Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie rozpoczyna współpracę z Instytutem Curie w Paryżu

27 maja 2021 roku została zawarta umowa o współpracy naukowo-badawczej łącząca dwa Instytuty Curie: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy  w Warszawie oraz Instytut Curie w Paryżu. Głównym celem Umowy jest wymiana doświadczeń oraz promo...

Zapraszamy na publiczne obrony doktorskie

Zapraszamy na posiedzenie 20 maja 2021 r. o godz. 10:00 Centrum Edukacyjno-Konferencyjne sala nr 1, na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich*   lek. Małgorzata Kołos pt: „Morfologiczno-molekularny algorytm diagnostyczny raka jelita grubego” Promotor         ...