Prof. Piotr Rutkowski Prezesem-Elektem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Kadencja obecnego Przewodniczącego Zarządu PTO dr hab. Adama Maciejczyka upływa z końcem roku. 22 października 2021 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w tajnym głosowaniu wybrano nowego Przewodniczącego-Elekta na kadencję 2022 – 2026....