Konferencja prasowa pt. „e-KRN+”

Zapraszamy na konferencję prasową poświęconą programowi „e-KRN+”. Podczas spotkania omówione zostaną założenia projektu, w tym: Zintegrowana Platforma Rejestrów Onkologicznych, moduł integracji rejestrów onkologicznych z systemami świadczeniodawców oraz Polski Rejestr Onko-Hemat...

Seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych „Zakład radioterapii – stan obecny i kierunki dalszego rozwoju”

Szanowni Państwo, Zapraszamy na seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych NIO-PIB „Zakład radioterapii – stan obecny i kierunki dalszego rozwoju” dr n. med. Doroty Kiprian, dr n. med. Marzenny Chojnackiej, dr n. med. Anety Borkowskiej oraz mgr Piotra Czuchraniuka. Zapras...

Artykuł „Kraje sąsiadujące z Ukrainą przyjmują ciężar opieki onkologicznej nad uchodźcami” autorstwa dr Joanny Didkowskiej

W The Lancet Oncology dr Joanna Didkowska i jej współpracownicy z Krajowego Rejestru Nowotworów zrelacjonowali obecne i przewidywane obciążenia opieką onkologiczną dla ukraińskich uchodźców przybywających do Polski. Zapraszamy do lektury: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/artic...

Seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych „Fizyka medyczna w NIO-PIB – nauki ścisłe w służbie pacjentom”

Szanowni Państwo, Zapraszamy na seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych NIO-PIB „Fizyka medyczna w NIO-PIB – nauki ścisłe w służbie pacjentom” dr Ewy Fabiszewskiej, dr Anny Zawadzkiej i prof. dr hab. Pawła Kukołowicza. Zapraszamy do osobistego udziału 20.10.2022 r. o...

Publiczne Obrony Rozpraw Doktorskich

Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie 12 października 2022 r. o godz. 10:00 Aula im. prof. Tadeusza Koszarowskiego na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich   mgr Joanna Szarkowska pt: „Wpływ O-GlcNAcylacji na procesy komórkowe na przykładzie jasnokomórkow...