Zmiany godzin i wejść obowiązują od 24.03.2020

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną przypominamy zasady obowiązujące pacjentów na terenie NIO-PIB:

 1. WEJŚCIE DLA PACJENTÓW DO NIO-PIB PRZY UL. ROENTGENA 5

Wejście A będzie otwarte:

* poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 20.00

* sobota i niedziela – w godzinach 6.00 – 20.00

Wejście D będzie otwarte:

* poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 11.00
pozostałe wejścia są niedostępne dla pacjentów!

 1. PRACOWNICY:
  poniedziałek – piątek. WCHODZĄ WEJŚCIEM A1 w godzinach 6.00 – 20.00.

  sobota i niedziela pracownicy wchodzą wejściem A
 2. DO PIB – NIO PRZY UL. WAWELSKIEJ WCHODZIMY TYLKO GŁÓWNYM WEJŚCIEM A

 3. INDYWIDUALNE UMAWIANIE SIĘ LEKARZY Z PACJENTAMI POZA WYZNACZONYMI KONSULTACJAMI W HARMONOGRAMIE

Osoby, które nie są umówione na konsultacje, a powołują się na indywidualnie ustalone spotkanie z lekarzem – nie będą wpuszczane na teren Instytutu. Przy umawianiu indywidualnych wizyt pacjent musi mieć podstemplowane przez lekarza NIO lub przez niego potwierdzone (np. konsultacje telefoniczne z innych szpitali) skierowanie do konkretnego gabinetu na terenie NIO.

 1. DO NIO-PIB WCHODZI TYLKO PACJENT

  Jeśli pacjent nie jest w stanie wejść samodzielnie, wchodzi z nim tylko jedna osoba towarzysząca.

 2. W NIO-PIB OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH.
 3. PACJENTÓW POSIADAJĄCYCH WYZNACZONĄ GODZINĘ WIZYTY ZAPRASZAMY DO PRZYCHODZENIA NA TĘ GODZINĘ.
  Nie ma potrzeby oczekiwania w poczekalni i narażania się na transmisję wirusową.
 4. PACJENCI SĄ WPUSZCZANI ZGODNIE Z ZASADAMI OGRANICZONEGO WEJŚCIA

W holu może przebywać maksymalnie 10 pacjentów oczekujących na wstępne badanie. Pozostali pacjenci oczekują na wejście przed drzwiami głównymi.

 1. PERSONEL MEDYCZNY PRZEPROWADZA WSTĘPNĄ OCENĘ STANU PACJENTA

Wyznaczona pielęgniarka mierzy temperaturę ciała i przeprowadza ankietę.

Szanowni Państwo! Aby skrócić czas trwania wstępnej oceny stanu pacjenta , zamieszczamy tutaj ankietę, którą wypełniają Państwo u nas na miejscu. Można ją wydrukować, wypełnić w domu i przynieść już wypełnioną, dzięki temu usprawnimy proces.

ANKIETA W FORMACIE DOKUMENTU WORD (.DOC)

ANKIETA W FORMACIE PDF

 1. WSKAZANI PRACOWNICY NIO-PIB BĘDĄ PRZEPROWADZAĆ PACJENTÓW DO PORADNI PRZECIWBÓLOWEJ, GINEKOLOGICZNEJ I UROLOGICZNEJ

Pacjenci Poradni Przeciwbólowej, Ginekologicznej i Urologicznej po wypełnieniu procedury na wejściu (uzupełnieniu ankiety i pomiarze temperatury) oczekują przy punkcie informacyjnym na przeprowadzenie do swojej poradni.

 1. PACJENCI ZGŁASZAJĄCY SIĘ NA ZDJĘCIE SZWÓW, HOLTERÓW, OPATRUNKI, PORTY I INNE USTALONE WCZEŚNIEJ PROCEDURY ZABIEGOWE W SOBOTY I NIEDZIELE

Po przeprowadzeniu procedury wstępnej oceny stanu zdrowia pacjent oczekuje na pracownika Izby Przyjęć lub Oddziału, który indywidualnie przeprowadzi go do odpowiedniego gabinetu lub oddziału.

 1. JEŚLI POJAWI SIĘ PODEJRZENIE ZAKAŻENIA COVID-19 PACJENTEM ZAJMIE SIĘ DEDYKOWANY PERSONEL.

* W przypadku uzyskania informacji wskazującej na podejrzenie zakażenia COVID-19 pacjent otrzymuje maskę chirurgiczną.

* Personel medyczny (pielęgniarka) przeprowadza pacjenta, bez zbędnego oczekiwania w poczekalni do wyznaczonego gabinetu wskazanego przez Koordynatora łącznikowego, gdzie będzie konsultowany i poddany czasowej izolacji przez lekarza członka Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych (do czasu ustalenia miejsca leczenia).

* Pacjent nie może opuszczać wyznaczonego gabinetu. Ma założoną maskę chirurgiczną , która może być używana max. przez 1h. Po użyciu należy maskę usunąć do odpadów zakaźnych (czerwony worek) i założyć kolejną.

* Jeżeli pacjent wymaga dalszej diagnostyki i leczenia w szpitalu zakaźnym konsultujący go lekarz- członek Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych wzywa transport sanitarny (informuje zespól PR o postawionym podejrzeniu). Do czasu przekazania pacjenta zespołowi PR opiekę nad pacjentem sprawuje konsultujący lekarz członek Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych lub inna osoba przez niego wskazana.

* Jeżeli nie ma wskazań do hospitalizacji mimo występujących objawów infekcji pacjent jest kierowany do leczenia domowego. Lekarz konsultujący przekazuje pacjentowi zalecenia odnośnie leczenia objawowego, zasad prowadzenia dalszej samoobserwacji i postępowania w przypadku pogorszenia stanu ogólnego, wystąpienia duszności lub innych cech zaostrzenia przebiegu choroby.

 1. ZASADY PRZEKAZYWANIA PACZEK DLA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W NIO-PIB

Przyjmowane są tylko paczki do 5 kg (w jednej torbie). Osoba przekazująca paczkę musi skontaktować się z pacjentem lub personelem jego oddziału, aby potwierdzić zgodę ze strony oddziału na przyjęcie paczki dla pacjenta. Paczka zostaje przyjęta przez osoby pełniące dyżur przy wejściu A do zdezynfekowana. Paczkę odbiera i przekazuje pacjentowi pracownik oddziału, po jej zdezynfekowaniu. Procedura dezynfekcji paczek będzie się odbywać najwyżej dwa razy w ciągu dnia.

Osoby dyżurujące przy wejściu nie dostarczają paczek na oddziały!

 1. SZATNIA DZIAŁA 7 DNI W TYGODNIU

Pacjenci nie mogą w okryciach wierzchnich wchodzić do gabinetów.

 1. DEPOZYT DZIAŁA 7 DNI W TYGODNIU

Pacjenci przyjmowani do szpitala muszą tam pozostawić swoje rzeczy.

 1. OBOWIĄZUJE ZAKAZ KIEROWANIA PRYWATNYCH PRZESYŁEK NA NIO-PIB

 2. OBOWIĄZUJE ZAKAZ ZAMAWIANIA DOSTAWY JEDZENIA DO NIO-PIB

 3. SPOTKANIA Z KSIĘDZEM

Pacjenci zgłaszają chęć spotkania z księdzem na oddziale i oczekują na niego w swoim pokoju. Ksiądz jest zabezpieczony ubraniem ochronnym i ma zdezynfekowane dłonie.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH LUB WĄTPLIWOŚCI PACJENCI I OSOBY TOWARZYSZĄCE OBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA POLECEŃ PRACOWNIKÓW NIO-PIB.