Zespół Zakładu Genetyki NIO-PIB otrzymał nagrodę „Dr. Bares Award” za publikację z dziedziny gastroenterologii i hepatologii

W pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie „Journal of Hepatology” zespół kierowany przez Prof. Jerzego Ostrowskiego zidentyfikował wariant genetyczny w genie aminotransferazy asparaginowej (GOT1/AST), który jest związany z występowaniem zespołu podwyższonej aktywności enzymu ...

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa na zdrowie ludzi i środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2   Jednostka prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającą na: 1) stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i uruchamiani...