Projekty badawcze realizowane w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym
L.p. Numer projektu Tytuł projektu Kierownik Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca środki finansowe
1. HHSN261200900625P S7503 Ovarian and endometrial cancer in Poland: A study to Assess Occupational and Environmental Factors and Their Interactions with Genetic Polymorphism prof. dr hab. Jolanta Lissowska 2012-09-24 2025-12-31 Westat Inc, NCI, Bethesda USA 131 315,94
 2. 2018/30/E/NZ2/00801 Poszukiwanie mechanizmu działania inhibitorów kinazy CDK8 w ostrej białaczce szpikowej dr hab. Michał Mikula 2019-04-12 2023-04-11 NCN

(SONATA BIS 8)

2 196 764,00
 3. 2019/33/N/NZ5/00758 Identyfikacja, liczba i status epitelialności krążących komórek nowotworowych macierzystopodobnych oraz ich znaczenie kliniczne w różnych podtypach raka piersi mgr inż. Małgorzata Szostakowska-Rodzoś 2020-02-28 2023-02-27 NCN (PRELUDIUM 17) 210 000,00
 4. 2019/33/B/NZ5/02510 Opracowanie systemu immunologiczno-molekularnego profilowania chrzęstniakomięsaków prof. dr hab. Piotr Rutkowski 2020-02-06 2023-02-05 NCN

(OPUS 17)

2 027 500, 00
 5. POIR.04.04.00-00-15E5/18 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przetworów warzywno-owocowych nowej generacji wzbogaconych błonnikowym preparatem ze skrobi ziemniaczanej o właściwościach prebiotycznych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży dr hab. Janusz Kapuśniak;

w COI – prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

2020-01-01 2022-12-31 NCBIR 5 607 064,00

w COI – 913 774,68

 

 6. 2018/31/B/NZ7/02675 Zależne od mikrobiomu jelitowego mechanizmy odpowiedzi leczniczej i działań ubocznych Irynotekanu oraz nowych analogów kamptotecyny prof. dr hab. Jerzy Ostrowski 2019-07-26 2022-07-25 NCN

(OPUS 16)

1 985 598,00

 

 7. 2018/29/B/NZ5/02035 Zaburzenia epigenetycznej regulacji ekspresji mikroRNA w patogenezie oponiaków dr hab. Mateusz Bujko 2019-01-24 2022-01-23 NCN

(OPUS 15)

861 607,00
 8. 266776/17/NCBR/2015 Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów. Akronim: CELONKO dr Aleksandra Stańczak

w COI – dr hab. I. Ługowska

2016-01-01 2021-12-31 NCBiR 38 613 623,00
 9. 2017/27/B/NZ5/01504 Metagenomika i metabolomika stolca do identyfikacji dysbiozy korelującej z leczeniem przeciwnowotworowym prof. dr hab. Jerzy Ostrowski 2018-09-27 2021-09-26 NCN

(OPUS 14)

2 626 760,00
 10. DI 2016 0139 46 Rola receptora witaminy D oraz kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF w rozwoju jasnokomórkowego raka nerki. Próba korelacji z danymi klinicznymi. mgr Małgorzata Stachowiak 2017-08-31 2021-08-30 MNiSW (Diamentowy Grant) 219 560,00

 

 11. 657/19 Ocena klinicznego znaczenia zmian liczby kopii genu CEBPA oraz ich wpływu na przeżycie i odpowiedź na leczenie u pacjentek z rakiem jajnika dr Łukasz Szafron 2019-08-27 2021-08-26 Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego 99 500,00
 12. 658/19 Profil mikroRNA w osoczu chorych na nie drobnokomórkowego raka płuca przed leczeniem i po usunięciu guza dr hab. Jan K. Siwicki 2019-08-27 2021-08-26 Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego 98 658,30
 13. 2017/27/N/NZ5/03035 Rola hsa-mir-184 w patogenezie i inwazyjnym wzroście gonadotropowych gruczolaków przysadki mgr Joanna Boresowicz 2018-07-26 2021-07-25 NCN (PRELUDIUM 14) 210 000,00
 14. GEP/17/22 Mutografie nowotworów: odkrywanie przyczyn nowotworów poprzez badanie wzorów mutacji somatycznych prof. dr hab. Jolanta  Lissowska 2017-11-01 2021-04-30 Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem 36 847,00

 

 15. 2016/21/B/NZ2/03473 Analiza heterogenności krążących komórek nowotworowych w różnych podtypach biologicznych raka piersi. dr hab. Ewa Grzybowska 2017-03-17 2021-03-16  NCN

(OPUS 11)

1 220 200,00
16. 36/19 Wartość predykcyjna i prognostyczna stężeń biomarkerów proliferacji i transformacji nowotworowej: receptora naskórkowego czynnika wzrostu, kinazy tyrozynowej 1i kinazy Aurory A u chorych na raka piersi dr hab. Beata Urszula Kotowicz 2019-01-31 2021-01-30 Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego 42 000,00
 17. 2020/ABM/SARS/2 Opracowanie czynnika/szczepionki przeciw wirusowi SARS-CoV-2 opartej o nanoprzeciwciała i bakteriofaga M13 prof. dr hab. Jan Walewski 2020-04-01 2020-12-31 Agencja Badań Medycznych 2 000 000,00
 18. 6/2/1/NPZ/FRPH/2018/97/92 Prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym mgr Irena Przepiórka 2018-01-01 2020-12-31 Ministerstwo Zdrowia 2 123 451,20
 19. 6/2/2/NPZ/FRPH/2018/97/93 Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych mgr Irena Przepiórka 2018-01-01 2020-12-31 Ministerstwo Zdrowia 1 904 538,60
 20. 2014/15/B/NZ5/03532 Rola ATPazy BRM – podjednostki kompleksu typu SWI/SNF, w kontroli ekspresji genów metabolizmu glukozy FBP1 i PKM w potrójnie ujemnym raku piersi. prof. dr hab. Janusz A. Siedlecki 2015-07-21 2021-07-20  NCN

(OPUS 8)

1 169 040,00
 21. 2016/23/N/NZ5/03284 mikroRNA w surowicy pacjentek ze śródnabłonkową neoplazją sromu oraz chorych na płaskonabłonkowego raku sromu. lek Kamil Zalewski 2017-07-19 2021-07-18 NCN (PRELUDIUM 12) 150 000,00
 22. 2016/23/B/NZ5/00572 Geny PIK3R1 i INPP4B – ocena znaczenia prognostycznego i predykcyjnego oraz roli w patogenezie raka jajnika. dr Iwona Rzepecka 2017-07-18 2021-07-17  NCN

(OPUS 12)

192 000,00
23. 2019/35/N/NZ5/03121 Znaczenie mutacji w genie TP53 w kortykotropowych guzach przesadki mgr Monika Pękul

 

2020-07-22 2023-07-21 NCN (PRELUDIUM 18) 210 000,00

 

24. 2019/35/0/NZ2/03761

 

Charakterystyka molekularna odpowiedzi na neadjuwantową chemioterapię u chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich dr hab. Anna M. Czarnecka

 

2020-10-01 2024-09-30 NCN (PRELUDIUM BIS 1) 532 800,00