Seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych „Perspektywiczne kierunki rozwoju badań naukowych w NIO-PIB” prof. dr hab. Michała Mikuli.

Szanowni Państwo, Zapraszamy na seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych NIO-PIB „Perspektywiczne kierunki rozwoju badań naukowych w NIO-PIB” prof. dr hab. Michała Mikuli.   Zapraszamy do osobistego udziału 22.09.2022 r. o godzinie 13.00 w Auli im. prof. Tadeusza Koszarow...

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekt finansowany ze środków Horyzontu Europa

Projekt pt.: Mapping the Evidence for the World Health Organization (WHO) Classification of Tumours: a Living Evidence Gap Map by Tumor Type (WCT EVI MAP) uzyskał finansowanie ze środków Komisji Europejskiej Horyzont Europa w wysokości 2,7 miliona euro. Ten czteroletni projekt rozpoczął si...

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Zapraszamy na publiczne obrony rozpraw doktorskich, które odbędą się w dniu 15 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w Auli im. prof. Tadeusza Koszarowskiego, Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie: mgr Dorota Kopeć pt: „Oc...

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie: 8 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 Aula im. prof. Tadeusza Koszarowskiego, podczas którego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Pauliny Jagodzińskiej-Muchy pt: „Ocena wyników leczenia dorosłych chorych na mięsaka Ewinga...

Obrony doktoratów

Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 12:00 Centrum Edukacyjno-Konferencyjne sala nr 1, na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich: mgr inż. Małgorzata Stachowiak pt: „Rola białka SS18 i kompleksu remodelującego chromatynę typ...