Centrum Onkologii, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów oraz w celu ułatwienia rejestracji, prowadzi telefoniczny system zapisów do Przychodni Centrum Onkologii.

!!! UWAGA !!!

Pacjenci nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego oraz osoby chcące korzystać z komercyjnych usług medycznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym z siedzibą w Warszawie, mają możliwość uiszczania opłat na podany poniżej rachunek bankowy.
 
PKO BP S.A. XVI O/Warszawa
98 1020 1169 0000 8902 0011 2045

Wizytę można umówić od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 przez rejestracje telefoniczną (22) 460 00 09

Pracownicy infolinii rejestrują wizyty do specjalistów z poszczególnych poradni w Przychodni Centrum Onkologii, jak również do Poradni Zmian Skórnych w Centrum Profilaktyki Nowotworów. W przypadku konsultacji u specjalisty chirurga onkologia lub chirurga ogólnego przyjmowani są Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. W przypadku Poradni Zmian Skórnych oraz onkologa skierowanie nie jest wymagane – wystarczy dowód osobisty.

Pracownicy rejestracji telefonicznej udzielają również ogólnych informacji o:

  • terminie wizyty u lekarza specjalisty
  • czasie oczekiwania na wizytę
  • terminie ważności skierowania
  • zmianie terminu wizyty u lekarza
  • Wejściu (A, C, lub D) w którym odbędzie się wizyta

Uwaga!

Pacjenci dokonujący telefonicznej rezerwacji – PIERWSZA WIZYTA W COI proszeni są o zgłaszanie się w dniu wizyty do Rejestracji adekwatnej do zarejestrowanej wizyty w celu założenia dokumentacji medycznej.

Dokumenty wymagane do rejestracji:

  • aktualne skierowanie do poradni specjalistycznej (jeśli jest wymagane)
  • dowód osobisty

Dodatkowe dokumenty potrzebne podczas zakładania historii choroby (jeśli są posiadane przez Pacjenta)

  • legitymacja emeryta/rencisty
  • ksero aktualnych wyników badań

W przypadku dokonania telefonicznej rejestracji bądź rezerwacji – WIZYTY KONTROLNEJ Pacjenci proszeni są o zgłoszenie do Rejestracji w wejściu adekwatnym do zarejestrowanej wizyty

Poniżej znajdują się numery kontaktowe do rejestracji.

Wejście D

Poradnia Nowotworów Tk.Mięk.Kości i Czerniaka, Poradnia Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Poradnia Gastroenterologii Onkologicznej,

Poradnia Nowotworów Głowy i Szyi
Rejestracja jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 18:00, w piątek w godz. 7:00 – 15:30
tel.: (22) 546 21 39, (22) 546 20 39, (22) 546 24 04

 Wejście C

Poradnia Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Poradnia Nowotworów Układu Moczowego, Poradnia Leczenia Bólu

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do wtorku w godz. 7:30 – 18:00, od środy do piątku w godz. 7:30 – 15:00
tel.: (22) 546 32 66, (22) 546 26 61, (22) 546 33 40

Wejście A

Poradnia Nowotworów Płuca i Kl.Piersiowej, Poradnia Nowotworów Układu Chłonnego, Poradnia Now. Układu Nerwowego, Poradnia Brachyterapii,

Poradnia Endokrynologii Onkologicznej

 Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 17:30
tel.: (22) 546 26 32, (22) 546 32 83

 

Rejestracja Telefoniczna i Informacja Ogólna

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

tel: (22) 460 00 09