Szanowni Państwo,
Poniżej znajdują się wzory skierowań przeznaczone dla zleceniodawców zewnętrznych.

Formularz skierowania na diagnostyczne badanie genetyczne (mutacje somatyczne PDGiMN)
Formularz skierowania na badanie genetyczne (predyspozycje genetyczne,mutacje germinalne PDGiMN )
Formularz skierowania na diagnostyczne badanie genetyczne (mutacje somatyczne,ctDNA PWiWMTD )
Skierowanie na badanie cytogenetyczne w SPC
Wzór skierowania na płatne badania laboratoryjne PCHK
Wzór skierowania na płatne badania laboratoryjne do PMN
Skierowanie na płatne badania laboratoryjne do zakładu mikrobiologii klinicznej
Wzór skierowania na badanie histopatologiczne
Wzór skierowania na badanie cytologiczne
Wzór skierowania na badanie konsultacyjne
Wzór skierowania na badanie mikroskopowo-elektronowe
Wzór skierowania na cytologię ginekologiczną

 


Poniżej znajdą Państwo dokumenty przydatne dla prawidłowego zlecenia i uzyskania rezultatu  badania genetycznego.

Formularz świadomej zgody Pacjenta na wykonanie diagnostycznego badania genetycznego PDGiMN
Formularz świadomej zgody Pacjenta na wykonanie badania predyspozycji genetycznych PDGiMN
Formularz świadomej zgody na wykonanie badania genetycznego PWiWMTD
Formularz Świadomej Zgody Pacjenta na badanie cytogenetyczne SPC 

UWAGA: Uzyskanie zgody pacjenta na badanie genetyczne leży w gestii lekarza kierującego. Oryginał zgody pacjenta pozostaje w jego dokumentacji w ośrodku kierującym.