrznego)-załącznik nr 2

Informujemy, że Komisja Bioetyczna nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy Lokalną Komisją Bioetyczną a Sponsorem w zakresie płatności za wydanie opinii.