2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Biologii Doświadczalnej, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 r. i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

http://www.warsaw4phd.eu/

 

Szkoła będzie prowadzona przez 9 instytutów naukowych:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (jednostka wiodąca szkoły)

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD rozpocznie się 05.08.2019 r.

 

 

Osoba do kontaktu:

Pełnomocnik Dyrektora ds. Szkoły Doktorskiej

Michał Mikula, dr hab., profesor instytutu

e-mail: mikula.michal@coi.pl

Tel.: 225462655

 

Szkołę Doktorską w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie powołano Zarządzeniem Dyrektora COI nr 34/2019.

Harmonogram i zakresu rekrutacji do szkoły doktorskiej

https://fs.siteor.com/nencki/files/Downloads/20190520144205/Decyzja12.2019.pdf?1558363326

Dokumenty Szkoły:

Regulamin

https://fs.siteor.com/nencki/files/Downloads/20190509075049/Regulamin_Warsaw-4-PhD.pdf?1557388254

Zasady Rekrutacji

https://fs.siteor.com/nencki/files/Downloads/20190509075049/Zasady_rekrutacji_Warsaw-4-PhD.pdf?1557388254

Program Kształcenia

https://fs.siteor.com/nencki/files/Downloads/20190509075049/Program_Kszta%C5%82cenia_Warsaw-4-PhD.pdf?1557388255

 

 


Wyniki rekrutacji -wrzesień 2019