Nowe perspektywy w badaniach i leczeniu raka „The 7th Warsaw Conference on Perspectives of Molecular Oncology”

W dniach 6-7 października odbyła się siódma edycja międzynarodowej konferencji – „The 7th Warsaw Conference on Perspectives of Molecular Oncology”. Opiekunem merytorycznym i organizatorem konferencji jest Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej oraz Zakład Immunoterapii Ekspery...

Wyniki badania „Wpływ kolonoskopii przesiewowej na redukcję zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego” prowadzonego pod kierownictwem prof. Michała Kamińskiego

Na łamach czasopisma New England Journal of Medicine ukazały się wyniki prowadzonego w 4 krajach badania NORDICC, w którym kluczową rolę odegrali badacze z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pod kierown...

Seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych „Perspektywiczne kierunki rozwoju badań naukowych w NIO-PIB” prof. dr hab. Michała Mikuli.

Szanowni Państwo, Zapraszamy na seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych NIO-PIB „Perspektywiczne kierunki rozwoju badań naukowych w NIO-PIB” prof. dr hab. Michała Mikuli.   Zapraszamy do osobistego udziału 22.09.2022 r. o godzinie 13.00 w Auli im. prof. Tadeusza Koszarow...

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekt finansowany ze środków Horyzontu Europa

Projekt pt.: Mapping the Evidence for the World Health Organization (WHO) Classification of Tumours: a Living Evidence Gap Map by Tumor Type (WCT EVI MAP) uzyskał finansowanie ze środków Komisji Europejskiej Horyzont Europa w wysokości 2,7 miliona euro. Ten czteroletni projekt rozpoczął si...