Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zatrudni pielęgniarki i pielęgniarzy oraz położną

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, to największa placówka onkologiczna w Polsce, aktywnie prowadząca badania nad rozwojem metod leczenia Pacjentów onkologicznych, kształcąca nowe kadry medyczne i naukowe w tym kierunku, współpracuj...

Zdobyliśmy dwa granty

 Wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki znalazły się dwa projekty naukowców związanych z Narodowym Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego. Konsorcjum:  Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z Narodowym Instytutem Onko...

Udane ćwiczenia ewakuacyjne

W dniu 08.06.2021 roku Dział Bezpieczeństwa Pracy i Nadzoru Środowiskowego przeprowadził ćwiczenia ewakuacyjne z budynku diagnostyczno-badawczego z udziałem jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia połączone były ze szkoleniem z obsługi podręcznego sprz...

Dziś obrona rozpraw doktorskich

8 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym  sali nr 1  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich. Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i d...