Biblioteka Naukowa organizuje dostępy do najnowszej literatury naukowej w ramach licencji krajowych, własnej prenumeraty oraz darów.

  • Oferujemy dostęp do tysięcy bieżących e-czasopism, e-książek a także ich archiwów.
  • Kolekcja obejmuje nauki medyczne, przyrodnicze oraz inne dziedziny.
  • Współpracujemy z innymi bibliotekami w ramach zamówień międzybibliotecznych. Docieramy do publikacji trudno dostępnych.
  • Sporządzamy analizy bibliometryczne i zestawienia literatury.
  • Zakładamy dostępy zdalne do baz naukowych (bibliometrycznych, pełnotekstowych).
  • Pomagamy w obsłudze naukowych baz danych.
  • Pomagamy ocenić wiarygodność czasopism.
  • W czytelni Biblioteki znajdują się komputery z dostępem do internetu oraz naukowych baz danych.

Zapraszamy na naszą stronę www: http://biblioteka.pib-nio.pl/

Ponadto posiadamy tradycyjną kolekcję drukowanych książek, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz czasopism. Zbiory udostępniane są na miejscu, a pracownicy Instytutu mogą wypożyczać książki na zewnątrz.

Katalog on-line obejmuje informacje o książkach zgromadzonych od roku 1990 do teraz oraz wszystkich pracach doktorskich i habilitacyjnych. Adres katalogu: http://opac.coi.pl/

Biblioteka Naukowa mieści się w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w dawnej Sali Klubowej (wejście G lub z poziomu -1 obok dawnego Ambulatorium Brachyterapii).

e-mail: biblioteka@pib-nio.pl

Telefony:

22 546 2019 mgr Wioletta Purc – Kierownik wioletta.purc@pib-nio.pl

22 546 2025 mgr Joanna Marszalec – st. spec. ds. bibliotekarstwa, webmaster joanna.marszalec@pib-nio.pl