Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa na zdrowie ludzi i środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2   Jednostka prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającą na: 1) stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i uruchamiani...

Zakład Radiologii wznawia pracę

Szanowni Państwo, wznawiamy pracę zakładu Radiologii w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. 10 sierpnia w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie stwierdzono 3 przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w tym zakładzie. Były to trzy osoby z personelu. Zgodnie z procedurami wszystkie o...