Zapraszamy na publiczne obrony doktorskie

Zapraszamy na posiedzenie 20 maja 2021 r. o godz. 10:00 Centrum Edukacyjno-Konferencyjne sala nr 1, na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich*   lek. Małgorzata Kołos pt: „Morfologiczno-molekularny algorytm diagnostyczny raka jelita grubego” Promotor         ...

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa na zdrowie ludzi i środowisko_2020

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2   Jednostka prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na: stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i uruchamianiu pracowni, w których ...

Zapraszamy na publiczne obrony doktoratów

Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie w dniu  6 maja 2021 r. o godz. 10:00 , na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich*   mgr Edyta Waker pt: „Analiza zmienności genetycznej toksynotwórczych szczepów Clostridioides difficile w Klinice Nowotworów Układu...

Stanowisko NIO-PIB w sprawie działań podejmowanych przez Fundację Alivia wobec profesora Macieja Krzakowskiego

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r. Stanowisko Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w sprawie działań podejmowanych przez Fundację Alivia wobec Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej profesora Macieja Krzakowskie...