Szanowni Państwo,

PORADNIE W PRZYCHODNIACH ONKOLOGICZNYCH  PRACUJĄ BEZ UTRUDNIEŃ W DOSTĘPIE DLA PACJENTÓW

Poradnie w Narodowym Instytucie Onkologii przyjmują pacjentów na dotychczasowych zasadach.

Rejestracja telefoniczna do poradni odbywa się  poprzez call center:

22 546 20 00 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00).

Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 część wizyt w poradniach odbywa się w formie teleporady. W takich przypadkach pacjent jest wcześniej telefonicznie informowany o tej formie opieki, która nie wiąże się z osobistym przyjazdem do NIO.

KLINIKI NIO-PIB  PRACUJĄ BEZ ZMIAN PRZYJMUJĄC PACJENTÓW I REALIZUJĄC PLAN LECZENIA.

UWAGA! PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁY SZPITALNE NIO-PIB NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA

W razie pojawienia się na klinice przypadku zakażenia COVID-19 wdrażamy odpowiednie procedury: tworzona lista osób, które zostaną poddane kwarantannie i testom w naszym laboratorium. Pacjenci oczekujący na przyjęcie zostają poinformowani o zmianach.

Informujemy, że w związku z czasową zmianą miejsca udzielania świadczeń medycznych dla pacjentów Poradni Chirurgicznej mieszczącej się przy ulicy Wawelskiej 15 uruchomiony został specjalny numer (+48) 22 546 20 39, pod którym uzyskać można wszelkie istotne dla Państwa informacje.

PACJENTÓW POSIADAJĄCYCH WYZNACZONĄ GODZINĘ WIZYTY ZAPRASZAMY DO PRZYCHODZENIA NA TĘ GODZINĘ.
Nie ma potrzeby oczekiwania w poczekalni i narażania się na transmisję wirusową.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną przedstawiamy zasady obowiązujące pacjentów i inne osoby na terenie NIO-PIB:

 1. WEJŚCIE DLA PACJENTÓW DO NIO-PIB PRZY UL. ROENTGENA 5
  Wejście A będzie otwarte:
  *  poniedziałek – piątek 6.00 – 19.00
  * sobota – niedziela 7.00 – 19.00
  WEJSCIE C
  *  poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00
  WEJŚCIE D
  *  Poniedziałek – Piątek: godziny 07:00 – 15:00
  POZOSTAŁE WEJŚCIA SĄ NIEDOSTĘPNE DLA PACJENTÓW!!
 2. DO PIB – NIO PRZY UL. WAWELSKIEJ wchodzimy tylko głównym wejściem A od godziny 7.00
 3. W każdą niedzielę wyznaczone zostały dodatkowe godziny pobrań krwi,  aby wyniki były gotowe na poniedziałek ranek, co skróci czas oczekiwania na konsultacje w Ambulatorium Chemioterapii i rozpoczęcie leczenia w Oddziale Dziennym. Na Roentgena – punkt pobrań w Izbie Przyjęć – wejście A – niedziela- godz. 7:00-11:00. Na Wawelskiej – punkt pobrań Oddział Onkologii w Klinice  Onkologii i Radioterapii – 2 piętro – godz. 7:30-18:00.
 4. Przypominamy, że na terenie Narodowego Instytutu Onkologii obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, zachowania dystansu od innych osób (co najmniej 1,5 m) oraz częstego mycia lub dezynfekowania rąk. Od soboty 27.02.2021 r. zaostrzeniu uległy przepisy sanitarne. Aż do dowołania jako ochrona dróg oddechowych przed COVID-19 dopuszczalna jest jedynie maseczka, a nie przyłbica czy inna forma osłony (taka jak szalik, komin, chusta itp).
 5. U wszystkich osób wchodzących do budynku NIO dokonywany jest pomiar temperatury ciała.
 6. W celu ograniczenia ewentualnej transmisji wirusa do NIO wpuszczani są sami pacjenci (bez osób towarzyszących). Wyjątkowo z opiekunem mogą wejść pacjenci z ograniczeniami psychoruchowymi (wymagający pomocy opiekuna lub osoby trzeciej).
 7. SZATNIA DZIAŁA 7 DNI W TYGODNIU
  Pacjenci nie mogą w okryciach wierzchnich wchodzić do gabinetów
 8. Przypominamy, że w przeddzień planowanej wizyty w Przychodni Onkologicznej I i II pacjent powinien zmierzyć sobie temperaturę.
  Na wizytę NIE należy przychodzić, jeśli:
  temperatura jest wyższa niż 37,5 stopni C lub pacjent ma objawy infekcji dróg oddechowych (katar, kaszel, duszności)
  W razie wystąpienia gorączki (powyżej 37,5 st. C) lub wymienionych objawów infekcji dróg oddechowych, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem POZ.
  Uwaga! Pacjenci zgłaszający się na wizyty w Przychodni Onkologicznej I i II powinni posiadać własną maseczkę ochronną.
 9. W NIO-PIB OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH (Podstawa prawna decyzji: art. 5 ustawy a dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Dz.U.2020.849 t.j. z dnia 2020.05.13). Wyjątkowe przypadki będą rozpatrywane indywidualnie. W przypadku sytuacji budzących wątpliwość w przedmiocie praw pacjenta można konsultować się z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Praw Pacjenta i Komunikacji Społecznej pod mailem prawapacjenta@pib-nio.pl
 10. ZASADY PRZEKAZYWANIA PACZEK DLA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W NIO-PIB
  Przyjmowane są tylko paczki do 5 kg (w jednej torbie). Osoba przekazująca paczkę musi skontaktować się z pacjentem lub personelem jego oddziału, aby potwierdzić zgodę ze strony oddziału na przyjęcie paczki dla pacjenta. Paczka zostaje przyjęta przez osoby pełniące dyżur przy wejściu A. Paczkę odbiera i przekazuje pacjentowi pracownik oddziału, po jej zdezynfekowaniu. Osoby dyżurujące przy wejściu nie dostarczają paczek na oddziały!
 11. DEPOZYT DZIAŁA 7 DNI W TYGODNIU
  Pacjenci przyjmowani do szpitala muszą tam pozostawić swoje rzeczy
 12. SPOTKANIA Z KSIĘDZEM
  Pacjenci zgłaszają chęć spotkania z księdzem na oddziale i oczekują na niego w swoim pokoju. Ksiądz jest zabezpieczony ubraniem ochronnym i ma zdezynfekowane dłonie.
 13. W Pracowni Radioterapii przy ul. Wawelskiej, zachowując  reżim sanitarny oraz zasady izolacji  kontynuujemy leczenie wszystkich naszych pacjentów. Przyjmujemy również nowych  chorych wymagających leczenia napromienianiem.
  Jako jedyny ośrodek na Mazowszu stosujący radioterapię u dzieci, szczególnie istotne jest dla nas dołożenie wszelkich starań aby zachować możliwość bezpiecznego przeprowadzenia napromieniania w tej grupie pacjentów.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH LUB WĄTPLIWOŚCI PACJENCI I OSOBY TOWARZYSZĄCE OBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA POLECEŃ PRACOWNIKÓW NIO-PIB.

Apelujemy o stosowanie się do powyższych zaleceń, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa i nie dopuścić do zakażeń wśród personelu i innych pacjentów.