W styczniu 2015 r. weszły w życie przepisy wprowadzające pakiet onkologiczny, który ma służyć pacjentom, poprawiając jakość i dostępność opieki zdrowotnej.

Z dniem 1 lipca 2017 r. wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu pakietu onkologicznego. Do najważniejszych z nich zaliczyć można wprowadzenie nowego wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz możliwości jej wydania w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego przez lekarza specjalistę udzielającego świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami o rozwiązaniach, których celem jest wprowadzenie szybkiej terapii onkologicznej. Są one zamieszczone w serwisie internetowym poświęconym pakietowi onkologicznemu.