Szanowni Państwo,

PORADNIE W PRZYCHODNIACH ONKOLOGICZNYCH  PRACUJĄ BEZ UTRUDNIEŃ W DOSTĘPIE DLA PACJENTÓW

Poradnie w Narodowym Instytucie Onkologii przyjmują pacjentów na dotychczasowych zasadach.

Rejestracja telefoniczna do poradni odbywa się  poprzez call center:

22 460 00 09 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00).

Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 część wizyt w poradniach odbywa się w formie teleporady. W takich przypadkach pacjent jest wcześniej telefonicznie informowany o tej formie opieki, która nie wiąże się z osobistym przyjazdem do NIO.

KLINIKI NIO-PIB  PRACUJĄ BEZ ZMIAN PRZYJMUJĄC PACJENTÓW I REALIZUJĄC PLAN LECZENIA.

W razie pojawienia się na klinice przypadku zakażenia COBID-19 wdrażamy odpowiednie procedury: tworzona lista osób, które zostaną poddane kwarantannie i testom w naszym laboratorium. Pacjenci oczekujący na przyjęcie zostają poinformowani o zmianach.

Informujemy, że w związku z czasową zmianą miejsca udzielania świadczeń medycznych dla pacjentów Poradni Chirurgicznej mieszczącej się przy ulicy Wawelskiej 15 uruchomiony został specjalny numer (+48) 22 546 20 39, pod którym uzyskać można wszelkie istotne dla Państwa informacje.

PACJENTÓW POSIADAJĄCYCH WYZNACZONĄ GODZINĘ WIZYTY ZAPRASZAMY DO PRZYCHODZENIA NA TĘ GODZINĘ.
Nie ma potrzeby oczekiwania w poczekalni i narażania się na transmisję wirusową.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną przedstawiamy zasady obowiązujące pacjentów i inne osoby na terenie NIO-PIB:

 1. WEJŚCIE DLA PACJENTÓW DO NIO-PIB PRZY UL. ROENTGENA 5
  Wejście A będzie otwarte:
  *  przez cały tydzień w godzinach 7.00 – 19.00
  WEJSCIE C
  *  poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 13.00
  WEJŚCIE D
  *  Poniedziałek – Piątek: godziny 07:00 – 13:00
  POZOSTAŁE WEJŚCIA SĄ NIEDOSTĘPNE DLA PACJENTÓW!!!
 2. DO PIB – NIO PRZY UL. WAWELSKIEJ wchodzimy tylko głównym wejściem A od godziny 7.00
 3. W każdą niedzielę wyznaczone zostały dodatkowe godziny pobrań krwi,  aby wyniki były gotowe na poniedziałek ranek, co skróci czas oczekiwania na konsultacje w Ambulatorium Chemioterapii i rozpoczęcie leczenia w Oddziale Dziennym. Na Roentgena – punkt pobrań w Izbie Przyjęć – wejście A – niedziela- godz. 7:00-11:00. Na Wawelskiej – punkt pobrań Oddział Onkologii w Klinice  Onkologii i Radioterapii – 2 piętro – godz. 7:30-18:00.
 4. Przypominamy, że na terenie Narodowego Instytutu Onkologii obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, zachowania dystansu od innych osób (co najmniej 1,5 m) oraz częstego mycia lub dezynfekowania rąk.
 5. U wszystkich osób wchodzących do budynku NIO dokonywany jest pomiar temperatury ciała.
 6. W celu ograniczenia ewentualnej transmisji wirusa do NIO wpuszczani są sami pacjenci (bez osób towarzyszących). Wyjątkowo z opiekunem mogą wejść pacjenci z ograniczeniami psychoruchowymi (wymagający pomocy opiekuna lub osoby trzeciej).
 7. SZATNIA DZIAŁA 7 DNI W TYGODNIU
  Pacjenci nie mogą w okryciach wierzchnich wchodzić do gabinetów
 8. Przypominamy, że w przeddzień planowanej wizyty w Przychodni Onkologicznej I i II pacjent powinien zmierzyć sobie temperaturę.
  Na wizytę NIE należy przychodzić, jeśli:
  temperatura jest wyższa niż 37,5 stopni C lub pacjent ma objawy infekcji dróg oddechowych (katar, kaszel, duszności)
  W razie wystąpienia gorączki (powyżej 37,5 st. C) lub wymienionych objawów infekcji dróg oddechowych, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem POZ.
  Uwaga! Pacjenci zgłaszający się na wizyty w Przychodni Onkologicznej I i II powinni posiadać własną maseczkę ochronną.
 9. W NIO-PIB OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH.
 10. ZASADY PRZEKAZYWANIA PACZEK DLA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W NIO-PIB
  Przyjmowane są tylko paczki do 5 kg (w jednej torbie). Osoba przekazująca paczkę musi skontaktować się z pacjentem lub personelem jego oddziału, aby potwierdzić zgodę ze strony oddziału na przyjęcie paczki dla pacjenta. Paczka zostaje przyjęta przez osoby pełniące dyżur przy wejściu A. Paczkę odbiera i przekazuje pacjentowi pracownik oddziału, po jej zdezynfekowaniu. Osoby dyżurujące przy wejściu nie dostarczają paczek na oddziały!
 11. DEPOZYT DZIAŁA 7 DNI W TYGODNIU
  Pacjenci przyjmowani do szpitala muszą tam pozostawić swoje rzeczy
 12. SPOTKANIA Z KSIĘDZEM
  Pacjenci zgłaszają chęć spotkania z księdzem na oddziale i oczekują na niego w swoim pokoju. Ksiądz jest zabezpieczony ubraniem ochronnym i ma zdezynfekowane dłonie.
 13. W Pracowni Radioterapii przy ul. Wawelskiej, zachowując  reżim sanitarny oraz zasady izolacji  kontynuujemy leczenie wszystkich naszych pacjentów. Przyjmujemy również nowych  chorych wymagających leczenia napromienianiem.
  Jako jedyny ośrodek na Mazowszu stosujący radioterapię u dzieci, szczególnie istotne jest dla nas dołożenie wszelkich starań aby zachować możliwość bezpiecznego przeprowadzenia napromieniania w tej grupie pacjentów.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH LUB WĄTPLIWOŚCI PACJENCI I OSOBY TOWARZYSZĄCE OBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA POLECEŃ PRACOWNIKÓW NIO-PIB.

Apelujemy o stosowanie się do powyższych zaleceń, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa i nie dopuścić do zakażeń wśród personelu i innych pacjentów.