Obrony doktoratów

Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 12:00 Centrum Edukacyjno-Konferencyjne sala nr 1, na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich: mgr inż. Małgorzata Stachowiak pt: „Rola białka SS18 i kompleksu remodelującego chromatynę typ...

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko. Rok 2021

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko_2021. Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ...